"sensation" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"sensation" Macarca çeviri

EN sensation
volume_up
{isim}

sensation (ayrıca: beat, stir, out-and-outer)
A szenzáció azonban kissé éretlennek bizonyult.
Sensation even in London, thought the reporter when, on his return, he read the words.
"Szenzáció még Londonban is" gondolta a riporter, amikor visszatérve elolvasta a címeket.
És nagyon fájdalmas szenzáció a tetejében.
sensation (ayrıca: dent, impression)
It may be that instead of emotion, I feel sensation only, which I think to be emotion.
- Lehetséges, hogy amit érzek, az nem is érzelem, csak egy benyomás, amit én érzelemnek hiszek.
And whence had come that terrifying sensation of strong fingers groping eagerly at his brain as he fell?
S miből eredhetett vajon a rémisztő benyomás a mohón agya után tapogatódzó, erős ujjakról a zuhanás közepette?
sensation (ayrıca: feeling, perception, feel)
In its wake, physical sensation returned, the reality of exhaustion and pain.
A nyomában persze újra beköszöntött a fizikai érzékelés, a kimerültség és a fájdalom konkrétuma.
It can only be a state of being, not just a fleeting emotion, sensation.
Ez csak egy létállapot lehet, nem pedig egy múló érzelem, érzékelés.
A kín fellángol, az érzékelés elhalványul.
sensation (ayrıca: feeling, sense, feel)
volume_up
érzet {isim}
Különös érzet fodrozódott végig a testén.
True, the wounds still hurt, but with a different quality of pain: not the deep life-sapping ache of the day before, but a smaller, duller sensation.
Érzékeny volt, kétségtelen, de másképpen sajgott: nem az előző napi mélyről buzgó, életét csapoló fájdalom volt ez, hanem felületesebb, tompább érzet.
sensation (ayrıca: feeling, idea, sense, sentiment)
'I suppose it's quite a novel sensation for you,' agreed Anthony.
- Feltételezem, hogy ez maga számára teljesen újszerű érzés - mondta Anthony.
The sensation had come on suddenly, like an inner wave of panic, a faceless terror.
Az érzés váratlanul tört rá, mint egy pánikroham, egy megmagyarázhatatlan rettegés.
Just a lovely little sensation, the soft pressure of the lips on my skin.
Kellemes kis érzés volt, ajkak puha nyomása a bőrömön, mosolyognom kellett tőle.
sensation (ayrıca: noise)

"sensation" için eşanlamlılar (İngilizce):

sensation

Macarca' de "sensation" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHe himself had had to deal with plenty of sensation-hunting and hysterical women.
Neki magának is elég dolga akadt szenzációra éhes és hisztériás nőkkel életében.
EnglishAnd treasuring the sensation, I let her fingers linger as she looked into my palm.
Minél tovább akartam érezni a lázat, amelyet kezemre kulcsolódó ujjai keltettek.
EnglishIts juices rushed the taste through her mouth, blasting the sensation to her brain.
A dús nedvek végigáradtak a szájában, telt érzéshullámokat lökve az agya felé.
EnglishJust height after height, till she was running with sweat and gorged on sensation.
Csak egyik magasság a másik után, míg csorogni nem kezdett róla az izzadság.
Englishcrash, except that this is also a place full of motion, warmth, sensation.
Az a kékség üres volt és mozdulatlan, ez viszont tele van melegséggel, mozgással.
EnglishA brief perception of light intruded on the pure sensation of motion and he recognized
A tiszta mozgásélménybe rövid ideig fény hatolt be, és Sam felismerte az alagutat.
EnglishHe told himself that the sensation was necessary, that he absolutely needed to get warm.
Azzal nyugtatta magát, hogy szüksége van erre az érzésre, föl kell melegednie.
EnglishYou are bored with bliss, satiated with sensation, jaded with jejune joys.
Untat a ragyogás, megcsömörlöttél az élvezetektől, elfárasztottak a meddő gyönyörök.
EnglishFor a startled moment he had the eery sensation that she was looking into his thoughts.
Egy zavart pillanaton át az volt az érzése, hogy a nő a gondolatait firtatja.
EnglishRoughly speaking it was the sensation of being at the centre of an explosion.
Nagyjából úgy éreztem, mintha valamilyen robbanás középpontjában volnék.
EnglishFor a moment she had the sensation of being smothered; she grabbed for breath, panicking.
Egy pillanatig úgy érezte, mindjárt megfullad, kétségbeesve kapkodott levegő után.
EnglishEugene's remarks produced a sensation, and his tone silenced the dinner-table.
Ez a mondat tiszta levegőt teremtett, Eugène határozottsága elhallgattatta a jelenlevőket.
EnglishShe was unaware of it save for some vague sensation of distant warmth.
Tudomást sem vett róla, legfeljebb valami már-már távoli, enyhe melegséget érzett.
EnglishHe had a sudden sensation that people were watching him, curiously and with some contempt.
Hirtelen az az érzése támadt, hogy emberek figyelik kíváncsian és kicsit megvetően.
EnglishLike the whistling wind, the sensation of being emptied, of being devoured; of being nothing!
Mint süvöltő szél, olyan volt a kiürítés, a felfalatás, a megsemmisülés érzése.
EnglishThose tingling spirals of sensation spun through her muscles again, but nothing else happened.
Csak az az indázó bizsergés futott ismét végig az izmain más semmi nem történt.
EnglishNo sensation of pain or disruption, ^and no change in the enchantment.
Nem jött fájdalomérzet vagy akár egy halovány érintés, a bűbáj is változatlan maradt.
EnglishThe swirling sound of flushing toilets inspired a spiralling sen-sation in his stomach.
A lehúzott wc-k felől érkező csobogás hallatán felkavarodott a gyomra.
EnglishOK, and when you feel the sensation -- it might take a while -- drop it into the glass.
OK, és amikor érzi azt az érzést -- ez eltarthat egy darabig -- dobja a szilánkot az üvegbe.
EnglishNow I can feel a sensation of delight and beauty if I look at that eye.
Érzékelek egy bizonyos öröm- és szépségérzést, ha erre a szemre nézek.