"to notify" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to notify" Macarca çeviri

EN to notify
volume_up
[notified|notified] {fiil}

Macarca' de "to notify" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe Commission shall notify a beneficiary country of the removal of a section.
(4) A Bizottság értesíti a kedvezményezett országot az adott áruosztály törléséről.
English- obligation to notify the competent authorities of the places of installation,
- az illetékes hatóságok kötelező értesítése az üzembe helyezés helyeiről;
EnglishThe Commission shall notify a beneficiary country of the removal of the preferences.
A Bizottság értesíti a kedvezményezett országot a tarifális preferencia megszüntetéséről.
EnglishThe Commission shall notify the Member State concerned of its decision within two weeks.
A Bizottság két héten belül értesíti az érintett tagállamokat a döntéséről.
EnglishWe're not required to notify the attorneys, but you're welcome to call her if you like.
Nem kötelességünk értesíteni az ügyvédeket, de te nyugodtan felhívhatod.
EnglishUsing print-out, notify all decks to prepare for maximum acceleration.
Nyomtatott parancsot minden részlegnek, készüljenek maximális gyorsításra.
EnglishNotify Reynolds that I'm coming aboard for his emergency refueling.
Értesítse Reynoldsot, hogy magam is felszállok az üzemanyag utántöltő gépre.
English(Foggy Bottom would so notify the Vatican through the Nuncio in Washington, probably.
(Nyilván a Foggy Bottom is ugyanígy üzenni fog a Vatikánnak a washingtoni nunciuson keresztül.
EnglishWe don't object though, providing they notify themselves and then keep their mouths shut.
Bár különösebb kifogásunk nincs ellenük, ha szépen bemutatkoznak, aztán befogják a pofájukat.
EnglishMember States must notify each other and the Commission of any exceptions they decide to apply.
A tagállamok tájékoztatják egymást és a Bizottságot az általuk alkalmazott kivételekről.
EnglishAutomatically notify the administrator of uploads from anonymous users
A rendszergazda értesítése az anonymous felhasználók feltöltéseiről
EnglishIf you sight this vessel... please notify the Coast Guard immediately.
Ha látják ezt a hajót... kérjük azonnal értesítsék a partiőrséget.
EnglishThe Commission shall also notify the Council and the Member States thereof.
A Bizottság erről értesíti a Tanácsot és a tagállamokat is.
EnglishIf for any reason you need to speak to me, please notify madam clerk.
Ha bármilyen okból beszélni kívánnak velem, szóljanak, kérem, az esküdtszéki titkár asszonynak.
EnglishWe 're gonna need a crime-scene tech, and you might want to notify Homicide.
Helyszínelők kellenek, és értesítsék a gyilkosságiakat.
EnglishMember States shall notify to the Commission the national bodies responsible for type-approval.
(2) A tagállamok értesítik a Bizottságot a típusjóváhagyásért felelős nemzeti hatóságokról.
EnglishAllow aggressive notify (flashing window or bringing to top)
Agresszív figyelmeztetés (animáló ikon a tálcán vagy előtérbe kerülés)
EnglishThe Commission shall notify the Joint Committee as provided for in Article 16 of the Agreement.
A Bizottság a megállapodás 16. cikkében foglaltaknak megfelelően értesíti a vegyes bizottságot.
EnglishSir, we really should notify NATO command, or at least contact Donnelly for clearance.
Uram, tényleg értesítenünk kellene a NATO parancsnokságot, vagy legalább hívni Donnelly-t engedélyezésért.
EnglishIt must also notify them without delay of the disappearance of the disease.
A betegség megszűnését is azonnal jelenteniük kell.