"to mislead" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to mislead" Macarca çeviri

EN to mislead
volume_up
[misled|misled] {fiil}

This is spurious and misleading, and it will ruin our whole common future.
Ez hamis, ez félrevezet, és ez tönkreteszi az egész közös jövendőnket.

Macarca' de "to mislead" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis is a blatant attempt to mislead our citizens and so I rejected the report.
Ez egy otromba kísérlet a polgárok félrevezetésére, ezért elutasítottam a jelentést.
EnglishThis is all the more true given that this practice could mislead consumers.
Ezért sem szabad megengedni, hogy az új gyakorlat félrevezesse a fogyasztókat.
EnglishWe're not hiding anything, and we're damned sure not trying to mislead you.
Semmit sem rejtegetünk, és az is egészen biztos, hogy nem akarjuk félrevezetni önt.
EnglishAn unidentified contact, a meeting place that might be intended to mislead us.
- Egy ismeretlen kapcsolat, olyan helyen, amelyet a mi félrevezetésünkre választottak.
EnglishWe should not mislead European citizens in the European internal transport market.
Nem szabad félrevezetnünk az európai belső közlekedési piacon megjelenő európai polgárokat.
EnglishThis is a poisonous slander, designed to confuse and mislead.
Ezzel a szörnyű rágalommal akarják megtéveszteni és félrevezetni az embereket.
EnglishI have offered it again, so that those whom you mislead may clearly see the choice of roads.
Most megint fölajánlottam, hogy akiket félrevezetsz, világosan lássák, melyik utat választod.
EnglishFurthermore, novel foods must not endanger or mislead consumers.
Ezen túlmenően az új élelmiszer nem veszélyeztetheti vagy vezetheti félre a fogyasztókat.
EnglishIn addition, reconstituted meat could mislead consumers seeking to buy meat.
Ezenkívül a több darabból előállított hústermék megtévesztheti a fogyasztót, aki húst szeretne vásárolni.
EnglishThe experience had been real for her, not some imaginary tale that she had created to mislead him.
az élmény valódi volt és nem egy elképzelt mese, amelyet azért talált ki, hogy félrevezesse őt.
EnglishWhat has been written may have been written deliberately to mislead.
Lehet, hogy azért írták, hogy szándékosan félrevezessenek.
EnglishYou will not use your Angelic form to confuse and mislead them, to dazzle them or humble them.
Nem fogod használni angyali alakodat, hogy összezavard, félrevezesd, elkápráztasd vagy megalázd őket.
EnglishIn other words, I expect Copenhagen not to mislead Europe.
Más szóval, azt várom Koppenhágától, hogy ne vezesse félre Európát.
EnglishFlavourings and flavouring substances must be safe and their use should not mislead consumers.
Az aromáknak és ízesítő anyagoknak biztonságosnak kell lenniük és nem vezethetik félre a fogyasztókat.
EnglishHowever, if this does happen, it must be clearly identified so as not to mislead consumers.
Ha azonban ez nem történik meg, azt világossá kell tenni a fogyasztók megtévesztésének elkerülése végett.
EnglishOne important aspect is that advertisements should inform consumers and not mislead them.
Az egyik fontos szempontot az jelenti, hogy a reklámok tájékoztassák, ne pedig félrevezessék a fogyasztókat.
EnglishThe use of flavourings should not mislead the consumer about the nature or quality of his or her food.
Az aromák használata nem vezetheti félre a fogyasztót az élelmiszer természetét vagy minőségét illetően.
EnglishI would like all food to be labelled in such a way that it is not possible to mislead consumers.
Szeretném, ha minden élelmiszert olyan címkével kellene ellátni, hogy ne lehessen megtéveszteni a fogyasztókat.
EnglishThe promotion of foods using claims may mislead consumers and contravene scientific advice.
Az állításokat alkalmazó élelmiszerreklám félrevezetheti a fogyasztókat, és ellentétes lehet a tudományos ajánlással.
EnglishImitation products that are not clearly marked as such deliberately mislead consumers.
A fogyasztókat szándékosan félrevezetik azok a termékutánzatok, amelyeken nincsen egyértelműen feltüntetve, mik is valójában.