EN moving
volume_up
{sıfat}

moving (ayrıca: locomotive, loose, running, mobile)
volume_up
mozgó {sıf.}
And this is related to the change of the frequency of a moving source.
Ez a jelenség okozza a mozgó objektumok frekvenciváltozását.
Then his vision was temporarily blocked by a swiftly moving object.
Aztán látóterét beárnyékolta egy gyorsan mozgó tárgy.
The endless parade of all these moving beings who look at her?
Ezeknek a mozgó lényeknek a végeérhetetlen felvonulását, akik őt bámulják?
moving (ayrıca: pitiful, touching)
His voice was indescribably moving to me, human yet filled with the wisdom of the divine.
- Leírhatatlanul megindító volt a hangja: ember, mégis tele isteni bölcsességgel.
It is certainly moving to hear such words from the Chairman of a large Group.
Megindító ilyen szavakat hallani egy nagy képviselőcsoport elnökétől.
There was something undeniably moving about their existence.
Volt valami hihetetlenül megindító a létezésükben.
moving (ayrıca: melting, touching)
- Tudja, mon-sieur Poirot, van... vagy lehet... a fiatalságban valami borzasztóan megható.
I listened to the moving words on the Christian heritage, and there is much truth in that.
Hallottam a keresztény örökséggel kapcsolatos megható szavakat, és sok igazság van bennük.
És amit mondott, számomra nagyon megható volt.
moving (ayrıca: loose, movable, moveable, mobile)
Move the moving wall, have some fold-down guest beds.
Toljuk el el a mozgatható falat, ahol lehajtható vendégágyak vannak.
Az ütő nem mozgatható az egérrel
Beware that this option can disable removing, moving or configuring some applets.
Néhány kisalkalmazás ebben az állapotban nem mozgatható el, nem távolítható el és a beállításait sem lehet megváltoztatni.
moving (ayrıca: propulsive, actuating, motive, motor)
This device is compulsory for meters which make use of the action of the velocity of the water on the rotation of a moving part.
Ez a szerkezet azoknál a mérőknél kötelező, amelyek a vízáramlás forgó alkatrészt mozgató hatásának elvén alapulnak.
moving
moving
Moving targets are supposed to be harder to hit, Simon observed halfheartedly.
A folyamatosan mozgásban lévő célpontok ellen nehezebb megszervezni egy merényletet jegyezte meg Simon.
moving
moving

Macarca' de "moving" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishFarther north and lie could barely make out traffic moving on a distant highway.
Még távolabb északra volt az autópálya, de Popov nemigen látott rajta forgalmat.
EnglishAlong the sidewalk, packs of people stood gossiping, with no intention of moving.
A járdán nyüzsgő emberek tempóját felvéve elindultam a városka északi vége felé.
EnglishGood boy, Vader, David Kennessy said, moving across the camera's field of view.
Légy jó fiú, Vader mondta David Kennessy, miközben áthaladt a kamera látóterén.
EnglishYou should probably choose a font which can be easily read while it is moving.
Ezért próbáljon meg görgetés közben is könnyen olvasható betűtípust kiválasztani.
EnglishHis lips were scarcely moving, but I could see his hair mussed in the breeze.
A szája szinte nem is mozgott, de láttam, hogy a haja felborzolódik a szellőtől.
EnglishThen keep moving south and get back on the turnpike at your earliest opportunity.'
Azután menj tovább délnek, és az első adódó alkalommal térj vissza az országútra.
EnglishI hope that this is the sort of scientific cooperation we are now moving towards.
Remélem az ilyen jellegű tudományos együttműködés felé teszünk most lépéseket.
EnglishShall 1 tell Metz that I'm considering moving Hikahi into the vice-captaincy?
Mondjam meg Metznek, hogy épp most akarom Hikahit kinevezni kapitányhelyettessé?
EnglishAragorn came last, moving slowly: he was scanning the steps and ledges closely.
Aragorn ment leghátul, igen lassan, a lépcsőfokokat s a párkányt vizsgálgatta.
EnglishShe began to speak in Styric, her fingers moving rapidly in the air in front of her.
Aztán styr szavalásba kezdett, és nem maradtak el a bonyolult kézmozdulatok sem.
EnglishHis fingers clawed and tore, moving convulsively toward the point of leverage.
Ujjai karmokként belemélyedtek az idegen karba, és próbáltak megkapaszkodni rajta.
EnglishAnd Henry didn't see our ragged, rotted friend moving about until this morning.
De ő nem látta szakadozott, elrothadt barátunkat mozogni egészen ma reggelig.
EnglishDing kicked his weapon loose, but by that time 4's shade had stopped moving.
Ding odébb rúgta a fegyvert tőle, de addigra a 4-es rossz fiú nem mozgott többé.
EnglishEwen had his medical kit out, and was quickly moving his hands over Zabal's heart.
Ewen elővette az orvosi felszerelését, s a kezét gyorsan Zabal szívtájékára tette.
EnglishYeah, well, how about me moving that computer to a room with a lock on the door, eh?
- Mi a véleménye, nem kéne átvinni a komputert egy olyan szobába, amely zárható?
EnglishYour sister is all you'll get for three silver, Tass agreed pleasantly, moving on.
- Három ezüstért csak a húgodat kaphatod meg. - értett egyet Tass továbblépve.
EnglishI snatched at it again as it went past my ear, and again it was moving too fast.
Újra utána kaptam, mikor elszállt a fülem mellett, de újra csak túl gyorsan mozgott.
EnglishHis first thought had been that Renraku might be moving against the Circle, too.
Svindler először arra gondolt, hogy talán a Renraku is a Kör ellen dolgozik.
EnglishThe outer hatch, a gargantuan metal plug, swung shut, moving silently and smoothly.
A külső zsilipajtó, egy gigászi fémdugasz, hangtalanul és simán a helyére zárult.
EnglishThe compulsion to keep moving is like... a thousand hands shoving on my back.
A kényszer, hogy ne álljak le olyan... mintha száz és száz kéz tuszkolna előre.