"to portray" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to portray" Macarca çeviri

EN to portray
volume_up
[portrayed|portrayed] {fiil}

to portray (ayrıca: to fiddle, to perform, to play, to sport)
to portray (ayrıca: to book, to depict, to describe, to engross)
to portray (ayrıca: to constitute, to develop, to fashion, to form)
to portray (ayrıca: to depict, to paint, to picture, to limn)
to portray (ayrıca: to dye, to limn)

Macarca' de "to portray" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishLittle Ozzie, however, refused to portray himself as a victim of his genetics.
Kicsi Ozzie azonban nem volt hajlandó a genetika áldozataként tekinteni magára.
EnglishOnce you're there, your husband will, as you say, portray you as a drug addict.
Ha ott lesz, a férje, mint mondta, drogfüggőnek fogja titulálni magát.
EnglishStatistics currently available portray a sad and distressing reality.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szomorú és elkeserítő valóságról tanúskodnak.
EnglishI do not consider this a ballot issue, as some might portray.
Nem gondolom, hogy ez választási ügy lenne, bár többen talán így vélik.
EnglishWe'll portray Mattiece as a good citizen back then, but now he's a madman.
Majd úgy mutatjuk be Mattiece-t, mint aki akkor még rendes, tisztességes állampolgár volt, de azóta megőrült.
EnglishThe way we portray working people on TV -- it's laughable.
Ahogy a tévé ábrázolja a dolgozó embereket, egyszerűen nevetséges.
EnglishThe EU likes to portray itself as a force for human rights and environmental protection.
Az EU előszeretettel fest magáról olyan képet, mint aki elöl jár az emberi jogok és a környezetvédelem területén.
EnglishHowever, those people who want to portray the real situation in Ukraine in a different light are mistaken.
Azok az emberek pedig, akik a valós ukrajnai helyzetet más színben kívánják feltüntetni, tévednek.
EnglishHirsch had used a sloppy cursive style, no doubt designed to portray a lack of education.
Hirsch folyóírással írt, méghozzá hanyagul, alig olvashatóan, minden bizonnyal azért, hogy iskolázatlanságára utaljon.
EnglishThis is why I am confident that history will portray this period as a frustrated attempt to create an empire.
Ezért bízom benne, hogy a történelem majd úgy jelzi ezt az időszakot, mint meghiúsult kísérlet egy birodalom létrehozására.
EnglishFilm is a medium which enables us to record, preserve, portray and sell Europe's cultural diversity.
A film egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy rögzítsük, megőrizzük, ábrázoljuk és értékesítsük Európa kulturális sokszínűségét.
EnglishIt would therefore be wrong to simply portray increased trade openness as a mere lose-lose scenario for EU agriculture.
Ezért nem lenne helyes, ha a kereskedelmi nyitást olyan forgatókönyvként vázolnánk fel, amelyen az EU mezőgazdasága csak veszíthet.
EnglishYou are two years younger than the girl that you portray, and she is younger and older than hell; which is quite an old place.
Két évvel fiatalabb vagy, mint a lány, akit ábrázolsz, ő meg fiatalabb és öregebb is, mint a pokol; pedig az ugyancsak régi hely.
EnglishWalter Kord is incensed over Drummond's strategy to portray bone mar- row transplants as experimental.
Walter Kord mélyen fel van háborodva Drummond stratégiáján, miszerint azt szeretnék bizonyítani, hogy a csontvelő-átültetés kísérleti gyógymódnak minősül.
EnglishWhat an image to portray!
EnglishHe tries to portray himself as a benevolent father of his own people, even claiming that he has no formal role in the state hierarchy.
Népének jóságos apjaként próbálja beállítani magát, még azt is állítva magáról, hogy nem tölt be hivatalos szerepet az állami hierarchiában.
EnglishThis book attempts to portray scientists as no more the holders of objective knowledge than are lawyers or travel agents.
Ez a könyv úgy ábrázolja a tudóst, mint olyan személyt, akinek semmivel sincs több objektív tudás a birtokában, mint az ügyvédeknek vagy az utazási ügynököknek.)
EnglishIf I were President of the European Council I would probably also be anxious to portray this permanent Congress of Vienna in the most dazzling terms.
Ha én lennék az Európai Tanács elnöke, valószínűleg mindent megtennék, hogy ezt az állandó bécsi kongresszust a legpozitívabban fessem le.
EnglishThe same thing holds good of Dithyrambs and Nomes; here too one may portray different types, as Timotheus and Philoxenus differed in representing their Cyclopes.
Hasonlóképpen áll ez a dithüramboszokkal és nomoszokkal; az embereket is ábrázolhatná úgy valaki, mint ahogy a küklópszokat Timotheosz és Philoxenosz.2
EnglishThis is yet another case in which those who portray themselves as the champions of free trade give in to protectionist national temptations out of self-interest.
Egy újabb olyan eset, amelyben azok, akik a szabad kereskedelem bajnokainak állítják be magukat, önérdekből engednek a protekcionista nemzeti kísértésnek.