"personal" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"personal" Macarca çeviri

EN personal
volume_up
{sıfat}

personal
Ensuring the protection of personal data is an urgent and indispensable issue.
A személyes adatok védelmének biztosítása sürgős és elengedhetetlen feladat.
These are the amounts assumed to be for personal consumption.
Ezekről a mennyiségekről azt feltételezzük, hogy személyes fogyasztásra szolgálnak.
A lot of people feel that they can derive personal gain from destroying forests.
Sokan úgy gondolják, hogy személyes hasznot húzhatnak az erdők elpusztításából.
personal (ayrıca: home, peculiar, proper, respective)
volume_up
saját {sıf.}
Like Princess Suldrun before, Madouc regarded this chamber as her personal domain.
Suldrun hercegnőhöz hasonlóan, Madouc is saját birodalmának tekintette a csarnokot.
Ralph dismissed Simon and returned to his personal hell.
Ralph gondolatban útjára bocsátotta Simont, és visszatért saját személyes poklába.
They're projecting our own personal fears andanxieties... onto the national stage.
Kivetítik a saját személyes félelmeinket és aggodalmunkat... a nemzeti színtérre.
personal
The personal section of the file [ showed that he was a widower.
A dosszié személyi adatokra vonatkozó részéből rögtön kitűnt, hogy özvegyember.
I hired her as my personal interpreter and took her everywhere with me.
Szerződtettem személyi tolmácsomnak, és mindenhova magammal vittem.
In Moscow, Ivanenko took a call from his personal aide and listened intently.
Moszkvában a személyi szárnysegédje felhívta Ivanyenkót, aki feszülten hallgatta szavait.
personal (ayrıca: individual, particular, peculiar, several)
volume_up
egyéni {sıf.}
There again it depends on the personal idiosyncrasy of the victim.
Itt megint rengeteg függ az áldozat egyéni állapotától, tulajdonságaitól.
I would like to thank you for your very committed personal contribution.
Szeretnék köszönetet mondani Önnek is igen elkötelezett egyéni munkájáért.
It is a passport to personal advancement as well as society's integration.
Ez egy útlevél az egyéni előrehaladáshoz és ugyanúgy a társadalmi integrációhoz is.
personal
Szeretnék mindehhez hozzáfűzni egy személy észrevételt.
And I found my personal answer for this in those ancient comics that I was showing you.
Személy szerint megtaláltam a választ a kérdésre azokban az ősi képregényekben, amelyeket az előbb mutattam.
Tudja engem személy szerint nem érdekel.
personal (ayrıca: private, unofficial)
volume_up
magán- {sıf.}
Specifies whether you want to create a personal or a business letter.
Megadja, hogy magán- vagy üzleti levelet kíván-e létrehozni.
Travel is divided in two subcomponents: Business Travel (code 237) and Personal Travel (code 240).
Az idegenforgalom két összetevőre bomlik: Üzleti idegenforgalom (kód: 237) és Magán idegenforgalom (kód: 240).
The chambermaids would long since have begun clucking at the thought of the Royal Magician's personal messenger and scribe shut in with him this late, this long.
A szolgák már biztosan azon pletykálkodnak, hogy az Udvari Varázsló hírnöke és írnoka vajon mit keres ilyen sokáig a mágus magán-lakosztályában.
personal
personal
But then he got much too personal, in my opinion, asking Kitchen if he was independently wealthy, or if his family was supporting him while he made such an arduous climb.
De aztán véleményem szerint túlságosan személyeskedő lett, mert megkérdezte Kitchentől, rendelkezik-e saját vagyonnal, avagy támogatja-e a családja e fáradságos hegymászás során.

"person" için eşanlamlılar (İngilizce):

person

Macarca' de "personal" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishOn a personal level, I have, for 36 years of my career, defended privacy rights.
Jómagam 36 éves pályám alatt folyamatosan védtem a magánélethez fűződő jogokat.
EnglishNadon was interrupted from his reveries by a comlink call on his personal channel.
Álmodozásából kommunikátorának hangjelzése verte fel; a magáncsatornáján hívták.
EnglishThey would have more personal pride if they found something worthwhile to do.
Arról nem is beszélve, hogy nyugodt lelkiismerettel hajthatnák álomra a fejüket.
EnglishObviously, from my personal viewpoint, I hope he comes home as soon as possible.
Természetesen én személyesen nagyon remélem, hogy minél hamarabb hazaengedik.
EnglishHe wants Bhelliom, not any satisfaction He might get from a personal confrontation.
Õ a Bhelliomot akarja, nem pedig az elégtételt, hogy személyesen bánhat el velem.
EnglishRAINBOW SIX asked, sitting still in his personal car not far from Red Square.
Mi a fene! morogta Szivárvány hat az autójában ülve, nem messze a Vörös tértől.
EnglishLamurk's personal escort drew weapons when Hari finally left the assassination room.
Lamurk testőrei fegyvert szegeztek neki, amikor elhagyta a gyilkosság helyszínét.
EnglishYes, his Excellency is taking a personal interest in the matter, said Gondureau.
- Úgy van, őexcellenciája foglalkozik ezzel az üggyel - mondotta Gondureau.
EnglishOn the other hand, he had to steel himself against the personal need to be liked.
Viszont meg kellett keményítenie magát, le kellett gyűrnie a szeretet iránti vágyát.
EnglishKurtz slid out behind him and Freddy heard him rack the slide of his personal.
Kurtz mögéje siklott, és Freddy hallotta, amint felhúzza oldalfegyverének závárját.
EnglishI'm not ready to discuss a lot of personal matters, but I understand your curiosity.
Egyelőre nem szívesen tárnám fel a magánéletem, de megértem a kíváncsiságodat.
EnglishHis principal deputy, Robert Taylor, is out of the country on personal business.
A helyettese, Robert Taylor még korábban elhagyta az országot magánügyben.
EnglishThere comes a time when you have to take a stand, no matter the personal cost.'
Vannak dolgok, amikben nincs helye a megalkuvásnak, nem számít mibe kerül.
EnglishThe third military truck stopped a few yards behind Noonan's personal car.
A harmadik katonai teherautó néhány méterrel Noonan kocsija mögött fékezett le.
EnglishSo, no, we know remarkably little on Andropov's personal life, Harding admitted.
A helyzet tehát az, hogy alig tudunk valamit Andropov magánéletéről ismerte el Harding.
EnglishAs such, you have no personal voice at this table of notables; be silent!
És mint ilyennek, ennél az asztalnál neked nincs szavad, tehát maradj csendben!
EnglishYOU HAVE MY PERSONAL ASSURANCE THAT WE WILL TAKE NO OFFENSIVE ACTION WITHOUT JUST CAUSE.
SZEMÉLYESEN GARTÁNTALOM, HOGY ALAPOS INDOK NÉLKÜL SENKIT NEM FOGUNK MEGTÁMADNI."
EnglishDo it now or take personal responsibility for a major diplomatic incident.
Csináld, különben téged terhel a felelsség egy súlyos diplomáciai incidensért.
EnglishOnly the reeky personal bed and rags gave off the clue to reigning domesticity.
Csupán a rongyos, büdös ágy utalt arra, hogy ez itt egy lakás akar lenni.
EnglishPersonal stuff like you running through the neighborhood drunk and naked?
Olyan magánügyek miatt, mint például meztelenül és részegen futkosni a környéken?