"perversion" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"perversion" Macarca çeviri

EN perversion
volume_up
{isim}

perversion (ayrıca: kink)
Apparently, half of Lithuanian MPs think that homosexuality is a perversion.
Úgy tűnik, a litván képviselők fele úgy gondolja, hogy a homoszexualitás perverzió.
Political perversion means nothing but lies and cynical deception of voters.
A politikai perverzió nem más, mint hazugság és a választók cinikus megtévesztése.
(LV) Madam President, what do you think the word 'perversion' means?
Ön szerint mit jelent a "perverzió” szó?
perversion (ayrıca: perverseness, perversity)
perversion (ayrıca: twist)

"perversion" için eşanlamlılar (İngilizce):

perversion

Macarca' de "perversion" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHe delights in perversion and in blood and in the agonies of sacrificial victims.
Élvezetét leli a perverzióban, a vérben és a feláldozott ártatlanok szenvedésében.
EnglishTotalitarians and fanatics kill, the perversion of the basic values of humanity kills.
A totalitáriusok és a fanatikusok gyilkolnak, az emberi alapértékek lezüllése gyilkol.
English[00:36:12] [00:36:14] because this sordid world of temptation and perversion...
De legyetek óvatosak, mert ez, a csábításnak és perverziónak hitvány világa a vágy birodalma is.
EnglishOur new openness does not extend to condoning sexual perversion.
A mi újfajta nyíltságunk nem terjed ki a szexuális perverziók jóváhagyásáig.
English`Since the coming of the Greek into Egypt, since the perversion of the old art, they have not spoken to us.
Nem szólnak hozzánk, mióta a görögök eljöttek Egyiptomba, és romlásnak indult az ősi művészet.
EnglishI believe you will agree that that is perversion.
Remélem, hogy az elnök asszony egyetért velem abban, hogy ez ferdítés.
EnglishIs that not a perversion of a robot's duties?
- Ez nem számít perverziónak egy robot esetében? - kérdezte Lodovik.
EnglishWe have no wish to assist in the perversion of religion: we must encourage social participation and dialogue.
Nem szeretnénk segédkezni a vallás elferdítésében: bátorítanunk kell a társadalmi részvételt és a párbeszédet.
EnglishPerhaps it was another obscure Terran perversion.
EnglishHe was acquainted with the world, but the levels of perversion being demonstrated in that rite turned his stomach.
Bejárta az egész földrészt, széles körű ismeretekre tett szert, de az ilyen fokú istentelenségtől még az ő gyomra is felfordult.
EnglishOf these the first and second were extremely condensed, while the last is, as I shall now sow, an absolute perversion of the facts.
Az első kettő túlságosan tömör, az utóbbi pedig, mint most bizonyítani fogom, szemérmetlen kifacsarása a tényeknek.
EnglishSuch a course of action is simply an incredible perversion of justice, and the European Union and its Member States must not close their eyes to this.
Egy effajta hozzáállás nem más, mint az igazságszolgáltatás elképesztő eltorzítása, és az Európai Uniónak, valamint tagállamainak nem szabad e fölött szemet hunyniuk.
EnglishNow Holden and I did have some of thesame DNA... and this meant that I could have thesame genetic inclination as him... towards becoming a Grand Master of perversion.
Nos Holden és én rendelkezünk némi hasonló DNS-sel... és ez azt jelenti, hogy bennem ugyanazok a genetikai hajlamok lehetnek meg, mint benne... és ugyanazzá a Perverzmesterré válok.