"out of place" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"out of place" Macarca çeviri

EN out of place
volume_up
{sıfat}

out of place
out of place
out of place (ayrıca: inopportune, unlucky, unseasonable)
out of place

"out of place" için eşanlamlılar (İngilizce):

out of place
English

Macarca de "out of place" için benzer çeviriler

out zarf
Hungarian
to out fiil
Hungarian
place isim
to place fiil

Macarca' de "out of place" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English(NL) Any euphoria about the second referendum in Ireland is totally out of place.
(NL) A második írországi népszavazással kapcsolatos lelkesedés teljesen téves.
EnglishThese rules are out of place there, and this should be clearly recognised.
Ezek a szabályok ott nem alkalmazhatók és ezt egyértelműen fel kell ismernünk.
EnglishGaunt was urbane and smiling again, not a hair out of place.
- És Mr. Gaunt éppoly előzékenyen mosolygott rá ismét, mint akármelyik vevőjére.
EnglishIt seems a little out of place in a cutting-edge environment like this one.
Azt hinnénk, semmi keresnivalója egy ilyen élvonalbeli környezetben.
EnglishGentle beings, out of time, out of place, and maybe out of luck.
Szelíd lények, nincsen számukra hely és idő, elfordult tőlük a szerencse is talán.
EnglishA forlorn, waterlogged cactus looked out of place beside the downspout of the garage.
Túlöntözött kaktusz kornyadozott a garázs esőcsatornája mellett.
EnglishHenry, so uncomfortable and out of place in Egypt; looking miserable in his fussy white linen suit.
Henry, aki annyira nem illett ide, Egyiptomba, divatjamúlt fehér vászonöltönyében.
EnglishOut of place among these merchants and men of business; the porcelain aristocrat with his heiress.
Idegen a kalmárok meg az üzletemberek között; a porcelánarisztokrata az örökösnővel.
EnglishIt would not be out of place to start a debate on this, in response to Mr Lange's excellent report.
Nem lenne helytelen Lange úr kiváló jelentésére válaszul vitát kezdeni erről.
EnglishHe felt out of place when not involved in some sort of experiment involving techno-wizardry.
Nem találta a helyét, ha nem végezhetett valamilyen kísérletet, legyen az akár technomágia.
EnglishHis Elven eyes traveled quickly over the campsite and the Gnomes; but nothing seemed out of place.
Szeme gyorsan végigfutott a táborhelyen, a gnómokon, de semmi rendkívüli sem látszott.
EnglishLouis looked so touchingly civilized in the wilderness; so hopelessly out of place.
Louis kecses mozdulatokkal iparkodott lépést tartani vele.
EnglishBut it was still a cave, and Gerrith looked out of place in it with her youth and her golden coloring.
Ám mégiscsak barlang volt ez, ahonnan Gerrith kirítt ifjúságával és aranyos színével.
EnglishThen she found other things that seemed out of place and more than a little strange.
Aztán rábukkant még valamire, ami szintén különös volt.
EnglishAnd slowly she pushed the stone lid out of place so she could look into the space within.
Lassan fölemelte a kőfedelet, és belenézett a szarkofágba.
EnglishI went crying out from place to place, just the way you sent out the wordless cry for me.
Ügy kiáltottam hozzá, ahogyan te énhozzám, szavak nélkül.
EnglishA machine so delicate and so advanced in technical ability was out of place in the feudal fortress of its users.
Egy ilyen finom és fejlett eszköz nem illett tulajdonosuk középkori erődjéhez.
EnglishAs a clergyman, you can imagine how out of place I feel.
Mint lelkész el tudják képzelni, mennyire furcsán érzem magam itt.
EnglishNobody flashy, nobody out of place, most of them enjoying an old-fashioned English afternoon tea.
Mindenki illik a helyhez, senki sem rí ki közülük; legtöbbjük éppen a békebeli ötórai teát fogyasztja.
EnglishA broadsword or mace would not have been out of place in his hand.
Csak egy pallos vagy buzogány hiányzott a kezéből.