"only too" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"only too" Macarca çeviri

EN only too
volume_up

only too
I understand only too well the apprehensions that some have expressed.
Nagyon is megértem az aggályokat, melyeknek néhányan hangot adtak.
It is a rocky road and is fraught with difficulties - we Portuguese know that only too well.
Ez nehézségekkel szegélyezett rögös út - mi, portugálok nagyon is jól tudjuk ezt.
Dincrist struck Alacrity as being only too eager for such an opportunity.
Alacrity úgy nézte, hogy Dincrist nagyon is örülne egy ilyen kihívásnak.

"only too" için eşanlamlılar (İngilizce):

only too
English

Macarca de "only too" için benzer çeviriler

only zarf
too zarf

Macarca' de "only too" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI know this only too well, as I was responsible for steering through UCITS in 2001.
Ezt nagyon jól tudom, mert 2001-ben én voltam felelőse az ÁÉKBV irányításáért.
EnglishShe had that look of suppressed exultation on her face which I know only too well.
Arckifejezésében ott volt az az elfojtott ujjongás, amelyet oly jól ismertem.
EnglishBut poor Hattie Stubbs is dead, as you yourself, Madame, know only too well.
Szegény Hattie Stubbs azonban halott, ahogy azt ön, madame, nagyon jól tudja.
EnglishFor I fear that already you have come too late, only to see the last days of my house.
Mert félek, hogy későn értél ide, csak hogy házam végnapjainak szemtanúja légy.
EnglishIt corresponded only too well with the deep wound in the back of Rogers' head...
Pontosan beleillett a Rogers koponyájának hátulján tátongó mély sebbe
EnglishHe was now only too anxious to put all the facts he could before the police.
Készségesen igyekezett minden adatot a rendőrség rendelkezésére bocsátani.
EnglishHe asked Vitellius whether he could see her too, or only the moonlight.
Megkérdezte Vitelliust, hogy ő is látja-e az istennőt vagy csak a holdfényt.
EnglishKham was only too aware of how cheaply some of his neighbors would sell them out.
Kham túlzottan is tisztában volt vele, néhány szomszédjuk milyen kevés pénzért elárulná őket.
EnglishHe added that no doubt Caroline would be only too glad to get rid of him.
Hozzátette, hogy Caroline bizonyára csak örülni fog, ha megszabadul tőle.
EnglishBy the last morning before our arrival in Kiev, I knew the rocky northern woods only too well.
Az érkezésünk előtti éjszakán már kívülről ismertem az északi, erdős hegységet.
EnglishHe was trying to do the rear window, too, only he ran out of his special brown icing.
A hátsó ablakkal is próbálkozott, de kifogyott a díszítő csokoládéból.
EnglishSomebody somewhere would be only too pleased to broadcast Mawhrin-Skel's recordings.
Valaki valahol biztosan örömmel levetítetné Mawhrin-Skel felvételét.
English`No, I understand him only too well,' she whispered to my lips, even as they kissed her.
Nem, túlságosan is jól értem őt suttogta még akkor is, amikor csókoltam.
EnglishI would very much like things to be measured in terms of GNI too, not only in terms of GDP.
Én azért nagyon szeretném, ha GDP helyett GNI-alapon is mérnénk a dolgokat.
English48 ANDRE NORTON Simon did not fire at that jibe, knowing that it was only too true.
Simon nem kapta fel a vizet erre a megjegyzésre, tudta, hogy igaz.
EnglishI always feel that the young doctors are only too anxious to experiment.
Szerintem ezek a fiatal doktorok túlságosan is buzgón kísérleteznek.
EnglishOnly Dorothymade too little ofit lastJanuary, and we've run out ofthe homemade.
Dorothy készitett múlt januarban, de a ebből már kifogytunk.
EnglishThey're disappearing for the reasons that all of you in this room know only too well.
A számuk azon okok miatt csökken, amelyeket mindannyian itt ebben a teremben nagyon jól ismernek.
EnglishIt felt too human to have been only a fin, too cetacean to have been merely a man.
Túl emberi volt a jelzés ahhoz, hogy pusztán fin legyen, de túl cetszerű ahhoz, hogy teljesen ember.
EnglishBut that too only within his own rigid self-set regulations.
Igaz, hogy szigorúan csak az önmaga által megszabott határokon belül csinálja.