EN port
volume_up
{isim}

port (ayrıca: dock, harbour, haven, landing stage)
kérdezte Burroughs a kereskedelmi kikötő felé mutatva.
Port of landing : (to be indicated in the case of cif delivery)
Kirakodási kikötő: (cif szállítás esetén feltüntetendő)
Just another tourist trap nowadays, Sag Harbor used to be a whaling port.
Bár manapság csak egy kirándulóhely, Sag Harbor valaha bálnavadász-kikötő volt.
port
There was a low glass-topped table beside her and a bottle of port on the table.
Mellette alacsony, üvegtetejű asztalka, rajta egy üveg portói.
- Azt hiszem, ez portói után kiált, Trubshaw.
A pity, perhaps, that the ladies did not leave the dining-room when the port went round.
Azért talán kár volt, hogy a hölgyek nem hagyták el az ebédlőt amikor kézről kézre járt a portói.
port (ayrıca: door, front door, gate, home)
volume_up
kapu {isim}
A sally port opened upon the plain, and high above a line of parapets fronted a terrace, or walkway.
Föld alatti kitörési kapu vezetett a síkságra, és a magasban erős mellvéd ölelt körül egy teraszt vagy gyalogjárót.
As the elected representative of a port town, it is all the more incumbent on me to call on the Commission to authorise an increase in the ceiling of the de minimis aid.
Egy kikötőváros választott képviselőjeként még inkább felelősségemnek érzem felszólítani a Bizottságot arra, hogy növelje a de minimis támogatás felső határát.
Clearing Southampton docks, the driver followed the directions he had been given until, in the northern suburbs of the port city, he pulled off the road into a large parking lot.
A southamptoni kikötőből kifelé hajtva a sofőr London felé vette az útját, ám a kikötőváros északi külvárosát elhagyva, lehúzódott az útról egy nagyparkolóba.
port (ayrıca: action, go, run, step)
port (ayrıca: haven, roads, anchorage)
volume_up
rév {isim}
port (ayrıca: aperture, break, crack, gap)
port (ayrıca: coaming)
port (ayrıca: depository, dump, repository, stockpile)
port (ayrıca: door, entrance, entranceway, entry)
Astride the entrance gate is a long, narrow shed, with one door inside the port area and one on the outside.
A bejárat egyik oldalán egy hosszú, keskeny pajta terpeszkedik, az egyik kapuja a kikötőőn belül van, a másik kívül.
port (ayrıca: loophole, vent)
port
volume_up
bal oldal {isim} (hajóé)
port (ayrıca: run)
Egyszer előfordult már a beömlőnyílás olajával.
A huge ragged hole appeared where the gasoline port had been, but for a moment there was nothing else.
Hatalmas, szaggatott lyuk keletkezett a beömlőnyílás helyén, de egy pillanatig semmi más nem történt.
port (ayrıca: vent)
port
port

"port" için eşanlamlılar (İngilizce):

port

Macarca' de "port" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSome of your sailors like to be unobtrusive when they make port here in Rendor.'
A matrózai szemlátomást szeretik kerülni a feltűnést, amikor kikötnek Rendorban.
EnglishExpecting nothing to happen, he pressed the starter button for the port engine.
Anélkül, hogy bármit is remélt volna, megnyomta a baloldali motor indítógombját.
EnglishOur agents have obtained the necessary priority docking codes from Port Control.
Ügynökeink megszerezték a szükséges kiváltságos dokkolókódokat a Kikötőirányítástól.
EnglishJustice Wargrave grunted: Remarkably childish, and helped himself to port.
Meglehetősen gyerekes dörmögte Wargrave bíró, és töltött magának a portóiból.
EnglishShe gestured through a port, toward the seacliff that loomed over their hybrid ship.
Már ha az ott stabil marad intett kifelé, a hajó fölött tornyosuló sziklaszirtre.
EnglishI then inquired as to the vessels which lay at present in the port of London.
Utána megérdeklődtem, hogy a napokban milyen hajók kötöttek ki London kikötőjében.
EnglishThe same was happening in the Port of Los Angeles, Seattle, and Jacksonville.
Ugyanez történt a Los Angeles-i kikötőben, Seattle-ben és Jacksonvilleben is.
EnglishI could just discern the faint red glow cast by the port navigation light.
A híd legvégén csak alig-alig láttam a bal oldali navigációs lámpa vörös fényét.
EnglishRalph's description had been wired to every port and railway station in England.
Ralph személyleírását már megtáviratozták Anglia minden kikötőjébe és vasútállomására.
EnglishEnter the port you want KPilot to use when connecting to your proxy server here.
Itt lehet megadni, hogy a KPilot melyik portot használja, amikor a proxyhoz csatlakozik.
EnglishShe poured some of her port and sipped, eyeing me steadily over the glass.
Töltött egy kis portóit, azt szopogatta, és mereven nézett rám a pohár fölött.
EnglishThrough the oar port Carse saw a welter of broken water that stretched for miles.
Carse az evezőnyíláson át szemlélte a mérföldeken át elnyúló hullámtörőt.
EnglishOf course NATO should be and is our first port of call when security is threatened.
Természetesen a NATO-nak kell lennie az első pontnak, ha a biztonság veszélybe kerül.
English'Port and starboard, the spacious chamber was taken up by the skiff and the longboat.
Jobb és bal oldalon terjedelmes helyet foglalt el a szkiff és a hosszúcsónak.
EnglishThe drip line between the solution bag and the cannula featured a drug port.
Keresett egy használható vénát, bekötötte az infúziót, majd leoldotta az érszorítót.
EnglishThe Sanadria anchored for the night and entered port at Istanbul the following morning.
A Sanadria horgonyt vetett éjszakára, és reggel beúszott az isztambuli kikötőőbe.
EnglishThen the white of a bow wave showed in the darkness off our port quarter.
Aztán a távolban, tőlünk balra fehér hullám látszott, amilyet a hajó orra ver föl.
EnglishPut him in the port stateroom and make him feel what I felt aboard Nomad?
Zárjam be a bal oldali kabinba, és éreztessem vele, amit én éreztem a Nomádon?
EnglishAny demurrage at the port of destination shall be charged to the successful tenderer.
(6) A kirakodási kikötőben felmerülő hajóálláspénzt a sikeres ajánlattevő viseli.
EnglishEnter the port number on which the ksysguard daemon is listening for connections.
Itt kell megadni azt a portot, amelyen a KSysGuard szolgáltatás a kliens kéréseket várja.