EN oozing
volume_up
{isim}

oozing (ayrıca: drip, dropping, ooze, running)
oozing (ayrıca: escape, fugacity, leak, leakage)
oozing (ayrıca: evaporation)

"oozing" için eşanlamlılar (İngilizce):

oozing

Macarca' de "oozing" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe water was oozing out of his shoes, just look at it, but what could he do about it?
Ezt a blamát, csicsog a cipőjéből a víz, de mit tehetne, ha egyszer bőrig ázott?
EnglishHe bared teeth, dark smoke oozing from the gaps and rising over his face.
Kivicsorította a fogát, sötét füst ömlött a résekből s emelkedett fel az arcáig.
EnglishYes, they hurt her, these awful oozing ulcers, for that's what they looked like.
Borzalmasan fájhattak neki ezek a szörnyű, bűzös fekélyek; mert most leginkább annak tűntek.
EnglishIts surface crust remained soft and cracked, seeping lava like an oozing wound.
A bolygó egy vörös óriás körül keringett, amelynek felszínén izzó lávafolyamok hömpölyögtek.
EnglishHalf of her mouth was gone, and a bare stretch of clavicle was drenched in oozing blood.
Szája egyik fele teljesen hiányzott; a kulcscsont csupasz nyúlványa körül vér szivárgott.
EnglishIt had bled copiously — was still oozing — but Henry didn't think it was deep.
Derekasan vérzett - még mindig szivárgott belőle a vér -, de Henry szerint nem volt mély.
EnglishOozing charm, Garcia took her on a whirlwind tour of the facilities.
Garciából szinte dőlt a kedvesség, miközben gyorsan végigkalauzolta Janice-t az épületeken.
EnglishShaking with dread, Susan knew he was going to force her to kiss those cold, oozing lips.
Zakatoló szívvel észrevette, hogy most talán el tud menekülni.
EnglishThere were zig-zags of melting snow, some of it turning yellow where it was oozing into the damp ground.
Az olvadó hóba írott cikcakkok némelyike megsárgult az űrhajó szivárgásától.
EnglishIll find a way, Rojo said, his manner oozing confidence.
Megtalálom a módját mondta Rohó, és csak úgy sugárzott belőle az önbizalom.
EnglishOnce again in water up to your waist, with the filthy, slimy mud oozing over your boot-tops.
Újra derékig vízben, a csizmába felül beszivárog a nyálkás sár.
Englishsaid Miss Schwartz, her voice oozing contempt.
A micsoda? kérdezte Stréder kisasszony, és sugárzott belőle a megvetés.
EnglishOr maybe it was Jerry Stein, his face rotting away from his bones, pus oozing from his swollen, purple lips.
Vagy esetleg az oszladozó Jerry Stein jön, takaros egyenruhába öltözve, hogy hűvös csókjával üdvözölje.
EnglishAfter breakfast, wedding guests started prancing, oozing, and staggering into the Lucky Despot's lounge.
Reggeli után az esküvő vendégei lassan elkezdtek szivárogni és tántorogni a Szerencsés Despota társalgójába.
Englishpans, dishes and shuffling feet, there came the warm air like a fluid oozing around him.
Rögtön elmaradt a hideg; a hangzavart, edénycsörömpölést, csoszogást hömpölygető meleg levegő valósággal körülfolyta Ashlart.
EnglishFrom the cut on his wrist the blood was still oozing.
A csuklóján levő sebből még mindig szivárgott a vér.
EnglishThat cold seemed to be coming out of the telephone itself, oozing out of the holes in the earpiece like icicles.
A hideg mintha a készülékből jött volna, mintha zúzmara potyogott volna ki a telefonkagyló lyukacskáin.
EnglishHe can feel mucky water oozing up between his toes.
Érzi, ahogy a sáros víz beszivárog a cipőjébe.
EnglishFoyle arrived with the squirming man oozing over his neck and shoulders like a python, crushing him in a terrifying embrace.
A vergődő ember úgy fonódott Foyle nyakára, akár egy óriáskígyó, hogy szörnyű ölelésével összeroppantsa.
EnglishOh, to see the blood oozing on the waxed floor.