"mourning" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"mourning" Macarca çeviri

EN mourning
volume_up
{isim}

mourning (ayrıca: bereavement, black, grief, heartbreak)
volume_up
gyász {isim}
Perhaps all the athletes could wear a black ribbon as a sign of mourning.
Esetleg a gyász jeléül az összes sportolónak fekete szalagot kellene viselnie.
This woman had an attractive, plump, naturally gay face and her mourning was incongruous.
A nőnek vonzó, telt, természettől vidám arca volt, s ehhez nem illett a gyász.
For all that, there would be mourning in the tents of the First Landing this night.
Természetesen nagy lesz a gyász az Első Földetérés sátraiban ma este.
mourning (ayrıca: black)

"mourning" için eşanlamlılar (İngilizce):

mourning

Macarca' de "mourning" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnd devout men took order for Stephen's funeral and made great mourning over him.
Istvánnak az istenfélő emberek megadták a végtisztességet, s nagyon megsiratták.
EnglishShe looked around at him, and beneath her hood she seemed almost to be in mourning.
A lány megfordult és rápillantott, úgy tűnt, mintha imádkozna a kapucnija alatt.
EnglishShe who lies here is at peace and in God's hands, she has no need of mourning.
Aki itt fekszik, békességben nyugszik immár Isten kezében, nincs szüksége gyászra.
EnglishThen, of course, his complete mourning shows that he has lost some one very dear.
-A gyászruháján látni, hogy nagyon közeli hozzátartozóját veszítette el.
EnglishAt this time, we once again join those still mourning their loved ones.
Most lélekben ismét azokkal vagyunk, akik még mindig a szeretteiket gyászolják.
EnglishI also endorse the period of mourning that the Chinese Government has announced.
Támogatom továbbá a kínai kormány által bejelentett gyászidőszakot is.
EnglishAnd they wept together under the rain-mourning as men can only mourn themselves.
És ők ketten ott zokogtak az esőben - úgy sírtak, ahogy csak férfiak tudják siratni magukat.
EnglishArthur said, A king cannot, like other men, indulge in long mourning, my Companions.
- A király nem gyászolhat sokáig, ahogyan más emberek - mondta Arthur.
EnglishShe'd mourned the loss of him; a rehearsal for the mourning she'd felt more acutely later.
Gyászolta az elvesztését, mintegy főpróbájaként későbbi, mélyebb gyászának.
EnglishThe wazoon let out a low groan of mourning, stopping quickly when Beie looked their way.
A wazunok halk, gyászos hangot hallattak, de azonnal abbahagyták, amikor Beie odanézett.
EnglishIf you are truly sorrowful, he went on, I hope you know what it is you are mourning, exactly.
Ha olyan nagyon sajnálkozik folytatta , remélem, tudja is, hogy pontosan mit sajnál.
EnglishAt the Lee house he finds an atmosphere not of mourning but of mutual suspicion.
A rendőrséget csak akkor volt szabad mozgósítani, mikor már biztonságosan lezajlott a gyilkosság.
EnglishRupert and Thin Man and the rest of the boys were denying her a healthy mourning.
Rupert, a Sovány és a többiek a bandából nem adták meg neki a lehetőséget az egészséges gyászra.
EnglishThere was no time for sympathy, no time for mourning or even humane expressions of kindness.
Együttérzésre, gyászra, de még valamiféle kedves emberi megnyilvánulásra sem volt idő.
EnglishHe proclaimed two days of national mourning and pledged to investigate the violence.
Két napos nemzeti gyászt rendelt el, és ígéretet tett az erőszakos cselekmények kivizsgálására.
EnglishIn absent gesture, he felt at his sleeve as if for an unseen band of mourning.
Szórakozott mozdulattal a reverendája ujjához nyúlt, mintha egy láthatatlan gyászszalagot keresne.
EnglishThe Church generously granted me three whole days of mourning.
Az egyház nagylelkűen három teljes napot biztosított számomra a gyászolásra.
EnglishAccordingly I came in a new suit of second mourning, according to what I had said at the justice's.
Ennek megfelelően új félgyászruhában jelentem meg, aszerint, amit a bírónál mondtam.
EnglishShe is beautiful, and dignified, and pious, and goes always in mourning for the children she has lost.
- Gyönyörű, méltóságteljes és jámbor, s állandóan siratja elveszített gyermekeit.
EnglishWith her went several officers' wives, with their children, all weeping and wearing mourning clothes.
A többi tisztek feleségei és gyermekei is követték, mind sírva, gyászruhában.