"see-through" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"see-through" Macarca çeviri

EN see-through
volume_up
{sıfat}

see-through (ayrıca: clear, gauzy, glassy, sheer)
'It was a little square plastic box with a top you could see through and open.
Egy kis műanyag dobozka volt, felnyitható átlátszó fedéllel.
Dr Regan waved at the interesting offices they could see through the transparent glass wall.
Regan a megkapó látványt nyújtó irodák felé intett, melyek az átlátszó üvegfal mögül idelátszottak.
'There are four green stones, and one with a hole in it; there is one yellow stone that I can see through, and one like a pipe-stem.
- Nagy zöld kő, az egyik lyukas, egy átlátszó sárga kő és egy olyan, mint a pipaszár!

Macarca' de "see-through" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe windshield wiper could hardly keep the glass clear enough to see through.
Az ablaktörlő alig tudta tisztán tartani az üveget annyira, hogy átlássak rajta.
EnglishUdinaas could barely see through his own eyes, as street after street blurred past.
Udinász alig látott ki a saját szemén, ahogy egyik utcát hagyta el a másik után.
EnglishYou can see that, through the map? the Royal Magician of Cormyr asked curiously.
- Látod a térképen keresztül? - kérdezte izgatottan Cormyr Udvari Varázslója.
EnglishDid you see a man running through here, medium build, dark gray suit, red tie?
Nem láttál egy átlagos magasságú férfit szürke öltönyben és vörös nyakkendővel?
EnglishThat it may see more, feel more, through each of us which carries its blood?
Hogy többet láthasson, többet érezhessen mindazok által, akikben a vére folyik?
EnglishShe hung suspended above the sea, stunned, groping to see through the mist.
Ott függött a tenger felett, megkövülten, görcsösen markolászva a köd függönyét.
EnglishI want to see, she said through gritted teeth, hoping that Kissoon could hear her.
- Látni akarom - mondta csikorgó fogakkal, remélve, hogy Kissoon is hallja szavait.
EnglishI jerked my head up enough to be able to see through low bushes toward the house.
Magasra felkaptam a fejem, hogy az alacsony bokrok fölött ellássak a házig.
EnglishHan could not see enough through the round eyetubes of the Tusken face wrapping.
Han nem sokat látott a kényelmetlen légzőkészülék szemlencséjén keresztül.
EnglishShe carefully ascended another three, until she could see through a hole in the wall.
Óvatosan feljebb ment még három fokot, és innen már kilátott a fal egyik repedésén.
EnglishBut also tell him the task is not yet done and that I have to see it through.
Azt is tedd hozzá, hogy az ügynek még koránt sincs vége, úgyhogy a végére kell járnom.
EnglishAlderbury is just opposite - there, you can see the house through the trees.
Aldcrbury pontosan szemközt terül el... ott, látszik is a ház a fák között.
EnglishWe signed on for this trip and were going to see it through to the bitter end.
Elfogadtuk a munkát, hát végre is hajtjuk, még ha sötétek is a kilátások.
EnglishThe sheriff - Alan - said if you was to call, I should see you got through right away!'
A seriff... mármint Alan azt mondta, ha maga telefonál, azonnal szóljak neki!
EnglishHe had dark glasses on, but I could just see through them to his closed eyes.
Napszemüveget viselt, de keresztülláttam rajta; láttam a csukott szemét.
EnglishI cant Just see you walk away through the gap in the wall as I did last time.
Most nem nézem csak úgy, ahogy legutóbb, hogy átsétálsz a fal hasadékán.
EnglishHe could see a proper bathroom through a far door on the right side of the bed.
Az ágy jobb oldalán nyíló ajtó mögött takaros fürdőszobára láthatott.
EnglishIf it isn't solid, the trees must be so thick I can't see through them.
Ha nem egy tömör dolog, akkor a fák állnak olyan sűrűn, hogy nem látok át közöttük.
English'If we can alert the Falconers they should see fugitives safely through the mountains.
Ha riasztani tudjuk a solymárokat, ők biztonságosan átvezetik a menekülőket a hegyeken.
EnglishIt is the first quality of a criminal investigator that he should see through a disguise.
Elengedhetetlen követelmény, hogy egy nyomozó álöltözetben is felismerje az emberét.