"newly" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"newly" Macarca çeviri

volume_up
new {sıf.}
HU

EN newly
volume_up
{zarf}

Specifies if and how the mouse pointer will be positioned in newly opened dialogs.
Megadja, hová kerüljön az egérmutató az újonnan megnyílt párbeszédablakokon.
People who have newly adopted Christianity are exposed to the risk of death.
A kereszténységet újonnan felvett emberek a halál veszélyével néznek szembe.
The newly adopted into a great commercial clan rode an expensive bicycle.
Egy nagy kereskedő klán újonnan befogadott tagja drága kerékpáron közlekedett.
newly
Thomas Orley looked up from the newly repaired missile tubes and nodded.
Thomas Orley felpillantott a frissen megjavított rakétacsőből és bólintott.
And are these fine soldiers Shurq Elalles newly hired crew?
És ezek a délceg katonák lennének Bugybor frissen verbuvált legénysége?
It was white marble, and newly made, with no wear of feet on it.
Frissen faragták fehér márványból, nem járták horpadtra.
newly (ayrıca: just now, lately, a short time ago)
I... was newly arrived in Athalantar, and met with a patrol of armsmen.
- Én... nemrég érkeztem Athalantarba és találkoztam a járőröző fegyveresekkel.
We have a newly elected government in the UK which has made promises in this area.
Az Egyesült Királyság nemrég megválasztott új kormánya e területen ígéreteket tett.
He has been newly caught by his father's Regiment that went up to the war last week.
Nemrég csípte el az apja ezrede, mely a múlt héten a háborúba ment.
newly (ayrıca: afresh, again, anew, gin)
volume_up
újra {zarf}
It set its newly manufactured drone-fleet to work in the external environments and re-checked the evacuation schedule.
Sietve munkába állította újonnan elállított drónseregét a küls élhelyeken, és - ki tudja hányadszor - újra leellenrizte az evakuációs menetrendet.
I heard the rattle of the priest's rosary, and then came the fragrance of fresh-brewed coffee mingled with the sweetness of newly falling rain.
Hallottam a pap olvasójának zörgését, aztán frissen főtt kávé szaga keveredett az újra eleredt eső édességéhez.
newly (ayrıca: again, anew, once again)
On this day, the pro-Soviet OMON units attacked strategic buildings in the capital of the newly-reborn state.
E napon a szovjetbarát OMON egységek megtámadták az újból megalakult állam fővárosának stratégiai épületeit.
newly
newly (ayrıca: the other day)
volume_up
minap {zarf}

"newly" için eşanlamlılar (İngilizce):

newly
new

Macarca' de "newly" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe many faces of the stone had sharp edges as though they had been newly chiselled.
Á kőtömböknek olyan éles volt a szélük, mintha most faragták volna ki valamennyit.
Englishup as it crossed their newly made threshold and kiss the ceiling inside the residence.
Az ütközés elnyelte a lendületét és a gép farka még mindig kiállt az épületből.
EnglishThat explained why he was here, part of the newly named Shiva Project, didn't it?
És ez megmagyarázta, miért volt itt Steve, mit keresett a Síva nevet kapott projektben.
EnglishWe will catch them while they stand newly crossed and still disorganized.
Akkor csapunk le rájuk, közvetlenül áttörésük után, amikor még szervezetlenek.
EnglishFreud, Jung, Skinner, Watson, Deucalion said, identifying each newly revealed face.
Freud, Jung, Skinner, Watson - azonosította Deucalion az ismeretleneket.
EnglishThe Archer gestured with his rifle as he watched a newly made widow scream for her family.
A két férfi a sebesültek után nézett, hátha meg lehet még menteni valakit közülük.
EnglishA newly-fashioned symbiotic relationship between the two adversaries was born.
Egy újkeletű szimbiotikus kapcsolat született az ellenfelek között.
EnglishI tried an airraid shelter, but it was newly dug and dripping with damp.
Megpróbálkoztam egy óvóhellyel, de vadonatúj volt még, és nagyon nyirkos.
EnglishAn hour later the chamberlain announced a messenger newly arrived at Lyonesse Town.
Egy órával később a kamarás egy hírnököt jelentett be, aki akkor érkezett Lyonesse városába.
EnglishThe sorceress hadn't awakened, and her newly healed flesh felt burning hot under El's fingers.
A varázslónő még nem ébredt fel és begyógyított bőre szinte lángolt El ujjai alatt.
EnglishMainly, I've been looking over old stuff, back-checking old analysis against newly developed data.
Főként régi elemzések közt bányásztam, az újabb adatokkal próbáltam összevetni őket.
EnglishHere they found Mr Latimer newly returned from the other side.
Ott találták Mr. Latimert, aki épp akkor érkezett vissza az innenső partra.
EnglishTheir job is to guide newly dead souls to their proper place in the afterlife.'
Az a dolguk, hogy az újdonsült holt lelket gondosan a megfelelő helyre irányítsák a halál utáni létben.
EnglishWithin the European Union alone, 215 000 people were newly infected with HIV in the last 10 years.
Csak az Európai Unióban 215 000 ember fertőződött meg az elmúlt 10 évben.
EnglishIn the distance, beneath the shining cobalt sky, I saw the Newly Dead greet the Older Dead.
Itt mondják meg nekik, hogy még nem jött el a perc, menjenek haza.
EnglishBut newly dead as they were, they sensed their Lord in Tommy-Ray, and came obediently.
De bármennyire is friss hullák voltak, megérezték Tommy-Ray-ben urukat, és engedelmesen követték őt.
EnglishHe looked too shabby and worn, she decided, to be a newly married man.
Megdöbbentette a látvány, mert egyáltalán nem ilyennek képzelte.
EnglishThe newly beaten and untied Wilfred was sniffing noisily in the background.
Wilfred, aki időközben már megkapta büntetését, és leoldották róla a köteleket, a háttérben szipákolt.
EnglishI am proud of the O.S.S. and their newly formed Spy Kids division.
Büszke vagyok az O.S.S.-re,...és a legújabb KémKölykök Részlegre!
EnglishHarold Briggs, sitting in the newly installed navigator's seat beside McLanahan, slid off his headset.
Harold Briggs a frissiben betett másik navigátori széken ült, és levette a fejhallgatóját.