"outright" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"outright" Macarca çeviri

EN outright
volume_up
{sıfat}

outright (ayrıca: candid, direct, disarming, explicit)
volume_up
nyílt {sıf.}
The complaints that have been heard are outright political electioneering.
Az elhangzott panaszok nyílt választási propagandát jelentenek.
We treat the aspirations of our electorates with outright contempt.
Választóink törekvéseit nyílt megvetéssel kezeljük.
An outright denial confused Aangon, but he plowed ahead.
A nyílt tagadás összezavarta Aangont, de ennek ellenére folytatta a mondókáját.
outright (ayrıca: aboveboard, candid, devout, disarming)
This outright vote will do us Romanians, in particular, a big favour.
Ez az őszinte szavazás különösen nekünk, románoknak tesz nagy szívességet.
outright (ayrıca: direct, downright, erect, even)
volume_up
egyenes {sıf.}

"outright" için eşanlamlılar (İngilizce):

outright

Macarca' de "outright" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishShe'd asked him outright, and she was ready to take the bad news, whatever it was.
Kertelés nélkül megkérdezte és most készen állt a válaszra, akármi legyen is az.
EnglishMme. de Beauseant began to laugh outright at her cousin and at the Duchess both.
Beauséant-né jóízűen elnevette magát unokafivére és a hercegné rovására.
EnglishThe outright exportation of goods generally involves relatively simple customs formalities.
Az áruk végleges kivitelénél általában egyszerű vámalakiságokat alkalmaznak.
EnglishOutright exportation shall be governed by the provisions of this Annex.
A végleges kivitelt ennek a mellékeltnek a rendelkezései szabályozzák.
EnglishAnd the pleasure would pale indeed were one to kill the other outright.
És az izgalomnak vége szakadna, ha egyikük tényleg megölné a másikat.
EnglishFourteen people were killed outright by bullets - one of them a soldier.
Tizennégy embert kaszáltak le nyomban a golyók egyikük katona volt.
EnglishAye, I cannot kill you outright - you are too powerful for that.
Tény, hogy nem ölhetlek meg csak úgy, egyszerűen, ahhoz túl hatalmas vagy.
EnglishWhat he owned a share of-hovels, shops, or ships-he bought outright and took as his own.
Ami a részesedése maradt - kunyhók, üzletek, hajók - azt mindig kivásárolta, és a sajátjaként kezelte.
EnglishYou purchased this outright? he asked, facing the three women who had gathered at the foot of the staircase.
Meg is vettétek? kérdezte a három nőtől, akik a lehajtott lépcső előtt álltak.
EnglishGrowth has slowed down considerably, to the point of turning into an outright recession this year.
A növekedés jelentős mértékben lelassult, idén lényegében egyértelműen recesszióba torkolva.
EnglishI asked her then outright if it were possible for Amyas to marry Elsa.
Kereken megkérdeztem tőle, feleségül veheti-e Amyas Elsát.
EnglishMayen had beaten Feather Witch senseless, as close to killing the slave outright as was possible.
Majen ájultra verte Tollas Boszorkát, s a lehető legközelebb járt ahhoz, hogy megölje a rabszolgát.
EnglishSome people see this as an unacceptable attack on human rights and as outright discrimination.
Egyesek ezt az emberi jogok elleni elfogadhatatlan támadásnak és nyilvánvaló megkülönböztetésnek tartják.
EnglishTherefore, safety can only be achieved with an outright ban.
Biztonságot tehát, csak teljes tilalommal lehet elérni.
EnglishThe earthquake and the cholera epidemic that followed it were an outright disaster for the people of Haiti.
A földrengés és az azt követő kolerajárvány óriási katasztrófát jelentett a haiti lakosság számára.
EnglishBut this school of thought is bordering on outright superstition.
Ez a gondolkodásmód azonban a babonával határos.
EnglishHe had been afraid every day for two months now, to a degree that ranged from dull disquiet to outright, mind-bending terror.
Két hónapja nap mint nap félt, hol tompa nyugtalanság, hol bénító iszonyat kínozta.
EnglishHe adds nine years to my age, dismisses my voices as outright lies.
EnglishProbably not trained to shoot people outright.
Azt is el tudom képzelni, hogy sohasem lőttek mozgó céltáblára.
EnglishGutman looked up at Spade's hard face and laughed outright.
Gutman Spade kemény arcába nézett és felnevetett.