"only yesterday" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"only yesterday" Macarca çeviri

EN only yesterday
volume_up

only yesterday
I've had no time, for it was only yesterday that I learned how matters stood.
Még nem volt rá időm, hiszen csupán tegnap értesültem felőle, hogyan állnak a dolgok.
Only yesterday, the Swedish Presidency tabled a new and highly amended proposal for the Stockholm Programme.
Csupán tegnap volt, hogy a svéd elnökség új és nagymértékben módosított javaslatot nyújtott be a Stockholmi Programra.

Macarca de "only yesterday" için benzer çeviriler

only zarf
yesterday isim
Hungarian

Macarca' de "only yesterday" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe Commission updated these announcements in the Ecofin Council only yesterday.
A Bizottság éppen tegnap frissítette ezeket a közleményeket az Ecofin-Tanácsban.
English'Mr Cade is not the only guest who disappeared yesterday in a suspicious manner.'
Mr. Cade nem az egyetlen vendég, aki tegnap gyanús körülmények között eltűnt.
EnglishOnly yesterday the health programme involving new technologies was announced.
Az új technológiákat is magában foglaló egészségügyi program tegnap lett bejelentve.
English(PL) Mr President, it so happens that we debated the report by Mr Groote only yesterday.
(PL) Elnök úr, úgy alakult, hogy éppen tegnap vitattuk meg Groote úr jelentését.
EnglishThe communication from the Commission concerning this initiative came out only yesterday.
Csak tegnap jelent meg a Bizottság e kezdeményezéssel kapcsolatos közleménye.
EnglishNow we are trying to include something which happened only yesterday.
Most ellenben egy olyan dolgot próbálunk beemelni, amely csak tegnap történt meg.
EnglishOnly yesterday, an article in The Guardian highlighted other incidents.
Éppen tegnap történt, hogy a The Guardian egyik cikke egy másik esetről is beszámolt.
EnglishI was saying to Hastings only yesterday that arapprochement of the people concerned was needed.
Épp tegnap mondtam Hastingsnek, milyen szükség lenne az érdekelt felek összefogására.
English(EL) Mr President, only yesterday Condoleezza Rice said that Kosovo will become independent.
(EL) Elnök úr, Condoleezza Rice éppen tegnap jelentette ki, hogy Koszovó független lesz.
EnglishBut the Pinto ran so smoothly that it might have popped off the assembly line only yesterday.
De a Pinto olyan simán szaladt, mintha csak tegnap került volna le a gyári futószalagról.
EnglishOnly yesterday he'd been trying to recall the fellow's face, and hadn't been able to.
Csak tegnap próbálta fölidézni a fickó arcát, és nem sikerült.
EnglishYou will all have heard of the wave of attacks that took place only yesterday in Cantabria.
Tegnap sorozatos támadásokra került sor Cantabriában, erről is mindannyian értesülni fognak.
EnglishAnd now here it was, every feature clear and distinct, as though he had seen it only yesterday...
És most itt van előtte, minden vonása éles és határozott, mintha csak tegnap látta volna.
EnglishAn unnamed Hamas commander made this abundantly clear only yesterday to the Sunday Times.
Egy nem megnevezett Hamász parancsnok éppen tegnap tette ezt kellően világossá a Sunday Times-ban.
EnglishOnly yesterday, at a sale of Treasury bonds in Italy, there were very few bids.
Épp tegnap történt Olaszországban, hogy az állami kötvények értékesítésekor csak nagyon kevés ajánlatot tettek.
EnglishOnly yesterday, we had a meeting with the Commission in Madrid.
Éppen tegnap egy ülést tartottunk a Bizottsággal Madridban.
EnglishOnly yesterday I saw one of the moor ponies wander into it.
Tegnap is tanúja voltam, ahogy egy lápvidéki póni belegázolt.
EnglishNow that you mention it, here's something we developed only yesterday.
Jó, hogy említed, ezt itt tegnap fejlesztettük ki.
English`I heard the Queen say only yesterday you deserved to be beheaded!'
- A Királynő már tegnap le akarta üttetni a fejedet.
EnglishOnly yesterday the Commission demonstrated it here in the person of its eminent spokesman Dr Andreas Eldina.
Ezt a Bizottság épp tegnap bizonyította itt be kiváló szónoka, Dr. Andreas Eldina személyében.