EN Numbers
volume_up
{özel isim}

1. Din

Numbers
volume_up
Számok könyve {ö.i.} (Mózes negyedik könyve)

Macarca' de "Numbers" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishTransport unit (type, identification No), marks and numbers of packages or items
Szállítóegység (típus, azonosítószám), csomagok vagy tételek jelzései és számai
EnglishIn the kitchen, my bandaged hand shook when I pressed numbers on the telephone.
Remegett a bekötözött kezem, amikor a konyhában beütöttem a telefonon a számokat.
EnglishIt goes on and on and on, all these values, all these numbers you don't know.
Ez megy tovább és tovább, az összes ezekkel az értékekkel, amiket mi nem értünk.
EnglishI assure you, my definition of living is more than becoming a pattern of numbers.
- Az én megítélésem szerint az élet több, mint a számsorozatként való létezés.
EnglishWhen you step closer, you actually see that it is indeed all made up of numbers.
Ha közelebbről nézzük, láthatóvá válik, hogy ez tényleg csupa számokból áll.
EnglishThere are an awful lot of perfectly innocent wrong numbers dialed in this city.
Ebben a városban számtalanszor kapcsol félre a telefon, és nincs benne semmi.
EnglishThe numbers are shocking, and yet Europe and its governments seem distracted.
A számok sokkolóak, és úgy tűnik, hogy Európa és kormányai mégis másra figyelnek.
EnglishYou can arrange the order the numbers are tried by using the arrow buttons.
Az iránygombok használatával mód van módosítani a számok kipróbálási sorrendjén.
EnglishAddress(es) and veterinary approval number(s) (2) of approved cutting plant(s):
Az engedélyezett daraboló üzem(ek) címe(i) és állatorvosi nyilvántartási száma(i)4:
EnglishAddress(es) and veterinary approval number(s) (2) of approved slaughterhouse(s):
Az engedélyezett vágóhíd(vágóhidak) címe(i) és állatorvosi nyilvántartási száma(i)4:
EnglishWe have seen a climate where numbers have been regarded as more important than life.
Olyan légkört tapasztalunk, ahol a számokat fontosabbnak tekintik az életeknél.
EnglishWe see increasing numbers living with multi-drug resistant TB as well as with AIDS.
Egyre gyakoribb a multirezisztens tbc-s és a multirezisztens AIDS-es megbetegedés.
EnglishTeddy punched more numbers, the phone was summoned, and Teddy spoke to his monitor.
Lake zsebében is elfért az öngyújtónál alig nagyobb, biztonságos digitális telefon.
EnglishThis meant that women had made themselves available to me in great numbers.
Ez azt jelentette, hogy a nők nagy számban engedték, hogy magamévá tegyem őket.
English(PL) Madam President, the last century saw huge numbers of terrible massacres.
(PL) Elnök asszony! Az elmúlt évszázadban rengeteg borzalmas tömegmészárlás történt.
EnglishProbably, one of these numbers is going to have to get pretty near to zero.
Valószínűleg ezen számok közül az egyiket megközelítőleg nulláig kell levinni.
EnglishAnd you know the numbers are taking you closer to the secret of how things are.
És a számok közelebb visznek a titokhoz, hogy hogyan is működnek a dolgok.
EnglishKeeping numbers of radicalised young people down is an initial challenge.
A radikalizálódott fiatalok számának alacsonyan tartása pusztán kezdeti kihívás.
EnglishThey came in such numbers that for a moment it seemed they would prove unstoppable.
Annyian voltak, hogy egy pillanatra úgy rémlett, nem lehet megállítani őket.
EnglishAnd we intend to use those numbers to create demand pull, and flip the market.
Ezektől a számoktól azt várjuk, hogy keresletet generáljanak, és átrendezzék a piacot.