"sense of purpose" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"sense of purpose" Macarca çeviri

EN sense of purpose
volume_up
{isim}

sense of purpose (ayrıca: purposefulness)
There was no adventure in it, no sense of purpose or choice, nothing but a sickening disgust and shock.
Ebben nem volt semmi kaland, semmi céltudatosság vagy elrendeltetés, csak döbbenet és gyomorforgató undor.
But as Davin pulled back with the rest, a new sense of purpose swept over him, like a cool wind cutting through the endless heat.
De ahogy Davin visszavonult a többiekkel együtt, újfajta céltudatosság töltötte el, mintha hűs szél vágna a forróság falába.

"sense of purpose" için eşanlamlılar (İngilizce):

sense of purpose

Macarca de "sense of purpose" için benzer çeviriler

sense isim
to sense fiil
purpose isim
to purpose fiil

Macarca' de "sense of purpose" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishMaybe it made him feel better, gave him a sense of purpose, sounded good.
Talán javítja a közérzetét, valami értelmet ad az életének, vagy egyszerűen csak jól hangzik.
EnglishBut he was driven, too, by the unalterable and compelling sense of purpose to which he had given himself over.
De ugyanakkor hajtotta engesztelhetetlen tudata a célnak, melynek átadta magát.
EnglishThere was an unmistakable sense of purpose about these three.
Mindhármukban tévedhetetlenül megérezte a céltudatosságot.
EnglishA sense of purpose must be shown in this proposal.
Ebben a javaslatban meg kell nyilvánulnia a céltudatosságnak.
EnglishHe hoped to soothe his roiling mind and regain a sense of purpose, but he made little or no progress along those lines.
Szerette volna megnyugtatni háborgó agyát, visszaszerezni céltudatosságát, de nem sokra jutott.
EnglishBeing a homicide detective was the only role he knew how to play, the one thing that gave him a sense of purpose and worth.
Csak a nyomozó szerepét ismerte, azt tudta eljátszani; ez adott célt és értelmet az életének.
EnglishWhat he needed was peace of mind and a sense of purpose.
Lelki békére, valamilyen célra volt szüksége.
EnglishIt provides a sense of purpose and mastery -- two key motivational things that increase productivity, through play.
Cél- és hozzáértés tudatot nyújt -- két motiváló kulcs tényező, amelyek növelik a termelékenységet, a játékon át.
EnglishOne feels a sense of purpose, a will to work together for the success of this fine project that is the internal market.
Az ember célirányosságot érez, e nagyszerű projekt - a belső piac - sikeréért való együttműködési hajlandóságot.
EnglishHe had lost his sense of purpose.
EnglishThe communities that thrived on this employment have not just lost their jobs but also their sense of purpose and belonging.
Azok a közösségek, akiknek ez a munka volt a megélhetésük, nemcsak az állásukat vesztették el, hanem céltudatosságukat és hovatartozásukat is.
EnglishYou've got a sense of purpose.
EnglishAnd if there was a reason he had been given this sensitivity, the reason was forgotten along with the vision, and the sense of purpose regarding his return to life.
Ha netán valamilyen okból kapta a fogékonyságot, azt az okot a látomásokkal és a feltámadása céljával együtt elfelejtette.
EnglishGoines ] W-W-Would that I could enjoy this opulent dinner... and this most, uh, stimulatin' and excitin' company... for itself with no sense of purpose.
Bárcsak szabadon élvezhetnénk ezt a nagyszerű vacsorát, és ezt a kiváló társaságot... önmagában, de egyéb dolgunk is van.
EnglishI proposed further enforcing and developing our relations in a positive way to reflect the new treaty and to reflect our shared sense of purpose to shape Europe together.
Javasoltam, hogy pozitív módon erősítsük és fejlesszük tovább kapcsolatainkat, hogy az tükrözze az új Szerződést, és az Európa közös alakítása iránti céltudatosságunkat.
EnglishBut those were foolish thoughts, because it was the drowning which had led to the sense of purpose and to his psychic ability; and these things had led the Talamasca to him.
Persze ez bolond gondolat, hiszen a vízbefúlás ébresztette föl benne a céltudatot, ajándékozta meg az okkult képességgel, amelyek nélkül a Talamasca föl sem figyel rá.
EnglishThe fact that that Commission worked in a truly collegiate spirit with a sense of purpose is indeed a demonstration that the enlarged European Union can work with 27 or more Members.
A tény, hogy a Bizottság igazi testületi szellemben, céltudatosan dolgozott együtt, valóban demonstrálja, hogy a kibővített Európai Unió képes 27, vagy több taggal dolgozni.