"to remain" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to remain" Macarca çeviri

EN to remain
volume_up
[remained|remained] {fiil}

to remain (ayrıca: to abide, to linger, to remain behind, to rest)
That is going to remain the same after the entry into force of the Lisbon Treaty.
Ez úgyszintén változatlan marad a Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően.
In the meantime, the fight against terrorism will remain our overriding concern.
Eközben pedig a terrorizmus elleni küzdelem elsődleges kötelességünk marad.
Without prisoners to question, that piece of data will remain unknown.
Mivel nincsenek kikérdezhető foglyok, ez az információ ismeretlen marad.
to remain (ayrıca: to abide, to endure, to last)
I draw your attention to this and I hope that the spirit of cooperation will remain.
Felhívom erre a figyelmüket, és remélem, hogy az együttműködés szelleme megmarad.
The economic crisis will pass, but climate change will remain.
A gazdasági válság majd elmúlik, de az éghajlatváltozás megmarad.
In any case, dependency on Russia will for the most part remain.
Akárhogy is, az orosz függés nagyjából megmarad.

"remains" için eşanlamlılar (İngilizce):

remains

Macarca' de "to remain" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIf we are vigilant, if we remain on course, we can restore people's confidence.
Ha éberek vagyunk, ha tartjuk az irányt, helyreállíthatjuk az emberek bizalmát.
EnglishWithout appropriate infrastructure, hydrogen powered vehicles will remain unitary.
A megfelelő infrastruktúra nélkül a hidrogénüzemű járművek kivételesek maradnak.
EnglishHowever, as a British Conservative, I do remain worried about its implementation.
Mindazonáltal, brit konzervatívként, még mindig aggódom ennek végrehajtása miatt.
EnglishFor the gift is ours÷ sealed to our women÷only while our bodies remain inviolate.
Mert csak addig mienk ez a képesség, míg nem követnek el testünkön erőszakot.
EnglishA more streamlined approach is essential for the Union to remain competitive.
Ahhoz, hogy az Unió versenyképes maradhasson, ésszerűbb megközelítés szükséges.
EnglishI see no need why any of you should remain in this room if you would prefer not to.
Ha valaki távozni kíván, semmi okát nem látom, hogy kénytelen legyen itt maradni.
EnglishThe deception is sufficient; they remain ignorant of the Circle and our goal.
A megtévesztésre szükség van; így nem szereznek tudomást a Körről és a célunkról.
EnglishToo many women remain in a position of relative economic insecurity and dependence.
Még mindig túl sok nő él viszonylag bizonytalan és függő gazdasági helyzetben.
EnglishResult was, I agreed to remain put so as to catch the sea forces when they arrived.
Az eredmény: beleegyeztem, hogy maradok, amíg el nem kapják a várt tengeri erőket.
EnglishI remain under the impression that we have failed to achieve a balance in this area.
Az a benyomásom, hogy ezen a területen nem sikerült megteremtenünk az egyensúlyt.
EnglishEuropean foreign policy should not remain powerless while the world changes.
Az európai külpolitika nem maradhat eszközök nélkül, miközben a világ változik.
EnglishWhen she'd said it was self-serving of us to want the world to remain the same?
Mikor azt mondta, kényelmességből akarjuk, hogy ugyanolyan maradjon a világ?
EnglishViolations of the fundamental rights of citizens cannot remain without consequence.
Az állampolgárok alapvető jogainak sérelme nem maradhat következmények nélkül.
EnglishA spirit summoned could not remain unless its name was spoken by the summoner.
A megidézett szellem csupán akkor maradhat, ha az, aki megidézte, kimondja a nevét.
EnglishI quote: "I personally was, am and remain an advocate of the death penalty.
Idézem: "Én személy szerint a halálbüntetés szószólója voltam, vagyok és leszek.
EnglishI turned slowly and looked up at him, daring him, it seemed, to remain there.
Lassan megfordultam és ránéztem, mintha azt kérdezném, hogy merészelsz itt maradni?
EnglishThe mysterious deaths of political activists remain unexplained 10 years later.
10 év óta nem kapunk magyarázatot politikai aktivisták titokzatos halálára.
EnglishWe must remain faithful to Europe's tradition of a democratic and humanist welcome.
Hűségesnek kel maradnunk a demokratikus és emberi fogadtatás európai hagyományához.
EnglishHe left her then, ordering her to remain where she was, and went out on deck.
Megparancsolta a lánynak, maradjon, ahol van, azzal otthagyta, s a fedélzetre ment.
EnglishProtecting investors should remain the top priority in investment agreements.
A befektetési megállapodásokban kiemelten kell kezelni a befektetők védelmét.