"noise" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"noise" Macarca çeviri

EN noise
volume_up
{isim}

noise (ayrıca: bluster, clamour, din, fuss)
volume_up
zaj {isim}
Below her was the noise of the big wooden shutters in the drawing room being opened.
Alulról felhallatszott a zaj, amint felhúzták a szalon nagy faredőnyeit.
The noise rolled over then, a twisting crack and belly-rumble of thunder.
A zaj, tekeregve gomolygó csattanás és morajló gyomorkorgás, végighullámzott fölöttük.
This will also be accompanied by a reduction in noise and sound pollution in general.
Ehhez járul általában a zaj- és hangszennyezés csökkentése.
noise (ayrıca: blare, bluster, clamour, cry)
volume_up
lárma {isim}
I was recalled from these pleasant thoughts by a sudden accentuation of noise.
E kellemes gondolatokból hirtelen lárma zökkentett ki.
We were lucky, Krat realized as the psi-noise slowly faded.
Szerencsénk volt, gondolta önkéntelenül, ahogy a pszi-lárma lassan alábbhagyott.
But these sounds were thin and distant, dulled still by the receding supernatural noise.
Ám ez a lárma eltompult a távolodó természetfölötti robajban.
noise (ayrıca: sensation)
Meet me across the street, as fast as you can, but no noise, he said.
Találkozzunk a szemben levő járdán, minél előbb, de feltűnés nélkül mondta.

"noise" için eşanlamlılar (İngilizce):

noise

Macarca' de "noise" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe drone made a sighing noise, rising and falling fractionally above the seat.
A csontporcelán test kissé megemelkedett, majd puhán visszaereszkedett a székre.
EnglishHe shuddered in perfect silence as if swallowing everything-blood, noise, pain.
Néma csendben rázkódott, mintha most nyelne vissza mindent: vért, hangot, kínt.
EnglishToday, our signal detection algorithms can find very simple artifacts and noise.
Mai jelérzékelő algoritmusaink nagyon egyszerű leleteket és zajokat találnak.
EnglishA blur it was suddenly, the noise of it like the low grind of a giant machine.
Hirtelen minden összemosódott, az aréna lármájában gigászi gépezetek csikorogtak.
EnglishYes, but was it possible to quietly sleep through that furniture-rattling noise?
Igen ám, de lehetséges, hogy átaludta volna azt a bútorrengető csörömpölést?
EnglishPoirot shook his head sympathetically and made a clacking noise with his tongue.
Poirot együttérzően csóválta a fejét, és aprókat csettintgetett a nyelvével.
EnglishPittman heard a creaking noise as if the door to the garden was being opened wider.
Pittman nyikorgást hallott, mintha a kertre nyíló ajtót szélesebbre tárták volna.
EnglishAllanon, there is a way, he declared abruptly, shouting to be heard above the noise.
Allanon, van egy mód! jelentette ki hirtelen, ordítva, hogy meghallják a zajban.
EnglishIt was their noise that made the ground shake, as they destroyed their refuge.
Most az ő zajongásuktól rengett a föld, ahogy megsemmisítették a menedéküket.
EnglishIt addresses the services being provided, but also noise and available capacity.
Kitér a nyújtott szolgáltatásokra, de a zajra és a rendelkezésre álló kapacitásra is.
EnglishOhls backed away, made a noise in his throat and put a match to his little cigar.
Ohls hátralépett, megköszörülte a torkát, s gyufát tartott kis szivarjához.
EnglishI turned just as the bolts inside were made to slide back with a low, grating noise.
Épp akkor fordultam meg, amikor odabent elhúzták a halkan csikorgó reteszeket.
EnglishNo sound in the world and the humming noise had stopped as completely as the snow.
A világban semmilyen hang sem hallatszott, és a zúgás is abbamaradt, akár a havazás.
EnglishTina Evans sat straight up in bed, certain that she had heard a noise in the house.
Tina Evans hirtelen felült az ágyban, mert megesküdött volna rá, hogy zajt hallott.
EnglishHer voice became as unpleasant as the noise of a bandsaw's cutting galvanized tin.
A hangja hirtelen olyan fülsértő lett, mintha bádogot fűrészelnének szalagfűrésszel.
EnglishRain hit the windows with a noise like the crackling of the logs on the fire.
Ahogy az eső verte az ablakot, olyan hangot adott, mint a tűzben pattogó fahasábok.
EnglishNoise thundered from the walls, voices gibbered ghostlike in unknown languages.
Először halk zümmögés hallatszott, azután a fal mögül ismeretlen nyelvű beszéd áradt.
English'Help me,' Mawhrin-Skel said quietly, voice almost lost in the noise of the wind.
Segíts nekem válaszolta Mawhrin-Skel halkan, hangját szinte teljesen elnyomta a szél.
EnglishPaul made a wounded, baffled noise, lowered his hand, and then leaned back, panting.
Paul sebzetten, tehetetlenül nyöszörgött, leengedte kezét, majd lihegve hátradőlt.
EnglishIf Giselle cried out, it would probably not be heard, owing to the noise of the plane.
Ha Giselle netán felkiált is, ezt a gépzajban valószínűleg nem hallja meg senki.