"now" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"now" Macarca çeviri

volume_up
now {isim}
volume_up
now {zarf}

EN now
volume_up
{isim}

now (ayrıca: present)
volume_up
jelen {isim}
As a result, this initiative now appears more important and timely.
Ennek eredményeképpen jelen kezdeményezés most még fontosabbnak és időszerűbbnek tűnik.
Many activities are taking place right now within this global approach.
Jelen pillanatban számos tevékenység van folyamatban e globális megközelítés kapcsán.
Now, could Aaron Stampler have been present during the murder of Archbishop Rushman...
Lehetséges, hogy Aaron Stampler jelen volt Rushman érsek meggyilkolásánál...
Some people say happiness is right now; it's the quality of the freshness of the present moment.
Van aki azt vallja, hogy a boldogság a jelenben rejlik; ez adja a jelen pillanat frissességének minőségét.

"now" için eşanlamlılar (İngilizce):

now

Macarca' de "now" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishNow he felt that it was his duty to name someone, and asked Livia to advise him.
Végül már úgy érezte, kötelessége valakit megnevezni, és Líviától kért tanácsot.
EnglishUntil now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
Egészen eddig Közép-Ázsia nem fogadta el az Európai Uniót globális szereplőként.
EnglishAll the windows in the Humvee were broken now; all the glass but the windshield.
Mostanra a kocsi valamennyi ablaka kitört; a szélvédőn kívül nem maradt ép üveg.
EnglishAnd now that our mother has gone from us, we who are kinfolk should be together.
- Minthogy anyánk elhagyott minket, úgy illő, hogy mi, testvérek együtt legyünk.
EnglishGo in now, said one woman, and ask to pray in the very sanctuary of Our Mother.
Menj biztatott az egyik asszony-, és kérd, hogy imádkozhass Anyánk szentélyében.
EnglishRadar contact on another vessel, now one o'clock, three miles, Pilas called out.
Radarkapcsolat egy újabb hajóval kilenc óránál, három mérföldre kiáltotta Pilas.
EnglishSo, we are now at the stage where we are creating creatures for our own purposes.
Tehát elértük azt a szintet amikor élőlényeket hozhatunk létre saját céljainkra.
EnglishUntil now, the man was inspired just by man or the animals in producing a robot.
Mostanáig az ember kizárólag önmagáról vagy az állatokról mintázta a robotokat.
EnglishShe went back into the living room, carrying an ax that now smelled like tripe.
Az asszony betámolygott a nappaliba, kezében a fejsze úgy bűzlött, mint a pacal.
EnglishBut Columba was now at Iona and, from there, was sending missionaries everywhere.
Szóval Kolumba ott volt Iona szigetén, onnan küldözgette a térítőket mindenhova.
EnglishUp until a month ago he went once a week, now it's at least three times a week.
Egy hónappal ezelőttig hetente egyszer ment, azóta legalább háromszor egy héten.
EnglishIt's just freelance right now, but you wanna expand when Kim goes off to college.
Egyelőre szabadúszóként, de komolyabb terveid vannak, mikor Kim egyetemre kerül.
EnglishHow could I be faithful now to all my companion had confided over so many nights?
Hogyan lehetnék hívő, miután ennyi éjszaka óta rám hagyatkozik az összes társam?
EnglishJesse had loved it here too, though she was gone now, to join Maharet in Rangoon.
Jessének is tetszett itt, bár ő már elment, csatlakozott Maharet-hez Rangoonban.
EnglishIt was like the question addressed to Mr Karas just now by the Earl of Dartmouth.
Olyan ez, mint az imént az Earl of Dartmouth által Karas úrnak szegezett kérdés.
EnglishI shall make it clear now that nobody is interested in regulating the internet.
Egyértelművé kívánom tenni, hogy senki sem érdekelt az internet szabályozásában.
EnglishGordon guessed that most of the population of Oakridge must be up there by now.
Gordon gyanította, mostanra Oakridge majd minden lakója ott szorong a mellvéden.
EnglishIn case you have any illusions concerning your status, you are now our hostages.
Ha netán illúzióitok volnának a státuszotokkal kapcsolatban, a foglyaink vagytok.
EnglishNow she wanted to see him suffer, and she couldn't take her eyes off the sight.
Jo-Beth látni akarta, hogyan szenved, és képtelen volt elfordítani a tekintetét.
EnglishNow, Sergeant Jenkins, McLanahan said, can you tell me what the hell's going on?
- Nos, Jenkins őrmester - szólalt meg McLanahan -, megtudhatnám, mi folyik itt?