"narrowly" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"narrowly" Macarca çeviri

HU

EN narrowly
volume_up
{zarf}

narrowly (ayrıca: austerely, dourly, rigidly, severely)
Chris szigorúan, elfojtott dühvel nézett rá.
First these were portrayed as being narrowly restricted to the field of cross-border counter-terrorist activities.
Először úgy írták le a hatásköröket, mint amelyek szigorúan a határokon átnyúló terroristaellenes tevékenységek területére korlátozódnak.
We should be aware that the information within the food supply chain is being interpreted too narrowly and this needs to change.
Tudnunk kell, hogy az élelmiszer-ellátási láncra vonatkozó információszolgáltatást túl szigorúan értelmezik, és ezen változtatni kell.
narrowly (ayrıca: barely, hardly, scantily, scarcely)
volume_up
alig {zarf}
The last sorceror staggered back, narrowly avoiding the huge weapons deadly path.
Az utolsó varázsló hátraugrott, s alig tudott kitérni a halálos fegyver útjából.
But then the memories were gone, all but the dim knowledge that the three had narrowly escaped dying.
De az emlékek elhalványultak, csupán a homályos tudás maradt, hogy alig menekültek meg a haláltól.
narrowly (ayrıca: all but, almost, nearly, just)
He roared through red lights, narrowly avoiding pedestrians.
Átzúgott a piros lámpákon, majdnem elsöpörte a járókelőket.
narrowly
Once again he watched her narrowly - but Victoria was unaware of it.
A férfi ismét behatóan figyelte a lányt, de Victoria nem vette észre.
narrowly (ayrıca: religiously)
I had narrowly observed her during the two visits which I had lately made here; and I was convinced of her affection.
Két utolsó látogatásom alkalmával gondosan megfigyeltem nővérét, és meggyőződtem róla, hogy szereti Bingleyt.
narrowly (ayrıca: scantly)

Macarca' de "narrowly" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe wizard raised his hands, cast a spell, and then peered narrowly at Elminster, frowning.
A mágus tett néhány mozdulatot, varázsolt, majd megdermedve végigmérte Elminstert.
EnglishPittman started the engine and steered impatiently from the curb, narrowly missing a BMW.
Pittman indított, és egy BMW-t hajszálnyival elkerülve elkanyarodott a járda mellől.
EnglishOf course, history records that he got very wet and narrowly avoided drowning.
A történet természetesen azt is feljegyzi, hogy nagyon vizes lett, sőt, kis híján meg is fulladt.
EnglishHe held out a hand dressed in a narrowly elegant black leather glove.
A férfi kezet nyújtott; kínosan elegáns, fekete bőrkesztyűt viselt.
EnglishThe light from the hall streamed narrowly across the floor, then widened.
Az ajtó alatt vékony sávban szűrődött be a lámpafény a folyosóról, azután a fénysáv kiszélesedett.
EnglishThis isn't a place for racism, Jack, Adler observed narrowly.
Ez itt most nem a rasszizmus helye, Jack jegyezte meg kimérten Adler.
EnglishMost stared narrowly down at the human wizard and frowned.
A magányos ember varázslóra meredtek, és ráncolni kezdték a homlokukat.
EnglishShe peered at the radiance narrowly and positioned herself exactly in the center of the arch.
Megkereste a fény középpontját, és pontosan oda helyezkedett.
EnglishHe'd been in Basrah - tried to report at the Consulate and narrowly missed being shot.
Carmichael volt Bászrában és megkísérelt jelentést tenni a konzulátuson, de hajszálon múlt, hogy nem lőtték le.
EnglishThe man himself took a pace back and watched the body narrowly, the bloody axe ready on his shoulder.
A férfi hátrébb lépett és összehúzott szemekkel nézte a testet, véres fejszéjét készenlétben tartotta.
EnglishCreideiki's head bobbed as he cast narrowly focused sound.
Creideiki előrebillentett fejjel éles hangot hallatott.
EnglishThe gray, Siptah, reared up, lashing with his hooves; and Morgaine reined him aside, narrowly missing the boy.
Mindketten félre fordították lovaikat, nehogy az állatok eltiporják az eléjük szaladó gyerekeket.
EnglishHe watched her narrowly, but plainly she was at a loss.
Amelyiken nincs aláírás, vagy csak olyasmi szerepel név helyett, mint... például: ABC.
EnglishEighteen months ago, the governing Justice and Development Party (AKP) narrowly escaped the same fate.
Tizennyolc hónappal ezelőtt a kormányzó Igazság és Fejlődés Párt (AKP) épphogy megmenekült ettől a sorstól.
EnglishI always eat heartily after narrowly averting death.
- Mindig jó az étvágyam, miután sikerül megúsznom a halált.
EnglishSimon watched it narrowly and then started, as the man beside him whis- pered and touched his officer's arm.
Simon feszülten figyelte, majd összerezzent, ahogy egyik embere megérintette a karját és rápisszegett.
EnglishThey scrambled back, narrowly avoiding the growing wall.
Ebben a pillanatban az Airstar kibukkant a fák mögül.
EnglishThey both recovered themselves, and the man muttered an apology, his eyes scanning Anthony's face narrowly.
Alighogy a szobájában elhelyezték a csomagjait, megszólalt a házitelefon: - Egy úr keresi önt, Mr. Grath.
EnglishOver the years he narrowly missed a few indictments, and evidently learned his lessons.
Az évek során hajszál híján megúszott néhány vádemelést, és a jelek szerint rendesen kitanulta a politikusi szakma fortélyait.
EnglishBoth planes narrowly escaped disaster.
Mindkét járat esetében hajszálon múlt, hogy nem történt katasztrófa.