"mode" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"mode" Macarca çeviri

EN

mode {isim}

volume_up
1. genel
mode (ayrıca: fashion, method, sort, style)
Queued button sets the mode of selected transfers to queued.
A Sorbaállítás gomb lenyomásakor az aktuális letöltési mód sorbaállítás lesz.
Expert mode button toggles the expert mode on and off.
A Szakértői mód gombbal lehet a szakértői módot ki-be kapcsolni.
Speciális mód (hang-, adat- és vegyes mód)
- the mode of operation and description of the permanent installations for final treatment;
+ a végleges kezelést biztosító folyamatos eljárás módszere és leírása;
mode (ayrıca: craze, fashion, go, rage)
A ruhadarab nem a legutóbbi divat szerint készült.
It so happens that I need a pair of boots, stout and proper, flared at the knee after the new mode, each with a suitable buckle.
- Tudja, éppen szükségem van egy pár erős csizmára, ami a mostani divat szerint térdben kiszélesedik és csatok díszítik.
Gentlemen, said the President, for that was the mode of address in the Consistorial Court, let's adjourn.
Uraim szólította meg az Elnök a testületet, az Egyház tanácsban így volt szokás , zárjuk be az ülést.
In such cases as this, it is, I believe, the established mode to express a sense of obligation for the sentiments avowed, however unequally they may be returned.
- Ilyen esetekben, úgy tudom, az a bevett szokás, hogy köszönetet fejezzünk ki a megnyilatkozó érzelmekért, még akkor is, ha nem tudjuk azokat viszonozni.
This indicates to `vcdxrip' to assume a 2336-byte sector mode for image file.Note: This option is slated to disappear.
A "Vcdxrip" számára ez a beállítás jelzi, hogy 2336 bájtos szektorokkal dolgozzon a képmás feldolgozásakor.Megjegyzés: Ez az opció valószínűleg megszűnik a jövőben.
2. Müzik
It's impossible to tell if the mode is major or minor!
Akkor nem lehet eldönteni, hogy a hangnem moll avagy dúr!
4. Dilbilim
mode (ayrıca: mood)

"mode" için eşanlamlılar (İngilizce):

mode

Macarca' de "mode" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnd mostly I wanted to be the fifth member of Depeche Mode or Duran Duran.
És leginkább az ötödik tag akartam lenni a Depeche Modeban vagy Duran Duranban.
EnglishWe were in Jam mode, screaming down the back roads, all rattling around in the van.
Tumor-üzemmódban voltunk, mellékutcákon téptünk, közben meg hadováltunk a furgonban.
EnglishThey call you Composer Ziller, Cr Ziller; an address mode I've never heard of before.
Mesternek szólítanak, pedig tudtommal még senkit nem tiszteltek meg ezzel a címmel.
EnglishSwitches to slide mode, where you can create, edit or reorder your slides.
Átvált diamódba, ahol létrehozni, szerkeszteni vagy átrendezni lehet a diákat.
EnglishYou must spend less time in mapping mode and much, much more time in TTG mode.
Ebben a pillanatban az orra előtt, a radar hatósugarában két ellenséges vadászgép van.
EnglishFIPS mode requires that you have a Master Password set for each security device.
A FIPS-módhoz szükséges, hogy minden adatvédelmi eszközhöz legyen mesterjelszó beállítva.
EnglishThe convenience of it was designed only to make it a more comfortable mode of confinement.
Azért tervezték ilyen kényelmesre, hogy kellemesebbé tegyék a szabadságvesztést.
EnglishAnd their individual visions, and their engagement with this mathematical mode.
És egyéni meglátásaiké, és a foglalkozásuk ezzel a matematikai móddal.
EnglishCheck this option if the application you want to run is a text mode application.
Kapcsolja be ezt a beállítást, ha az Ön által futtatni kívánt alkalmazás szöveges üzemmódú.
EnglishWell coiffed, well dressed, Jack Hardemeyer stood at his side, a Doberman in GQ mode.
Jólöltözötten, jólfésülten Jack Hardemeyer állt mellette, mint valami hűséges házőrző.
EnglishIn this mode, you can select the controls in a dialog so that you can edit them.
Ebben a módban kiválaszthatja egy párbeszédablak vezérlőelemeit, és módosítani tudja azokat.
EnglishThis function is used to switch quickly between Design and User mode.
Ezzel a funkcióval gyorsan lehet a Tervező és Felhasználó módok között váltani.
EnglishIn text mode, formulas are displayed as the same height as a line of text.
Szöveges módban a képletek a szöveggel egyező magasságúként jelennek meg.
EnglishBack to work, McLanahan said, switching his attack radar to target-tracking mode.
- Lássunk munkához - mondta McLanahan, és bekapcsolta a célzóradart.
EnglishInnumerable examples are available to illustrate each mode of amalgamation.
Mindkettő szemléltetésére megszámlálhatatlan példa áll rendelkezésünkre.
EnglishIf there are two panels (Splitted mode), the function of the other panel is changed instead.
Ha két panel van (osztott módban), akkor helyette a másik panelben fog megjelenni.
EnglishThe true mode of interpretation is the precise opposite of what Glaucon mentions.
2. Híres rejtvény, találós kérdés, amely a köpölyözésre vonatkozik.
EnglishThe £-767 had shifted to its high-frequency fire-control mode, and was not targeted on him.
Az E-767-és magas frekvenciájú tűzparancs üzemmódra kapcsolt, és nem vette őt célba.
EnglishFire missiles in inflight acquisition mode as soon as we get headed back toward the island.
Mihelyt a sziget felé fordultunk, a rakétákat kézi célrairányítással kilőni!
EnglishThe Text Object Bar in text input mode contains several text formatting functions.
A Szövegobjektum eszköztár szövegbeviteli módban különféle szövegformázó funkciókat tartalmaz.