"primacy" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"primacy" Macarca çeviri

EN primacy
volume_up
{isim}

primacy (ayrıca: hauteur, superiority)
primacy (ayrıca: see, primateship)
primacy (ayrıca: starter)

Macarca' de "primacy" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe primacy of economics continues to be victorious over values and human rights.
A gazdaság továbbra is elsőbbséget élvez, és győzedelmeskedik az értékek és az emberi jogok felett.
EnglishWe are an advocate for the primacy of Community law, and we are the citizens' chamber of the European Union.
Mi a közösségi jog primátusát szorgalmazzuk, és az Európai Unió polgárainak kamaráját alkotjuk.
EnglishAll that concerns me is the primacy of the Party.
Semmi nem aggaszt engem, csupán a párt elsőbbsége.
EnglishAny effort by the EU to usurp NATO's primacy and responsibility for transatlantic security is to be strongly resisted.
Elleneznünk kell az EU azon törekvését, hogy elvegye a NATO elsőbbségét és felelősségét a transzatlanti biztonság megőrzésében.
EnglishThe primacy of Community law is thus established over national legislation and even national constitutional provisions.
Ezzel a közösségi jog elsődlegessége érvényesül a nemzeti jogszabályokkal, sőt, még a nemzeti alkotmányok egyes tételeivel szemben is.
EnglishIt is naturally of the greatest importance that public health policy should be given primacy over political correctness.
Természetszerűleg hatalmas jelentősége van annak, hogy az egészségügyi politika elsőbbséget élvezzen a politikai megfelelési igénnyel szemben.
EnglishThis report establishes the primacy of the market and the neutrality of public interventions and prioritises 'economic operators'.
A jelentés megállapítja a piac elsőbbségét és az állami beavatkozások semlegességét, és a "gazdasági szereplőket” részesíti előnyben.
EnglishThe future framework decision will also help to strengthen the primacy of the law and the rule of law, and promote European integration.
A jövőbeni kerethatározat szintén segít majd megszilárdítani a jog és a jogállamiság elsőbbségét, és előmozdítja az európai integrációt.
EnglishOur constitution recognises the primacy of international law over national laws; in other words, our laws must be in line with international law.
Alkotmányunk elismeri a nemzetközi jog elsőbbségét a nemzeti jog felett, más szóval: törvényeinknek meg kell felelniük a nemzetközi jognak.
EnglishIt is good that the resolution has been tabled, but most important of all is that the primacy of human rights values should be victorious over economics.
Jó, hogy az állásfoglalás előterjesztésére sor került, de mindennél fontosabb, hogy az emberi jogok elsőbbségének diadalmaskodnia kell a gazdaság felett.
EnglishUnfortunately, the Commission and the rapporteur are giving primacy to the internal market and they will only increase the divide between the rich and the poor.
Sajnos azonban a Bizottság és az előadó előnyben részesíti a belső piacot, és ez csak tovább fogja növelni a szakadékot a gazdagok és a szegények között.
English. - The Council reaffirms the primacy of fundamental and human rights as recognised in the treaties and in the Charter of Fundamental Rights.
a Tanács soros elnöke. - A Tanács ismételten megerősíti a szerződésekben és az Alapjogi Chartában elismert alapvető és emberi jogok elsőbbségét.
EnglishIf we give way to isolationism, a narrow view of our borders and the primacy of national interests, we will inevitably become powerless and irrelevant.
Ha behódolunk az elszigetelődésnek, határaink szűk látókörű értelmezésének és nemzeti érdekeink elsődlegességének, elkerülhetetlenül meggyengülünk, és jelentéktelenné válunk.
EnglishThe exclusion from aid cooperation of countries that recognise Taiwan is a further symptom of the primacy of a particularist strategy over development policy.
A Tajvant elismerő országok kizárása a segélyezési együttműködésből további jele annak, hogy a partikuláris stratégia elsőbbséget élvez a fejlesztéspolitikával szemben.
EnglishWe are all aware, too, that the primacy of the General Product Safety Directive has been recognised in one of the recitals, and I will touch on that in a moment.
Mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy az általános termékbiztonsági irányelv elsődlegessége elismerést nyert az egyik bekezdésben, amelyhez rövidesen visszatérek.
EnglishI have the implicit feeling that the market test mentioned in the communication should give primacy to market and commercial considerations instead of these public considerations.
Nekem az a benyomásom, hogy a közleményben említett piaci vizsgálat során a piaci és kereskedelmi megfontolások nagyobb jelentőségre tesznek szert, mint a közérdek.
EnglishThese people died so that Russia could become a genuinely European country, where public and political life is based on the primacy of the life and freedom of each single individual.
Ezek az emberek azért haltak meg, hogy Oroszország igazi európai ország lehessen, ahol a közélet és a politikai élet alapja az egyes emberek élete és szabadsága.
EnglishThe resolution confirms the primacy of the 'Community competition rules', particularly with regard to the provision of ground handling services whose further liberalisation is not excluded.
Az állásfoglalás megerősíti a "közösségi versenyszabályok” elsőbbségét, különös tekintettel a földi járatkiszolgálásra, amelynél nem kizárt a további liberalizáció.