"red hot" için İngilizce-Macarca çeviri


"red" için sonuçlar "red hot" şu anda sözlüğümüzde bulunmamaktadır.
EN

"red hot" Macarca çeviri

volume_up
red {isim}

EN red
volume_up
{isim}

1. genel

red (ayrıca: Bolshevik, Bolshevist)
red
We -didn't have to fight Left-Wing deputies in Paris as well as the troops of Ho Ghi Minh* between the Red and the Black Rivers.
Minekünk nem kell egyszerre megküzdenünk Párizsban a baloldali képviselőkkel, és ugyanakkor Ho Si Minh csapataival a Vörös- és a Fekete-folyó között.
red
red
volume_up
piros {isim}
It showed black outlined in red, with the red sun almost behind it.
A vörös nappal majdnem a háta mögött feketén magasodott elő a piros háttérből.
The face of the wall-clock was circled with thin tubes of red and blue neon.
A falióra számlapját körben kék és piros neoncsövek díszítették.
Still, there was an undertone of fear there, something like a length of fine red thread.
De azért, vékony piros fonálként, a félelem is végighúzódott rajta.
red
red (ayrıca: signal red)
The red, in daylightand the color of Pansiu on your legsit is our death, our death!
A piros szín... fényes nappal... és Pansiu színe a nadrágodon... ez a halálunk, a halálunk!
In design, you can express visceral in lots of ways, like the choice of type fonts and the red for hot, exciting.
Szóval, ez a zsigeri szint és sokféle módon tudod kifejezni ezt a dizájnban, például a betűméret és a piros szín választása a melegségért, izgalmasságért.
red
red
volume_up
rőt {isim}
His red head was bent in concentration, and there was a deep frown on his face.
Rőt fejét lehajtotta, arcára barázdákat húzott a komor összpontosítás.
His red hair was the appropriate clich6 for his impatience and his temper.
Pukkancs, türelmetlen természetéhez éppen illett a rőt haja.
The tiny glints of red glimmered once in the thinning green mist and disappeared.
A két pici, rőt szilánk még egyet villant a gyérülő zöld ködben, aztán kihunyt.
red (ayrıca: socialist)
Down the line was the red banner of the Union of Soviet Socialist Republics.
Távolabb a Szocialista Szovjetköztársaságok Szövetségének vörös zászlaja lobogott.
She's a red-hot Socialist if she's anything at all, and she'd simply scream with laughter at the suggestion.'
Vörösen izzó szocialista... egvszerűcn a szemünkbe kacagna, ha ezzel jönnénk neki.
red
red
The red in this glass will be just as red; the roses on the wallpaper just as delicately drawn.
A vörös ebben a pohárban éppilyen vörös lesz, a tapétán a rózsák éppoly finoman rajzoltak.
It showed black outlined in red, with the red sun almost behind it.
A vörös nappal majdnem a háta mögött feketén magasodott elő a piros háttérből.
'Member of the aristocracy joins in secret the Comrades of the Red Hand.
- Az arisztokráciához tartozó hölgy szövetkezik a Vörös Kéz Bajtársaival!
A red colour develops the intensity of which is measured by spectrophotometry at 510 nm.
Vörös szín fejlődik ki, amelynek intenzitását spektrofotometriásan 510 nm-en mérjük.
A vörös szín értékét állítja RGB-módban.
A vörös szín fenyeget azzal, hogy zöldek lesznek tőle jegyezte meg fanyarul.
red
Even though I saw the red spurting onto my jacket sleeve.
Pedig láttam, ahogy a vörösség a kabátom ujjára spriccel.
Reszkető ujjakkal nyúlt a vörösség felé.
Red was creeping out of his collar, up his neck, and over his jaw.
Vörösség kúszott fölfelé a gallérja alól a nyakára, azután az állára.

2. Tarih

red

"red" için eşanlamlılar (İngilizce):

red

Macarca' de "red hot" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishDoctor told her cure could be effected by a red-hot rod being drawn down the arm.
Az orvos azt mondta neki, ha a karján végighúznak egy tüzes pálcikát, meggyógyul.
EnglishThe blade pointed straight at his heart showed red hot as Ailills fury awakened it.
A penge egyenesen mellének szegeződött, vérvörösen, amint Ailill dühe felgerjesztette tüzet.
EnglishHis eyes became two red-hot spheres of excruciating pain, burned, it seemed, by molten lava.
Szeme helyén két vörösen izzó, olvadt lávával kitöltött buborék maradt.
EnglishShe tore her hands off the bed's safety railing as if the metal had suddenly become red hot.
A hulla kinyitotta a száját, és rothadó ajkával a lány nevét formálta:
EnglishIts claws rested on the windowsill, and its enormous eyes burned like red-hot coals.
Az eb mancsaival az ablakpárkányra támaszkodott, nagy, kerek szemei izzottak, mint a forró parázs.
EnglishHe felt paralyzed, and when he tried to move, a red-hot wave of pain rolled up and down his back.
Bénultnak érezte magát, és amikor moccanni próbált, iszonyú fájdalom futott végig a testén.
EnglishI am Schmendrick the Magician, the last of the red-hot swamis, and I am older than I look.
Schmendrick vagyok, a Varázsló, az utolsó tűzvörös szvámi - vénebb vagyok, mint amilyennek látszom.
EnglishLittle green devils pierced his lips and throat with red-hot irons.
Kicsi zöld ördögök forró vasakkal szaggatták ajkát és torkát.
EnglishAnd they use a red hot iron needle to make a hole through the muzzle.
És egy vörösen izzó forró tűvel átlyukasztják az orrukat.
EnglishHe had no electric power of any description aboard the Nomad to make a filament red-hot.
Nem talált semmiféle elektromos áramot a Nomád fedélzetén, ami egy izzószálat vörösen izzóvá forrósíthatna.
EnglishOne example is energy, which is also a red-hot issue there.
Az egyik ilyen példa az energia, amely itt is égető probléma.
EnglishThe wound was cauterised, as though the blade were red-hot.
A seb azon nyomban ki is égett. mintha a penge izzott volna.
EnglishThe fielders and Miss Fenstermaker dodged the ball as though it were a red-hot cannonball.
A mezőnyjátékosok és Miss Fenstermaker úgy sunyták le a fejüket a labda elől, mintha vörösen izzó ágyúgolyó volna.
EnglishHe dropped the hands as though they were red hot.
A nappaliban ült, a pamlagon, mellette a tündér, kéz a kézben.
EnglishOne of those beams, a red-hot one, caught the Beetle in the chest.
EnglishTo the Sidhe, iron is eternally red-hot.
A Sidhe számára a vas örökké vörösen izzón, forró marad.
EnglishCould you be expected to behave as a thinking human being when your hand was being impaled on red-hot darning needles?
Ha valakinek a karját tüzes kötőtűkkel bökik át, el lehet várni, hogy gondolkodó emberi lény módjára viselkedjék?
EnglishLeaking blue-white flame, he fell back into the inferno of creaking, red-hot rocks and landed in a frantic whirl of magic.
Testéből kékesfehér tűz szivárgott, miközben a mágia erejétől vadul pörögve visszahullt a forró, szétmálló sziklákra.
EnglishThey'd take a sharp, red-hot poker, stick it up your nose... scramble things about a bit and then rip it all out through your nostrils.
Fogtak egy hegyes, izzó piszkavasat, feldugták az orrba, megtekerték, és az orrlyukon keresztül rántották ki.
EnglishHe thought of red-hot filaments.