"merely" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"merely" Macarca çeviri

volume_up
mere {sıf.}

EN merely
volume_up
{zarf}

merely (ayrıca: simply, but)
It merely provides for widespread policing of the activities of Internet users.
Csupán az internet-felhasználók tevékenységeinek széleskörű rendszabályozásáról rendelkezik.
The Charter is not merely a text; it is there to be put into practice.
A Charta nem csupán szöveg - gyakorlati megvalósítást is igényel.
He was merely acknowledging the generosity of the advice, Samir knew that.
Csupán elismerte az ajánlat nagylelkűségét; ezzel Samir is tisztában volt.
merely
The American actions merely affected the timing, not the ultimate outcome.
Az amerikaiak ténykedése pusztán az időzítést, nem a végeredményt befolyásolta.
The tiny Quail decoy was not merely destroyed by the la blast-it was vaporized.
A lézersugár nem pusztán megsemmisítette a Quail-t - párává változtatta.
But this was merely an attempt to detach the rank and file from their leaders.
De ezzel pusztán azt akarták elérni, hogy a tagságot szembefordítsák a vezetőkkel.

"merely" için eşanlamlılar (İngilizce):

merely
mere
English

Macarca' de "merely" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe first is nuclear: just the word, merely broaching the subject, frightens us.
Az első az atomenergia: már maga a szó, a téma említése is elriaszt bennünket.
EnglishThere is also another important element: this is not confined merely to Europe.
És van még egy lényeges elem: ezek az intézkedések nem korlátozódhatnak Európára.
EnglishPerhaps, she prayed, he hadn't escaped after all, merely given up, exhausted.
Talán reménykedett a lány nem sikerült kiszabadulnia és egyszerűen csak feladta.
EnglishDid I sag or fade slightly as some mortals do, or did I merely look confused?
Elsápadtam vagy megroskadtam kissé, mint más halandók, vagy csak zavarba jöttem?
EnglishThe dreadful thing was that her tears, instead of distressing him, merely bored him.
A szörnyű az volt, hogy a könnyei nem elkeserítették, csak fárasztották Gordont.
EnglishBut how could I do my part in destroying Goblin by merely walking into the morning?
De hogyan vehetnem ki a részemet Lidérc elpusztításából, ha kisétálok a fénybe?
EnglishFirstly, the fact that you hold the Presidency has more than merely symbolic value.
Először: az a tény, hogy önöké az elnökség, több mint szimbolikus értéket jelent.
EnglishJo-Beth merely nodded, which was sufficient to set Lois bubbling in a new direction.
Jo-Beth ösztönösen bólintott, ami elegendő volt Loisnak. hogy tovább csacsogjon.
EnglishThey merely shuffled about like stray sheep and he chased after them hopelessly.
Csak csámborogtak, mint az elbitangolt birkák, Wil pedig reménytelenül loholt utánuk.
EnglishAs you know, the recommendations from zoning and planning are merely advisory.
Mint tudja, az övezeti meg a várostervezési bizottság csak ajánlásokat tehet.
EnglishI hope that this directive will merely be the first of two steps to achieving this.
Remélem, hogy ennek elérésében ez az irányelv csak az első lesz a két lépés közül.
EnglishMerely glancing at Mona on my right side made me want to carry her up to bed.
Ha csak ránéztem a jobbomon ülő Monára, fel akartam kapni, hogy az ágyamba vigyem.
EnglishThe Grey merely glanced at the trio, then went about her duties, nonplussed.
A nagyobb helyiségben bámészkodó Szürkék közömbös arccal folytatták a munkájukat.
EnglishYou wanted information to develop, but merely wanting it never made it happen.
Az embernek szüksége van információra, de attól, hogy kívánja, nem pottyan az ölébe.
EnglishThat communism was her country's adversary was merely sauce for the goose.
Az, hogy a kommunizmus a hazája számára is veszélyt jelentett, csak ráadás volt.
EnglishHis attitude was merely that of a policeman, making an observation, stating a fact.
Viselkedése teljesen rendőri volt, megfigyelt valamit, és rögzítette a tényt.
EnglishCaladnei and Myrmeen both stiffened in apprehension, but Elminster merely chuckled.
Caladnei és Myrmeen megdermedtek egy pillanatra, de Elminster csak kuncogott egyet.
EnglishI have merely created a temporary veil around us, so that we may speak undisturbed.
Csak egy ideiglenes fátylat emeltem magunk köré, hogy háborítatlanul beszélhessünk.
EnglishSo far, of course, he'd merely succeeded in adding confusion to confusion.
Eddig persze semmi más nem sikerült neki, csak a zavart újabb zavarral tetéznie.
EnglishBut Claudia merely looked at her, watching her laugh nervously and continue.
Előrehajolt, megérintette Claudia térdét, majd idegesen felnevetett, és folytatta.