"reactive" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"reactive" Macarca çeviri

EN reactive
volume_up
{sıfat}

1. genel

reactive (ayrıca: barren, dead, dry, effete)
volume_up
meddő {sıf.}
reactive
reactive
volume_up
kémlő {sıf.}
reactive
volume_up
reagens {sıf.}
reactive
reactive
We need to get away from a reactive budget, towards a proactive budget and a new political concept.
Meg kell szabadulnunk a reaktív költségvetéstől és egy proaktív költségvetés és egy új politikai koncepció irányába kell elmozdulnunk.
For us, that means that the proactive and reactive use of passenger name record data is actually out of the question as a matter of principle.
Számunkra ez azt jelenti, hogy az utas-nyilvántartási adatállomány adatainak proaktív, valamint reaktív felhasználása tulajdonképpen alapjaiban kizárt.
It then notes that such action 'should be preventive as well as reactive, and should only involve the use of coercive military force as an absolute last resort'.
Azután megjegyzi, hogy "az ilyen fellépésnek megelőző és reaktív természetűnek kell lennie, és kényszerítő katonai erő csakis a legvégső eszközként alkalmazható”.
reactive (ayrıca: reflective, reflexive, retroactive)

2. Fizik

reactive

"reactive" için eşanlamlılar (İngilizce):

reactive
English

Macarca' de "reactive" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishStantz took a small sample of the psycho-reactive slime out of a small container.
Stantz egy kevés mintát emelt ki az egyik tartály pszichoreaktív nyálkából.
EnglishRainbow; however, was always reactive, responding to the initiative of others.
A Szivárvány azonban mindig válaszol, reagál a mások cselekedeteire.
EnglishWe need to be seen as proactive rather than reactive to situations of human trafficking.
Az emberkereskedelem eseteit a reagálás helyett inkább kezdeményező módon kell megközelítenünk.
EnglishWe're going down into the sewer system to see if we can trace the source of that psycho-reactive slime flow.
Lemegyünk a csatornába, hogy megkeressük a pszichoreaktív nyálkafolyam forrását.
EnglishThe EU should be proactive rather than reactive with regard to all these security issues.
Az EU-nak kezdeményező, nem pedig reagáló szerepben kell fellépnie mindezen biztonsági kérdések tekintetében.
EnglishHowever, what I think we are doing at the moment is being reactive.
Ugyanakkor, azt gondolom, most reaktívan viselkedünk.
EnglishThe museum was now totally covered in a shell of psycho-reactive slime.
Az egész épületet pszichoreaktív nyálka fedte.
EnglishWhat is important is that the European Union should finally engage in proactive, rather than reactive politics.
A lényeg az, hogy az Európai Unió végre ne helyzetkövető, hanem helyzetteremtő politizálást folytasson.
EnglishHe stuck his hand into the open top and found that the interior sides of the cooler were coated with psycho-reactive slime.
Beledugta a kezét és megállapította, hogy az edény belső falát pszichoreaktív nyálka borítja.
EnglishVenkman and Winston watched intently as Stantz spooned some of the psycho-reactive slime into an old toaster.
Amaz Winstonnal együtt figyelmesen szemlélte, hogy Stantz egy kanálnyi nyálkát csurgat egy régi kenyérpirítóba.
EnglishAnd how much of that reactive side of it is due to what we already know, or what we're going to learn, about something?
És a reakciónak mekkora része köszönhető annak, amit már tudunk, vagy amit meg fogunk tudni valamiről?
EnglishIt is true that Europe has too often been reactive with policies that proved to be wrong with regard to Iran.
Igaz, hogy Európa túlságosan is gyakran csak passzív, és a későbbiekben rossznak bizonyult iráni politikát folytatott.
EnglishThanks to this text on which the JHA Council has agreed, Eurojust will be more operational and reactive.
A szövegnek köszönhetően, amelyről a Bel- és Igazságügyi Tanács megállapodott, az Eurojust még inkább operatív és jobban reagáló lesz.
EnglishEach designated area has 20 reactive targets.
EnglishWe have here a psycho-reactive substance!
EnglishCorrosive, reactive, toxic.
EnglishThose that I am currently drafting on the lessons to be learnt from the financial crisis are reactive or preventive regulations.
Reagáló és megelőző jellegűek azok a szabályozások, amelyeket jelenleg dolgozok ki a pénzügyi válságból levont tanulságok alapján.
EnglishIt is time to get off the reactive and chaotic back foot and onto the proactive, well-managed front foot.
Itt az idő, hogy feladjuk végre az események után kullogó és zűrzavaros védekező pozíciót, és elkezdjünk aktívan és megfelelően irányított módon cselekedni.
EnglishThey are highly reactive, and they are super-plastic, and so the autists are probably capable of building and learning a symphony which is unthinkable for us.
Nagyon reaktívak és képlékenyek vagyis az autisták valószínűleg képesek egy olyan szimfóniát létrehozni és megtanulni, ami számunkra elképzelhetetlen.
EnglishAs Mrs Ludford said, very correctly, there are deep practical considerations as to why this is important for us and why this is not just a reactive measure.
Ahogy Ludford asszony nagyon helyesen mondta, komoly gyakorlati okai vannak annak, hogy ez az ügy számunkra is fontos, nem pedig csak valamiféle válaszintézkedés.