"options open" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"options open" Macarca çeviri

"options open" için örnek kullanımlar

Macarca de "options open" için benzer çeviriler

open sıfat
Hungarian
to open fiil
wide open sıfat
to fling open fiil
to break open fiil
to spring open fiil
to prize open fiil
to rip open fiil
to split open fiil
to pry open fiil
Hungarian
to cut open fiil
Hungarian

Macarca' de "options open" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHowever, all options should be kept open and examined at present.
Pillanatnyilag azonban valamennyi lehetőséget nyitva kell hagyni és meg kell vizsgálni.
EnglishI think it's a good idea to keep all your options open.
Szerintem jó ötlet lenne szabadon hagyni a lehetőségeidet.
EnglishThere are two options open to us: we can go and divide this House into those on the Right and those on the Left.
Az értékelést kétféleképpen végezhetjük el: feloszthatjuk a Házat baloldalon, illetve jobboldalon állókra.
EnglishSo you might want to keep your options open.
Lehet, hogy így majd felülvizsgálod az álláspontodat.
EnglishIt wouldn't hurt to keep our options open.
EnglishAll options would be kept open.
EnglishAll my options are still open.'
EnglishAre all their options still open?
EnglishThere are two options open to us.
EnglishThey have not informed people of their rights; they have not been telling them what they are entitled to do and which options are open to patients.
Nem tájékoztatták az embereket a jogaikról; nem mondták el nekik, mire jogosultak, és milyen lehetőségei vannak a betegeknek.
EnglishWe are prepared to do so, using all the options open to us under the Interinstitutional Agreement and the budgetary principles.
Mi készen állunk erre, felhasználva minden lehetőséget, ami az intézményközi megállapodás és a költségvetési alapelv értelmében rendelkezésünkre áll.
EnglishThe decisions of the Committee on Legal Affairs take account of this in many places - which is to be warmly welcomed - by leaving Member States' options open.
A Jogi Bizottság döntései ezt sok helyen figyelembe veszik - ami örvendetes - azáltal, hogy meghagyják a tagállamoknak a választási lehetőséget.
EnglishThere are two options open to us: we can split ourselves into our constituent parts, ranging in size from Germany, with a population of 82 million, to Malta with a population of 360 000.
Két lehetőségünk van: feloszthatjuk magunkat alkotórészeinkre, amelyek mérete a 82 millió lakosú Németországtól a 360 000 fős Máltáig terjed.
EnglishSeveral options are already open to us when it comes to providing long-term support for the democratic transition, economic development and regional integration of our southern neighbours.
Több lehetőség áll előttünk a demokratikus átalakulás, a gazdasági fejlődés és a déli szomszédaink regionális integrációjának hosszú távon történő támogatására.
EnglishAt this moment in time, I think that time has clearly shown that it was not quite the best decision, but it is a decision which was within the discretionary options open to the Commission.
Most visszatekintve úgy vélem, hogy az idő nem azt igazolta, hogy ez lett volna a legjobb döntés, de olyan döntés volt, amelyet a Bizottság saját döntési jogkörében meghozhatott.