"mercenary" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"mercenary" Macarca çeviri

EN mercenary
volume_up
{isim}

mercenary
The mercenary went on in that dreadful language, speaking more rapidly now.
A zsoldos egyre gyorsabban hadarva folytatta a beszédet a különös, félelmetesen idegen nyelven.
The captured mercenary's eyes went blank, and he fell to his knees.
A foglyul ejtett zsoldos tekintete merevvé vált, a férfi térdre rogyott.
A zsoldos volt a legszelídebb kifejezés, amivel illették őket.
mercenary (ayrıca: hessian)
Yvian katona, zsoldos katona.
Call me Briant, a mercenary of blank shield, 122 ANDRE NORTON Loyse supplied, having prepared for that days ago.
Hívjon Briantnek, el nem szegődött zsoldos katona vagyok mondta Loyse a már napokkal korábban betanult szöveget.

"mercenary" için eşanlamlılar (İngilizce):

mercenary

Macarca' de "mercenary" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishDid not Koris of Gorm, a mercenary, lose his men and his reputation at Sulcarkeep?
Hát nem veszítette el tekintélyét a gormi Koris Sulcarkeepben?
EnglishIt is an advantage to get about in such a case without taking a mercenary into your confidence.
Nagy szerencse ilyen ügyekben, ha el lehet intézni valamit idegenek közreműködése nélkül.
EnglishTerry Sheridan-- formerly a commander with the Royal Marines, turned mercenary and traitor.
Terry Sherrigdan, volt tengerész kommandós, bérgyilkos és áruló.
EnglishHe looked pointedly at the mercenary dead littering the field.
Jelentőségteljesen végignézett a csatamezőn heverő zsoldosok tetemein.
EnglishPray, my dear aunt, what is the difference in matrimonial affairs, between the mercenary and the prudent motive?
- De kedves néni, mi a különbség az anyagiasság és a józan ész között a házassági ügyekben?
EnglishKid Risk, mercenary and gentleman, bounty hunter and survivor of the Illyrian Vendetta, found his seat next to Stare Skill.
Rizikó Kölyök, kalmár és úriember, adományvadász és az Illíriai Vendetta túlélője.
EnglishHe shall be mercenary, and she shall be foolish.
Mondjuk, hogy Wickham hozományvadász, Miss King pedig ostoba liba.
EnglishThe Belgian police had checked on their, ex-mercenary.
A belga rendőrség is nyomára akadt a hajdani zsoldosnak.
EnglishIt may not be wise to trust a mercenary.
Talán nem túlzottan bölcs dolog megbízni egy ilyen zsoldosban.
EnglishYes, he's what you'd call a mercenary .
EnglishThe homeless girls of the city were always welcome at Greygriffon House, once the quarters of Mirt's mercenary company.
A Szürke Griff Lakban, amely valaha Mirt bandájának a székhelye volt, mindig szívesen látták a város hajléktalan lányait.
EnglishWhen you hear the word "forger," you often understand "mercenary."
Egy hamisító lánya vagyok, nem akármilyen hamisítóé... Amikor azt a szót halljuk, "hamisító", gyakran "zsoldost" értünk alatta.
EnglishAn infidel and a mercenary.
EnglishA gesture like this is needed from the European financial institutions and the Member States as part of the ban on mercenary activity.
Az európai pénzintézetek és a tagállamok részéről szükség van egy ilyen gesztusra a zsoldosok tevékenységének tilalma érdekében.
EnglishIt doesn't suit a mercenary.
EnglishSometimes the taxes supported mercenary armies which defended against neighbors, or which simply kept domestic order against centrifugal forces.
Az adókból sok esetben a zsoldoshadakat finanszírozták, amelyek megvédték az adott királyságot a szomszédaitól, vagy fenntartották a belső rendet.
EnglishThe idea of using a professional mercenary assassin first occurred to me on the day I heard over the radio that poor Bastien-Thiry had been murdered.
A hivatásos bérgyilkos felhasználásának gondolata aznap ötlött fel bennem, amikor a rádió bemondta, hogy szegény Bastien-Thiryt meggyilkolták.
EnglishWith a little shiver, Asper saw him in memory-once again in the saddle in his mercenary days, hearing of the treachery of a Tethyrian noble and vowing to repay it.
Aspernek újabb emlékkép jutott az eszébe - Mirt a nyeregben ült, még zsoldosként, és arra készült, hogy megfizessen egy áruló tethyri nemesnek.
EnglishBoth wore patches from a half-dozen mercenary units, implying that they'd seen action in some of the corporate 47 fracas of the last ten years.
Mindketten tucatnyi zsoldosalakulat jelvényét viselték, azt jelezvén ezzel, hogy az elmúlt tíz évben jó néhány cég megbízásából rengeteg forró helyzetben részük volt.
EnglishYet he ruled the Duchy of Milan for thirty-five years somehow, this man, and it was against Milan that his own mercenary, Francesco Sforza, turned in this war.
És ennek az alaknak valamilyen módon mégis sikerült harmincöt évig uralkodnia Milánón, amely ellen a herceg tulajdon zsoldoskapitánya, Francesco Sforza vitt hadat.