"to pass through" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to pass through" Macarca çeviri

EN to pass through
volume_up
{fiil}

to pass through (ayrıca: to cross, to go through, to pass, to traverse)
Girl in the bureau downstairs saw her pass through the lounge and go out about ten.
A szálloda irodájában dolgozó lány tíz óra tájt látta, amint lejön a lépcsőn, és áthalad a hallon.
We cannot ignore the fact that all the transit routes for the drugs trade - or a great many at least - pass through Tajikistan.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a kábítószer-kereskedelem összes tranzitútvonala - vagy legalábbis nagy többségük - áthalad Tádzsikisztánon.
Later, after a sleep, he would motor back from his home at Gravenzande in his spare time to see the new supergiant tanker pass through the estuary.
Későőbb, miután aludt egyet, szabadidejében visszaautózik ide gravenzandei otthonából, megnézni az új szupertankhajót, mikor áthalad a torkolaton.
Those screens stop a fire-beam, mayhap, but not a material object, since the boats pass through.
A támadó sugarakat képes elhárítani ez a burok, ám egy tárgy, aminek van anyaga, átmegy rajta.
to pass through (ayrıca: to break through, to rupture, to splinter through)
to pass through (ayrıca: to cream)

Macarca' de "to pass through" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAs she attempted to pass through the doorway, her head slammed against the lintel.
Amikor megpróbált belépni rajta, fejét beverte az ajtókeret felső deszkájába.
EnglishLook, ma'am... we're sorry, but there's simply no way to go through the pass.
Nézze, asszonyom... nagyon sajnáljuk, de egyszerűen nem lehet ilyen időben kimenni.
EnglishYou will be able to pass through the city freely and without attracting attention.
Te tudsz közlekedni egy városban anélkül, hogy magadra vonnád a figyelmet.
EnglishOn our way we had to pass through Hudson Street, which is a very quiet thoroughfare.
Utunk a Hudson Streeten, ezen a nagyon csöndes utcácskán vezetett keresztül.
EnglishNo officer is ever to enter into my house again, nor even to pass through the village.
Az én házamba katonatiszt többé be nem teszi a lábát - még a falun sem mehet keresztül.
EnglishEach year some two million goods vehicles pass through the centre of the town.
Évente mintegy kétmillió áruszállító jármű halad át a városközponton.
EnglishI went to Storlock thinking to find you, thinking you might pass through.
Azért mentem Storlockba, mert azt gondoltam, hogy találkozom veled, átutazol a városon.
EnglishSantiago had a candle and was bowing to me and gesturing for me to pass through the door.
Santiago is fogott egy gyertyát, és intett nekem, hogy menjek át az ajtón.
EnglishAnd the small sleek vessel was moving fast to a narrow pass through the cliffs ahead.
A karcsú kis hajó sebesen siklott a szirtek közti keskeny szoros felé.
EnglishOf course you never knew who might pass through, but the town was strong and kept the peace.
Persze sose lehet tudni, ki jön erre, de a város erős, és fenntartja a békét.
EnglishI could pass my hand through it, but it would be Dan Gregory in three dimensions all the same.
Át tudnék nyúlni rajta, de mégiscsak maga Gregory lenne ott három dimenzióban.
EnglishThey don't pass through walls and closed doors, as the lingering dead can do.
Õk nem tudnak keresztülmenni a falon vagy egy csukott ajtón, ahogy a halottak kóborló lelkei.
EnglishAnd, anyway, its nothing but a place we have to pass through on our way to somewhere better.
Keresztül kell utaznunk rajta, hogy eljussunk egy ennél sokkal jobb helyre.
EnglishHe waited for the other two to pass through, and then turned the key and removed it.
Várt, míg a másik kettő kiment a szobából, azután bezárta az ajtót és zsebre tette a kulcsot.
EnglishOnce through this pass, they would cross the Plains of Streleheim to the west to reach Paranor.
Ha ezen átjutnak, akkor a Streleheim-síkságon mennek nyugat felé, Paranor irányába.
EnglishThere was no chance that a pass would go through there, so we gave it up.
Semmi esély nem volt rá, hogy ott hágó legyen, így föladtuk a dolgot.
EnglishThink of tiny insects and how simple it is for them to pass through hardware cloth.
Gondolj az apró rovarokra: milyen könnyen átférnek a zsákvásznon!
EnglishThe nimbus appeared to pass completely through the body of the awkward mercenary the Pandion faced.
Az anyagtalan fénycsóva akadálytalanul hatolt állt a megszeppent zsoldos testén.
EnglishOnce he becomes First Minister, you will be able to pass with him through their detectors.
Egyébként az érzékelőket csak a nagyobb események idején kapcsolják be.
EnglishFor your mad emperor to claim the throne of Lether, you shall have to pass through me.
Az őrült császárotoknak ahhoz, hogy elfoglalhassa Lether trónját, előbb le kell győznie engem!