"myself" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"myself" Macarca çeviri

EN myself
volume_up
{zamir}

myself
volume_up
magam {zam.}
Last January I attempted to kill myself by throwing myself off Stark Head.
Múlt januárban öngyilkosságot kíséreltem meg levetettem magam a Stark Headről.
I myself would happily do it and would be happy to use the products myself.
Én saját magam boldogan megtenném, és örülnék, ha használhatnám a terméket.
To begin with I felt myself unfitted for the task I had set myself.
Előszöris, mert teljesen alkalmatlannak tartottam magam a feladatra.
myself
volume_up
magamat {zam.}
I would've tied myself naked to a chair and burned myself with lit cigarettes.
Csupaszon egy székhez kötözném magamat, és égő cigarettával égetném.
I said for myself, for I was not trepanned, I confess, but I betrayed myself.
Azt mondom, én ástam, s nem nekem vetettek tőrt, megvallom, hanem én adtam kézre magamat.
I walk aimlessly along the endless corridors, trying to collect myself.
Céltalanul lődörgök a végtelen folyosókon, megpróbálom összeszedni magamat.

Macarca' de "myself" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English. - Actually, I had some problems pronouncing it myself.
A Bizottság tagja. - Valójában problémáim voltak azzal, hogy magamnak kimondjam.
EnglishShe didn't look up, and eventually I shrugged to myself and carried on sipping.
Pillantására sem méltatott, így aztán vállat vontam, és folytattam a kanalazást.
EnglishI present myself as a fellow ship captain, that thou mayst better understand me.
Úgy jelenek meg előtted, mint hajóskapitány, hátha ilyeténképp jobban megértessz.
EnglishYet after all, I reminded myself, how did I know that my view was the right one?
Másodrendű élet Légy őszinte, kérdeztem magamtól, milyen öröm van a te életedben?
EnglishMr Balčytis, the agencies, as I have said myself, are not creating the problems.
Balčytis képviselő úr, amint mondtam, nem a hitelminősítők okozzák a problémákat.
EnglishJust some sort of mindless accomplice,' I confessed to her, confessed to myself.
Inkább valamiféle lélektelen cinkosa vallottam be neki, és vallottam be magamnak.
EnglishSo I always said to myself that when I grew up I'd go and look for my father....
Mindig azt mondtam magamban, hogy ha felnövök, elindulok és megkeresem az apámat.
EnglishAnd a few, like Bert and myself, who seemed to have landed up there by mistake.
És akadt néhány olyan ember is, mint Bert meg én, aki véletlenül kerülhetett oda.
EnglishBut he'd work it out to the last detail and then pass it on to Bert and myself.
Viszont az utolsó részletig kidolgozta és átkopogta a tervet Bertnek meg nekem.
EnglishThis is going to be an historic first, and I don't want to make a fool of myself.'
Ez egy jelentős történelmi esemény, és nem szeretnék bolondot csinálni magamból.
EnglishTherefore, even at the risk of discomforture I feel myself obliged to kill you.
Ezért aztán, még ha nincs is nagy kedvem hozzá, kénytelen vagyok megölni téged.
EnglishI named myself the emissary of King Casmir, and they let me pass without emotion.
Közöltem velük, hogy Casmir király küldötte vagyok, mire szó nélkül beengedtek.
EnglishNow I tell myself that I didn't rush into the attack because I found it laughable.
Ma azt gondolom, hogy azért nem tartottam a támadókkal, mert röhöghetnékem volt.
EnglishAnd I found myself in one of those breathtaking instants of risk and possibility.
Megint elérkezett a kockázatnak és a lehetőségnek az a lélegzetelállító pillanata.
EnglishI refuse to cave in, but my only option is to go public with the story myself.
Visszautasítom, de egyetlen lehetőségem marad: nyilvánossá re hozni a történetet.
EnglishI like that defensive end at Penn State myself, but he'll probably go too early.
Nekem nagyon tetszik a válasz, de azért valójában egy kicsit még korai volna.
EnglishI won't know myself until I find out whether life is serious or not, said Trout.
Én sem tudom addig, amíg rá nem jövök, hogy az élet komoly-e vagy sem mondta Trout.
EnglishAmparo had a political meeting with her friends; I went to join Aglie by myself.
Amparót politikai gyűlésre várták a barátai, így hát egyedül mentem el a randevúra.
EnglishI might even want to join a pod myself one day, when I'm tired of being a Farer.
Egyszer talán, amikor megelégelem a kórász életet, én is csatlakozom egy hüvelyhez.
EnglishI tell you when they slipped that coffin inside the vault, I died myself inside.
Én mondom magának, amikor becsúsztatták a koporsót a kriptába, én is meghaltam vele.