"neck" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"neck" Macarca çeviri

EN neck
volume_up
{isim}

neck (ayrıca: collar, scrag, stud, tang)
volume_up
nyak {isim}
And that neckthat neck; and the blanket she wore over her headragged and filthy.
És az a nyak, az a nyak és a fejére borított pokróc rongyos és szennyes.
The neck bent and the dog's senselessly grinning snout twisted upward.
A nyak meghajlott, a kutya eszelősen vigyorgó pofája fölfelé fordult.
Then a neck rose, and rose farther, dozens of yards into the air.
Aztán egy nyak emelkedett fel, egyre feljebb, több tucat méternyire a levegőbe.
neck (ayrıca: channel, cove, sound, strait)
neck (ayrıca: neckband)
I could see the buttons on his white cuffs, and the soft white flash of his collar at the back of the neck, where the fine hair came down over it.
Láttam fehér kézelőjében a gombokat, a tarkóján a gallér puhán és fehéren villant elő a selymes hajból.
neck

"neck" için eşanlamlılar (İngilizce):

neck

Macarca' de "neck" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe rock passed behind the albino's neck, turned sharply and circled his throat.
A kő elsuhant az albínó nyaka mellett, élesen megfordult és megkerülte a nyakát.
EnglishThe most that will be done for you,' he said, 'is that your neck will be saved.
- A legtöbb, amit megtesznek magáért - mondta -, hogy megmentik az akasztófától.
EnglishShirley ignored him and put a hand on D's neck, but she couldn't hold it there.
Shirley nem törődött vele, rátette a kezét D nyakára, de nem bírta ott tartani.
EnglishWith weary, tender movements he wiped away the vomit from Regan's face and neck.
Finom, fáradt mozdulatokkal törölgette a hányadékot Regan arcáról és nyakáról.
EnglishI sat up on the bed and put my feet on the floor and rubbed the back of my neck.
Fölültem az ágyon, leraktam a lábamat a padlóra, és megdörzsöltem a nyakszirtemet.
EnglishEddings tried to roll to the left, and that exposed the right side of his neck.
Megpróbált balra elhajolni, ezzel a mozdulattal azonban föltárta védtelen nyakát.
EnglishHer neck was too thick, her face too thin, her eyes too large, her nose too small.
A nyaka túl vastag volt, az arca túl vékony, a szeme túl nagy, az orra túl pici.
EnglishThis time the door closed on his neck and head, and she heard a crunching sound.
Az ajtó ezúttal Cujo nyakára és fejére csapódott, és Donna reccsenő hangot hallott.
EnglishThe loss of feeling swept up through the thighs and belly, then the chest and neck.
Az érzéketlenség leszaladt a hasába, a lábába, aztán föl a mellébe és a nyakába.
EnglishWith his free hand, he gently pushed her hair back from the right side of her neck.
Candy szabad kezével finoman félrehajtotta áldozata haját a nyaka bal oldaláról.
EnglishThe girl behind the counter was a straw blonde with a long neck and tired eyes.
A nőnek a pult mögött szalmaszőke haja volt, hosszú, vékony nyaka és fáradt szeme.
EnglishViviane reached under the curling hair at Igraine's neck and unfastened the chain.
- Add ide - nyúlt Viviane Igraine göndör fürtjei alá, és kikapcsolta a láncot.
EnglishThe woollen scarf was slipped round her neck and then, suddenly, pulled tight...
A gyapjúsál rátekeredett a nyakára, aztán egyszerre csak szorítani kezdte...
EnglishI had no clue, because I had never bent my stiff neck to go in search of her.
Fogalmam sem volt, mert a hetykeségem sose engedte, hogy elinduljak megkeresni.
EnglishHe found the nerve-center in the side of her neck and pressed it; she was quiet.
Kitapogatta a lány nyakán az idegdúcot és megnyomta, mire az elcsendesedett.
EnglishHe lifted the chin of the blond one and went right for the big artery in the neck.
Mesterem fölemelte a szőke állat, és egyenesen a nagy érre nyomta a halálos csókot.
EnglishThere was a medical examiner, very young and husky, with red bristles on his neck.
Aztán egy rendőrorvos; nagyon fiatal és nagydarab, vörös borostával a nyakán.
EnglishWas that creeping numbness around her neck and ears his magic sliding into her mind?
Vajon az öregember varázserejétől érzi azt a bénító érzést a nyakán és a fülében?
EnglishA long hairy arm took each of them by the neck and drew them close together.
Egy hosszú, szőrös kéz ragadta meg őket a nyakuknál fogva, és húzta egymás mellé.
EnglishThe amulet around the Wolfs neck remained still and cool; there was no magic here.
A Farkas nyakában függő amulett néma és hideg maradt: nincs mágia a közelben.