EN probing
volume_up
{isim}

probing (ayrıca: exploration, investigation, quest, research)
Fitch pursued the hunch with serious arm-twisting through JRA, and after two weeks of dead-end probing they finally found the right clinic.
Fitch lecsapott az illető megérzésére, és miután két héten át minden kutatás zsákutcába torkollt, végre rátaláltak a megfelelő kórházra.
probing
probing
probing
probing (ayrıca: proof, test, tryout, trying)
probing

"probing" için eşanlamlılar (İngilizce):

probing
probe

Macarca' de "probing" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishMillicent Pebmarsh felt the small china clock with delicate probing fingertips.
Millicent Pebmarsh finoman érző ujjai körbejártak a porcelánórán, azután megálltak.
EnglishShe glanced at a diagnostic unit that had been probing the relic for days.
Dors a diagnosztizáló egységre nézett, ami már napok óta vizsgálgatta a relikviát.
EnglishThe probing force in his mind faltered, and he was back in Avernus again.
Az elméjét vizslató erő enyhült valamelyest, és ismét Avernuson találta magát.
EnglishCome now, said Thorne, probing the mind, have you killed men just for pushing you?
Engem lökdösöl, haver? kérdezte, és a gyűlölettől elkeskenyedő szemmel nézett Thorne-ra.
EnglishIt didn't take much probing to find the sore point between Sybyl and Vlimt.
Viszonylag gyorsan megtalálta azt a pontot, ahol éket lehetett verni Sybyl és Vlimt közé.
EnglishHe shook his head and walked on, his eyes probing the darkness around him.
Megrázta a fejét, és tovább rótta a köröket, éles tekintettel pásztázva az erdő árnyait.
EnglishThe first probing attacks came after about five days of looting.
Az első, tapogatózó jellegű támadások a fosztogatás ötödik napja után kezdődtek.
EnglishAnd yet, probing sensors from the Pride of Rhodia had caught something lurking in its depths.
Ám a Rhodia Büszkeségének kutató szenzorai mégis elcsíptek valamit a mélyén.
EnglishHe kept probing at the dark wall in his mind, behind which his entire life was concealed.
Folyamatosan igyekezett agya sötét fala mögé hatolni, amely mögött egész élete rejtőzött.
EnglishYou stand up there before the board and all the 1sts start probing.
Ott állsz a testület előtt, és minden első osztályú azonnal kezelésbe vesz.
EnglishWith Talen probing ahead of them, they were easily able to avoid the sporadic Zemoch patrols.
Talen segítségével könnyedén elkerülték a szórványos zemochi őrjáratokat.
EnglishHis mind was conjuring Carys' sealed face as she lay on the bed, probing it, looking for explanations.
Gondolatban az ágyon fekvő Carys arcát vizsgálta, magyarázatot próbált találni.
Englishthe physician asked, probing lower with both hands.
És ez? - kérdezte az orvos, és mindkét kézzel megnyomta lejjebb is.
EnglishThen her probing mind touched a very peculiar person indeed, some dozens of meters away.
Klia kinyújtotta elméje csápjait, és vagy tíz méter távolságban felfedezett egy különleges embert.
EnglishYou spend a lot of time probing in front of you with a stick - a long one, preferably.
Tanácsos egy hosszú bottal kitapogatni magad előtt az utat.
EnglishThey are still sounding the planking and probing the furniture in the hope of finding them.
Remélik, hogy megtalálják a köveket: most kopogtatják a faburkolatot, és vizsgálják a bútorokat.
EnglishNo fields or barriers, save those that were always in this place, met his probing.
Csak a szokásos energiamezőket, és pajzsokat észlelte.
EnglishHe balanced its weight there, and then slid it on-ward through its sleeve, probing delicately inside the room.
Egyensúlyozott egy darabig, utána kinyúlt a másikkal óvatosan a szoba belsejébe.
EnglishBehind him, the first gasps began, and the point probing at her spine was suddenly gone.
Először mögötte szólaltak meg az elfúló lélegzet hangjai és a bordáit próbálgató alabárdhegy is eltűnt.
EnglishWhen she met his stare, she saw a sharp and probing intelligence that she hadn't noticed before.
Laura átható intelligenciát vélt felfedezni a férfi tekintetében.