"new arrival" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"new arrival" Macarca çeviri

EN new arrival
volume_up
{isim}

new arrival (ayrıca: new-born baby, newborn, neonate)
new arrival (ayrıca: newcomer, upstart, sojourner)
A jövevény bizonyos Greedo volt.
new arrival (ayrıca: newcomer)

Macarca de "new arrival" için benzer çeviriler

new sıfat
Hungarian
arrival isim

Macarca' de "new arrival" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishUpon my arrival in New York, I decided -- they were children of sugar plantation workers.
Mikor megérkeztem New Yorkba, úgy döntöttem -- ezek a gyerekek cukorültetvényeken dolgoztak.
EnglishMayhap the paranoia of The Anticipation Of A New Lover's Arrival is contagious...
Talán Az Új Kedves Érkeztére Várván paranoiája ragályos...
EnglishAbout time, Ponda, he told the new arrival, stepping to the table to switch the lights back on.
Ideje volt mondta az érkezőnek, és az asztalhoz lépett, hogy visszakapcsolja a fényeket.
EnglishFender always turned it to the wall when a new arrival was expected.
Fender mindig a falnak fordította, valahányszor új jövevényt vártak.
EnglishUn-clad, the new arrival was even more entrancing than he'd hoped.
Így ruhátlanul az újonc sokkal kívánatosabb volt, mint gondolta.
EnglishThe branches of the trees rustled as if greeting the new arrival.
A fák ágai zizegni kezdtek, üdvözölték az újonnan érkezőt.
EnglishWe will send a new arrival time as soon as it is determined.
Azonnal értesítjük őket, mikor megtudjuk, mikor érkezünk.
EnglishThe new arrival, if he did not wish to, did not have to see at once how he had been transformed by a prison uniform.
Az új jövevénynek, ha nem akarta, nem kellett nyomban meglátnia, mivé lett a rabruhában.
EnglishCongratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
.... büszke szüleinek. Gratulálunk az újszülötthöz. Biztos vagyok benne, hogy nagyszerű szülők lesztek.
EnglishOne of them spun around, possibly to run, struck a new arrival, and slipped in the spilled coffee.
Egyikük megperdült, valószínűleg el akart illanni, összeütközött egy újonnan érkezettel, és elcsúszott a kiömlött kávéban.
EnglishIt read the exchanges between the Serious Callers Only, The Anticipation Of A New Lover's Arrival and the Shoot Them Later.
Végigolvasta a Kalandorok Kíméljenek, Az Új Kedves Érkeztére Várván és az Elször Tölts üzenetváltásait.
EnglishThe new rules will also help regulate the telecommunications market and ease the arrival of new services onto the market.
Az új szabályok segíteni fogják a távközlési piac szabályozását, valamint könnyíteni fogják új szolgáltatások piacra való bejutását.
EnglishCongratulations on your new arrival!
English@n4.28.864. 0001] xEccentric Shoot Them Later oGSV Anticipation Of A New Lover's Arrival, The It was me. oo [tight beam, M32, tra.
[M32 szk frekvenciatartományú sugár, érk. @n4.28.864. 0001 ] xExtrém Elször Tölts oRH Az Új Kedves Érkeztére Várván Én voltam.
English@n4.28.860. 0446] xGSV Anticipation Of A New Lover's Arrival, The oEccentric Shoot Them Later I think I have discovered something.
[M32 szk frekvenciatartományú sugár, érk. @n4.28.860. 0446 ] xRH Az Új Kedves Érkeztére Várván oExtrém Elször Tölts Találtam valamit.
EnglishSo far as the officials at the airport were concerned the new arrival was one of hundreds and appeared to speak no Russian.
A repülőtéri tisztviselők nemigen figyeltek oda az újonnan érkezettre: számukra egy volt a százból, és a jelek szerint nem is tudott oroszul.
EnglishThe new arrival was as large as Cora Rusk, but Cora was fat and this woman looked strong-the way a lumberjack with a beer belly looks strong.
Az új vendég lehetett akkora darab asszony, mint Cora Rusk - Cora azonban dundi volt, ez meg tömör, mint valami sörhasú favágó.
EnglishBut before he could get his guys organized enough to take advantage of the Andies' preoccupation, screeching brakes announced a new arrival.
De mielőtt Kham gatyába rázhatta volna annyira a srácait, hogy kihasználhassák a zavart, fékcsikorgás jelezte az új játszótársak érkezését.
EnglishOnly now he looked grave as he silently greeted the new arrival, his arm around his shoulder in a gesture that was gentle and somehow parental.
Csak éppen most komolynak látszott, ahogy némán üdvözölte az újonnan érkezettet, karját egy finom és apainak mondható mozdulattal a másik vállára tette.
EnglishGSV Anticipation Of A New Lover's Arrival, The; as relayer, you should have informed us you were in contact with the Limivorous!
Új Kedves Érkeztére Várván: mint átjátszó RH-nak, kötelességed lett volna informálni minket, hogy összeköttetésben állsz az Elektrokefállal!