"room" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"room" Macarca çeviri

EN room
volume_up
{isim}

room (ayrıca: chamber, closet)
volume_up
szoba {isim}
Her room looked attractive and quite unlike a sick room.
A szoba kellemes látványt nyújtott, egyáltalán nem emlékeztetett betegszobára.
Across the room was a cage; into this Turjan gazed with rueful vexation.
A szoba túlfelén ketrec lógott; ezt bámulta Turján bánatos bosszankodással.
The room became bright, then smotheringly dark as he flew back against the wall.
A szoba felragyogott, azután elsötétedett, amikor Drew nekirepült a falnak.
room (ayrıca: clearance, field, ground, place)
volume_up
tér {isim}
''Three bedrooms plus den or fourth bedroom, spacious living room...
"Három hálószoba plusz vendégszoba vagy négy hálószoba, tágas belső tér...
There is clearly still plenty of room for fee reductions.
Nyilvánvalóan bőséggel van még tér a díjak csökkentésére.
I feel that insufficient room is left for flexibility, for tailor-made solutions.
Véleményem szerint a rugalmasság, az egyedi igényekhez igazított megoldások számára nem maradt elegendő tér.
room (ayrıca: corner, dump, locality, location)
volume_up
hely {isim}
- Nincs hely, nincs hely - kiáltozták, amikor megpillantották Alice-t.
In a moment, they saw that there was not enough room in the elevator.
Egy pillanattal később kiderült, hogy nincs elég hely a liftben.
Where is there room in all of this for blind loyalty to nuclear power?
Egyáltalán hol van még hely az atomenergia iránti vak ragaszkodáshoz?
room (ayrıca: saloon)
volume_up
terem {isim}
As the door to the conference room slammed behind him, Curtis turned on his aide.
Amikor a terem ajtaja becsapódott, Curtis az adjutánsához fordult.
There's no big room to create reverberation and confuse the rhythms.
Nincs nagy terem, ami visszhangot keltene és összemosná a ritmusokat.
A minisztériumban volt egy terem, tele térképpel és stratégiai táblázattal.

"room" için eşanlamlılar (İngilizce):

room

Macarca' de "room" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishShe took her tray not into the big, gloomy dining-room but into the small study.
Fogta a tálcát, de nem a nagy, komor ebédlőbe vitte, hanem a kis dolgozószobába.
EnglishWhen he was admitted to the birthing room, and beheld me, his face was a puzzle.
Értetlen arcot vágott, amikor bebocsáttatása után meglátott engem az ágyasházban.
EnglishShe went back into the living room, carrying an ax that now smelled like tripe.
Az asszony betámolygott a nappaliba, kezében a fejsze úgy bűzlött, mint a pacal.
EnglishHe loved this room of Lawrence Stratford-Lawrence Stratford's books and his desk.
Szerette Lawrence Stratford szobáját Lawrence Stratford könyveit és íróasztalát.
EnglishIt was a perfectly ordinary room, but the bed looked too smalllike a child's bed.
Pedig nem volt annak a szobának hibája, legfeljebb az ágyát méretezték gyerekre.
Englishshe bawled as he came into the room.
Már azt hittem, többet el se akarsz jönni teremtette le, amint a szobába lépett.
EnglishHe left her in the steam room, and waited until he heard the bolt drawn across.
Marty otthagyta a szaunában és várt, amíg a csukódó retesz hangját nem hallotta.
EnglishRecollection suddenly came to her; she shuddered, looked wildly around the room.
Hirtelen eszébe jutott, hogy mi történt vele, és vadul nézett körül a szobában.
EnglishThree minutes later, on the way to his car, Misha walked into the destruct room.
Három perccel később pedig Misa, útban a kocsija felé, besétált a megsemmisítőbe.
EnglishShe swallowed, leaving the dentist's office, crossing the waiting room, fleeing.
A lány nagyot nyelt, kilépett a rendelőből, és a várószobán átrohanva elmenekült.
EnglishIn a room on the second floor a woman lolled in her tub and waited for visitors.
A második emeleten egy szobában egy nő lebeg a fürdőkádban, és látogatókra vár.
EnglishEverybody in this room is dealing with their own version of the candle problem.
Ebben a teremben mindenki a saját egyedi módján oldaná meg a gyertya problémát.
EnglishThey trundled the tank down a corridor and into a hundred-foot square padded room.
A tartályt legörgették a folyosón egy harminc négyzetméteres, párnázott szobába.
EnglishHere on the third floor, southwest corner, in a room of her own, sits ATX-12-23.
ATX 12-23 az épület délnyugati szárnyának második emeletén lévő szobájában ül.
English'I'll bet there's only one color on his home planet,' Dan said to the empty room.
- Szerintem azon a bolygón csak egy színt ismernek - mondta Dan az üres szobának.
EnglishI had seen the room for only an instant, but every detail was fixed in my mind.
Csak egy pillanatra láttam a szobát, de minden részlet belevésődött az agyamba.
EnglishThey don't know what it's like -just walking into a room and loving a stranger.
De azt nem tudják, hogy mi az: belépni egy szobába, és megszeretni egy idegent.
EnglishJennifer Fortescue dropped her coat on a chair and followed Mary out of the room.
Jennifer Fortescue egy székre dobta kabátját, és Mary nyomában kiment a szobából.
EnglishTo my surprise and delight, she has a private room with her own window and bath.
Meglepetésemre és örömömre egyágyas szobában van, saját ablakkal és fürdőszobával.
EnglishOutside the receiving room, twenty feet beyond the foot of the long truck ramp.
Úgy tíz méterrel a hosszú rámpa mellett, az áruátvételi irodától rohant felénk.