"peninsula" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"peninsula" Macarca çeviri

EN peninsula
volume_up
{isim}

peninsula
Integration of the Balkan Peninsula without Croatia is not feasible.
A Balkán-félsziget integrációja Horvátország nélkül nem lehetséges.
Serbia, in a similar way to all countries on the Balkan Peninsula, is a very specific case.
Szerbia, hasonlóan a Balkán-félsziget többi országához, igen különleges eset.
Just like 100 years ago, the Balkan Peninsula is sitting on a powder keg.
A Balkán-félsziget puskaporos hordón ül, mint 100 évvel ezelőtt.

Macarca' de "peninsula" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishShe could have folded anywhere to make the call, but she liked the Peninsula.
Választhatott volna más helyet is a telefonáláshoz, de szerette a Peninsulát.
EnglishIf you still don't believe me, we conducted the experiment also in the Korean Peninsula.
Ha még mindig nem hisznek, a kísérletet szintén végrehajtottuk a Koreai-félszigeten.
EnglishI am deeply concerned regarding today's events on the Korean Peninsula.
Mélységes aggodalommal töltenek el a Koreai-félszigeten bekövetkezett mai események.
EnglishNever having travelled the peninsula before she was surprised to find it so deserted.
Soha nem járt azelőtt a félszigeten, és nagyon meglepte, hogy ilyen elhagyatottnak találta.
EnglishI have toured the Russian fleet in Sevastopol, on the Crimean peninsula.
Bejártam a Szevasztopolban állomásozó orosz flottát a Krím-félszigeten.
EnglishA couple of officials and a delegation of Cormallons from the Serenth Peninsula.
Jelen lesz minden jelentősebb tisztségviselő, valamint egy rokoni delegáció a Serenth félszigetről.
EnglishAll we ask is to be... on the edge ofsome sea, an unpopulated island, a faraway peninsula.
Amit kérni szeretnénk... az csupán egy lakatlan sziget, eldugva a tengeren, távol mindentől.
EnglishLook at this, Fruntz remarked, pointing at the tip of the Zamboanga peninsula.
Nézze ezt mutatott Fruntz a Zamboanga-féisziget csúcsára.
EnglishWe're staying at the Peninsula, I think it might have been the housekeeping staff.
A Peninsula hotelben, talán a szobaszemélyzet lehetett.
EnglishTeshin Village was on a peninsula that extended into a good-sized bay.
Teshin Village egy óriási félszigeten terült el.
EnglishThere are some civil aviation airways from Alaska to Japan that cross very close to the Kamchatka peninsula.
- Az Alaska és Japán közötti polgári légifolyosók nagyon közel vannak a Kamcsatka-félszigethez.
EnglishI supported the motion for a resolution which sends a clear signal to our partners in the Arab peninsula.
Támogattam az állásfoglalási indítványt, amely egyértelmű üzenetet küld arab-félszigeti partnereinknek.
EnglishI live on a peninsula, so I understand island mentalities.
Egy félszigeten élek, így értem a szigeti mentalitást.
EnglishWe duck under high altitude radar and then get into the mountains along the spine of the Kamchatka peninsula.
Ha túljutottunk a Beringa-radaron, a legalacsonyabb szint amin repülnünk kell, csak ötezer láb magasság.
EnglishUnemployment, youth unemployment in the Iberian Peninsula and many eurozone countries is chronic.
A munkanélküliség, a fiatalok munkanélkülisége az Ibériai-félszigeten és az euróövezet számos államában krónikus jelenség.
EnglishIntermarriage carried New Guinea physical features, such as coiled rather than straight hair, down the Cape York Peninsula.
Ám az új-guineaiak által sűrűn lakott hegyvidéket az európaiak csak az 1930-as években érték el.
EnglishWe're going down the peninsula, he said firmly.
Lemegyünk a félszigeten át mondta határozott hangon.
EnglishAlthough perhaps unwillingly, the West has rather often turned its attention away from events on the Korean peninsula.
Bár lehet, hogy nem szándékosan, a nyugat meglehetősen gyakran fordított hátat a Koreai-félszigeten zajló eseményeknek.
EnglishThe Italian Alps, or the mountain range to the North of the Italian peninsula, was an area I had known in my mortal years.
Az itáliai Alpok, a hegylánc, amely északról lezárja a félszigetet, olyan térség volt, amelyet halandó koromból ismertem.
EnglishThe European Parliament has always supported peace and stability and the defence of human rights in the Korean Peninsula.
Az Európai Parlament mindig is támogatta a Koreai-félszigeten a békét és a stabilitást, valamint az emberi jogok védelmét.