"mystifying" için İngilizce-Macarca çeviri


mystifying nin mastarı: to mystify
EN

"mystifying" Macarca çeviri

EN to mystify
volume_up
[mystified|mystified] {fiil}

Macarca' de "mystifying" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt was so mystifying: we couldn't make out what we were seeing on Titan.
Nagyon sejtelmes volt, nem tudtuk kivenni, hogy mit látunk a Titánon.
EnglishWe firmly reject the FTAs (no matter how mystifying they are made to seem).
Határozottan elutasítjuk a szabadkereskedelmi megállapodásokat (bármilyen titokzatosnak is tűnnek).
EnglishThe answer was the same mystifying response that Joshua had given on the beach, ‘In finna face.
Válaszképpen ugyanazt a szót kapta, amit a parton Joshuától már hallott.
EnglishOn the little screen these utterly mystifying words appeared:
A piciny képernyőn ezek a meglehetősen rejtélyes szavak tűntek fel:
EnglishThe bartender turned them on at random times, at his own whim, in order to give the customers a delightful and mystifying surprise.
A mixer összevissza kapcsolta be őket, hogy szívderítő, rejtélyes meglepetést szerezzen a vendégeknek.
EnglishHere we have a European Parliament report and resolution which, despite containing certain mystifying elements, are essential reading.
Olyan európai parlamenti jelentés és állásfoglalás ez, amely néhány homályosabb eleme ellenére kötelező olvasmány.
EnglishThe rules are mystifying.
EnglishBut you are a mystifying being, with your black skin and blue eyes, with your blond hair, and with your gold which you so generously put before me.
Mindenesetre zavarba ejtő lény vagy fekete bőröddel, kék szemeddel, szőke hajaddal és az aranyaddal, amit nagylelkűen elém helyeztél.
EnglishThen the mystifying bad patch, the worst of it being that nagging, almost psychic feeling that things were even more wrong than he wanted to think about.
Aztán következett az a boldogtalan időszak, melyben folyton azt érezte, hogy a dolgok jóval pocsékabban állnak annál, mint ameddig ő hajlandó végiggondolni őket.
EnglishStill, an odd and troubling odor hung in the air, of a sort Aillas found both mystifying and, at a primordial level, frightening, the more so since he could not identify it.
Ennek ellenére valami különös és zavaró szag terjengett a levegőben, amit Aillas egyszerre talált rejtélyesnek és félelmetesnek annál is inkább, mivel képtelen volt beazonosítani.

Sözlükte diğer kelimeler