"reproductive" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"reproductive" Macarca çeviri

EN reproductive
volume_up
{sıfat}

reproductive (ayrıca: prolific, short, smart, voluble)
volume_up
szapora {sıf.}
reproductive (ayrıca: generative, procreative)
volume_up
nemző {sıf.}
reproductive (ayrıca: imitative)
reproductive
reproductive
It is important to us that the sexual and reproductive rights of women are recognised.
Fontos számunkra, hogy elismerjék a nők szexuális és reproduktív jogait.
A policy of sexual and reproductive rights will not help Africa.
A szexuális és reproduktív jogok politikája nem fog segíteni Afrikán.
"Reproductive rights” does not mean the restriction of reproduction.
A "reproduktív jogok” nem a reprodukció korlátozását jelentik.
reproductive
reproductive
Of the ones that stayed, their reproductive rate declined.
Amelyek maradtak, azoknak pedig csökkent a szaporodási aránya.
Numerous plant mutations affect the reproductive system itself.
Számos mutáció a növény szaporodási rendszert is befolyásolja.
They're about one percent of the population, a consistent minor variant in reproductive strategies, Hari said.
- Azért fontosak, mert hatást gyakorolhatnak a szaporodási stratégiákra...
reproductive

"reproductive" için eşanlamlılar (İngilizce):

reproductive

Macarca' de "reproductive" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn particular, the education of women has an impact on their reproductive behaviour.
A nők iskolázottságának különösen nagy hatása van a reprodukciós magatartásukra.
EnglishSecondly, women gained control over their reproductive lives through contraception.
Másodszor, a nők a fogamzásgátlással ellenőrzést nyertek termékenységük felett.
EnglishWithout the right to sexual and reproductive health, there is no gender equality.
A szexuális és reprodukciós egészséghez való jog nélkül nincs nemek közötti egyenlőség.
EnglishSo BPA mimics the body's own hormones and causes neurological and reproductive problems.
A BPA hormonként viselkedik, idegrendszeri és termékenységi problémákat okozva.
English(d) produce reproductive material to the extent necessary to carry out the plan.
d) szaporítóanyag előállítása a terv elvégzéséhez szükséges mértékben.
EnglishThat and its extraordinary reproductive advantage are what make it so dangerous.
Ez a tudás és a rendhagyó reprodukciója teszi fokozottan veszélyessé.
EnglishAll women on all continents have a right to access to sexual and reproductive health.
Valamennyi kontinensen valamennyi nőnek joga van a szexuális és reprodukciós egészséghez.
EnglishReproductive materials and standards must be treated in an identical way throughout the test.
A teszt során a szaporítóanyagokat és a standardokat azonos módon kell kezelni.
EnglishThis is an objective measure of the violation of women's reproductive rights in Poland.
Ez objektív mértéke a női reprodukciós jog sérülésének Lengyelországban.
EnglishVegetative reproductive material is to originate from a single individual by vegetative means.
A vegetatív szaporítóanyagok egy egyedről származzanak, vegetatív módszerekkel.
EnglishShe was eighteen there in Guayaquil, with her best reproductive years ahead of her.
Tizennyolc évesen érkezett Guayaquilba, a szaporodásra legalkalmasabb évei még előtte álltak.
EnglishThey don't even have... reproductive organs under those little white pants.
Még csak nincsenek is... szaporodószerveik a kis nadrágjaik alatt.
EnglishThe age of reproductive material at which the character is evaluated should be indicated.
A szaporítóanyagnak a tulajdonság kiértékeléskori kora feltüntetendő.
EnglishThe first is the issue of sexual orientation and the second concerns so-called reproductive rights.
Az első a szexuális orientáció kérdése, a második az ún. reprodukciós jogok témája.
EnglishSir, that chaos when we were studying it in the lab must have been the energy surge of a reproductive cycle.
De most már egy telepes lényről van szó, ami úgy viselkedik, mint egy komputer.
EnglishThere had been some defect in his or his wife's reproductive apparatus.
Vagy az ő nemzőszerveiben volt a hiba, vagy az asszonyéban.
EnglishCod in the North Sea, which is being fished even before its reproductive age, is a typical example.
Szemléletes példa az északi-tengeri tőkehal, amelyet már ivarérett kora előtt is halásznak.
EnglishAs the specialists say, they are pursuing a mixed reproductive strategy.
- A szakértők szerint több reprodukciós stratégiájuk van.
EnglishWe hear far too much about adolescent reproductive rights and not about reproductive responsibilities.
Túl sokat hallunk a serdülők reprodukciós jogairól, de semmit a reprodukció felelősségéről.
EnglishThe resolution also protects the sexual health and reproductive rights of those who are HIV positive.
Az állásfoglalás védi a HIV-pozitív személyek szexuális és reprodukciós egészségének jogait.