"news media" için İngilizce-Macarca çeviri


"new" için sonuçlar "news media" şu anda sözlüğümüzde bulunmamaktadır.
EN

"news media" Macarca çeviri

volume_up
new {sıf.}
HU

EN new
volume_up
{sıfat}

new (ayrıca: unused)
volume_up
új {sıf.}
We need new investment in energy, new innovative technologies and new operators.
Új energetikai befektetésekre, új innovatív technológiákra, új szereplőkre van szükségünk.
On every line there was a new horizon drawn, New heavens supposed; New states, new souls.
Legyen minden sora új horizont, Ismeretlen, új égbolt; Új földek s új lelkek.
The new security threats must be responded to with new strategies and new policies.
Az új biztonsági fenyegetésekre új stratégiákkal és új politikákkal kell választ adni.
This is because the Army also generates new technologies, and can create new, modern jobs.
A hadsereg ugyanis új technológiákat és új, modern munkahelyeket hoz létre.
There were new plazas and new slums; new cars on the streets and new aircraft overhead.
Új terek és új lakónegyedek épültek; az utcákon új autók futottak, a levegőt modern repülőgépek hasították.
It wasn't that the modern, super-sophisticated new bombers were taking all the trophies.
Ma már nem a modern, szuperszonikus csodák vitték el a díjakat.

"new" için eşanlamlılar (İngilizce):

new

Macarca de "news media" için benzer çeviriler

news isim
new sıfat
Hungarian
medium isim
medium sıfat
Hungarian

Macarca' de "news media" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe moment that the news media became aware of the Network's existence, all was lost.
Abban a pillanatban, hogy a média tudomást szerez a Hálózat létezéséről, minden elveszik.
EnglishIt was also far from large police agencies, from news media and reporters.
A nagy rendőrőrszobáktól, az újságoktól és riporterektől is távol van.
EnglishIt is not often appreciated how much intelligence services depend on the news media for their information.
Szinte hihetetlen, hogy a titkosszolgálatok mennyire függnek a sajtótól.
EnglishEven the howls of protest from the American news media and academia hadn't lessened the sting.
Még az amerikai média és az értelmiségiek tiltakozása sem csillapíthatta a szavai által okozott sebet.
EnglishThe American news media did have a few core beliefs, and tampering with them was like tinkering with a live bomb.
Az amerikai riporter öntudatos ló, és ha szórakoznak vele, nagyot tud rúgni.
EnglishBreaking news; International media star Simone is alive and well.
Friss hírek: Simone, a nemzetközi médiasztár él és virul.
EnglishWorse, they had attracted the on-and-off attention of the Western news media.
Ami még rosszabb, folyamatosan leadták a drótot a nyugati riportereknek, azok pedig levakarhatatlannak bizonyultak.
EnglishI give it a month before it breaks out into the news media.
Nem adok egy hónapot, és a sajtó erről fog csámcsogni.
EnglishThe news media had celebrated the incident as an example of the South Vietnamese govern­ment's bloodthirstiness.
A média akkoriban úgy tálalta az eseményt, mint egy újabb példáját a dél-vietnami kormány kegyetlenkedéseinek.
EnglishSelf-isolation impacts the population on many levels such as through news media that cannot operate freely in the country.
Az önizoláció sok tekintetben érinti a népességet, például a szabadságában korlátozott hírmédián keresztül.
English'That simian in the trees by the river was Marel Pomiheker; news-feeder, guerrilla journalist, media-raptor and all-round data-hound.
Az a gülüszem szrmók a fán Marel Pomiheker volt, a rettegett hírvadász, gerilla riporter, médiaragadozó és mindenev adatszipoly!
EnglishThe news media hadn't even bothered to talk about the wild game that had died a similar, ugly death, everything from insects to antelope.
Az újságok pedig ügyet sem vetettek arra, hány vadállat halt meg a közelben hasonló ocsmány halállal, a rovaroktól az antilopig.
EnglishSo the news media said.
EnglishThe news media in every place asked the same questions, written down or taped the same answers, and printed them as new news in every local paper.
A média képviselői mindenhol ugyanazokat a kérdéseket tették fel, és ugyanazokat a válaszokat írták le vagy vették szalagra.
EnglishProfessionals regarded it as an incredible feat of seamanship, though the news media failed to cover the story until the Soviet submarine had put back to sea.
A sajtó csak azt követően értesülhetett a történtekről, miután a szovjet tengeralattjáró elhagyta az amerikai vizeket.
EnglishHe reflected briefly that the news media had largely forgotten what communism really had been, but now it lay right here in front of him.
A média, tűnődött el egy pillanat erejéig, már csaknem elfelejtette, hogy mit is jelent a kommunizmus, de most itt volt, és megmutatta nekik ocsmány arcát.
EnglishHe'd actually allowed that one to slip through his mental cracks, but Bill had never been a dummy, and he wondered how the news media had failed to notice it.
Neki se tűnt föl ez az apróság, de Bill mindig is jó megfigyelő volt, és lehet, hogy csak idő kérdése, mikor veszi észre egy újságíró is.
EnglishNone of the news media had gotten word, and if security really was that tight, probably the Russians also didn't know the fate of their missile submarine Krazny Oktyabr.
Egyik média sem kapott rá, és ha a biztosítás tényleg ennyire tökéletes, valószínűleg az oroszok sem tudtak semmit a Vörös Október sorsáról.
EnglishThey are not stupid, and they know that the Commission gerrymandered its legislative agenda so that no bad news entered the Irish media's bloodstream.
Nem ostobák és tudják, hogy a Bizottság önkényesen megváltoztatta jogalkotási menetrendjét annak érdekében, hogy ne kerüljön rossz hír az ír média vérkeringésébe.
EnglishIt was probably the same here, especially since the local news media operated under controls that would have given The New York Times a serious conniption fit.
Ez itt sem lehetett másként, annál is inkább, mert a brit média olyan szigorú ellenőrzés alatt állt, hogy az odaát, az Államokban elképzelhetetlen lett volna.