"to roll out" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to roll out" Macarca çeviri

EN to roll out
volume_up
{fiil}

to roll out (ayrıca: to erupt, to peep out, to slip, to slip out)
to roll out (ayrıca: to roll off)
to roll out
to roll out (ayrıca: to slue, to slew)

Macarca' de "to roll out" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAs we wait for that, the European Court of Justice's verdicts continue to roll out.
Mialatt várakozunk, az Európai Bíróság egyre több ítéletet fog hozni.
EnglishMy name is no precious secret, he said, and his voice seemed to roll out across the chamber.
- A nevem nem titok senki előtt. - válaszolta és hangja végigzengett a termen.
EnglishThe sudden turn and the abrupt roll-out had her head spinning and she fought to refocuse.
A hirtelen kanyar, az azonnali fordulat úgy összerázta, hogy beleszédült.
EnglishYou think I'd roll out that kind of red carpet for a fuckin' marching band?
Azt gondolod, hogy piros szőnyeget kéne a rockzenekar elé gurítanom?
EnglishThe despots often remain in power and we roll out the red carpet for them far too often.
A zsarnokok gyakran hatalmon maradnak és mi túl gyakran kigörgetjük előttük a vörös szőnyeget.
EnglishHe blinked as he looked at me, and then I saw his tongue roll out along his lips.
Hunyorogva nézett, aztán láttam, ahogy megnyalja a száját.
EnglishIt was nine-thirty when I took out the roll of canvas and the big industrial stapler and the wooden struts.
Fél tízkor kivettem a vászontekercset, az ipari ácskapcsozót és a gyámgerendákat.
English'Continue to yank my crank, soldier, and I will put a bullet in you and roll you out into the snow.
- Ha továbbra is szórakozol velem, katona, akkor golyót küldök beléd, és kigurítlak a hóba.
EnglishI sincerely hope that Member States roll them out even-handedly.
Őszintén remélem, hogy a tagállamok egyenletesen vezetik be őket.
EnglishRoll out two-thirds of the dough until a quarter of an inch thick.
A tészta kétharmad részét nyújtsuk ki fél centi vastagra.
EnglishThrough the smokedglass windows, one could dimly make out the roll-bar arching across the roof inside.
A fara annyira megemelkedett, hogy orrát szinte az útra szegezte.
EnglishThe SET Plan seeks to accelerate the development and roll-out of low-carbon technologies.
A SET-terv a fejlődés felgyorsítására és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák bevezetésére törekszik.
EnglishThat way, me and my dad can roll when he gets out of prison.
Most nyerek és lesz pénzem kivenni a zaciból a cuccaimat.
Englishhe roared, eyes streaming as the pain stung him into trying to twist and roll out from under her.
- Áááááh! - kiáltott fel a fiú hirtelen támadt éles fájdalmában, és megpróbált kigurulni a nő alól.
EnglishWe therefore need to roll it out across all 27 Member States.
Így tehát ki kell terjesztenünk mind a 27 tagállamra.
EnglishRoll out the rest of the dough, make it into eight thin pencil shapes about ten inches long.
A megmaradt tésztát nyújtsuk ki, formáljunk belőle nyolc ceruzavastagságú, körülbelül huszonöt centi hosszú rudat.
EnglishThe aim is to have a full-scale roll-out of eCall by 2010.
A cél az e-segélyhívő teljes körű bevezetése 2010-re.
EnglishThe deep voice seemed to roll out of the shadowy figure.
Most már biztonságban vagy, Shea zengte az árnyalak.
EnglishPilot, roll out and center the FCI, Brake said.
Pilóta, fordulj ki, és hozd középre az FCI-t - mondta Brake.
EnglishThe freezer was a deep roll-out compartment under the fridge.