EN mellow
volume_up
{sıfat}

mellow (ayrıca: bland, silken, silky, soft)
volume_up
lágy {sıf.}
But his voice was mellow and soft, as he spoke in an ancient dialect.
Ám a férfi lágy és dallamos hangon szólalt meg, az ősi nyelvjárásban.
He turned the razor so the blade caught the low, mellow light of the table lamp.
A férfi úgy fordította a kést, hogy megcsillanjon rajta az asztali lámpa lágy, meleg fénye.
He sounded like Perry Como too: His voice was soft, mellow, and sleepy.
- A hangja is olyan volt, mint Perry Comóé: rekedtes, lágy, kissé álmos hangja volt.
mellow (ayrıca: downy, fleecy, flossy, limp)
volume_up
puha {sıf.}
The big room was filled with the scent of pine and its mellow, varnished glow.
A nagy szobát betöltötte a fenyőfa illata és érett, puha ragyogása.
Maga léha volt és puha?
The logs in the fire shifted noisily and the mellow soothing light flared on the plain sloped ceiling.
A tűzben hangos pattogással omlottak össze a hasábok, és a megnyugtató, puha lángok hosszú farkasfogakat rajzoltak a sima, rézsútos mennyezetre.
mellow (ayrıca: mature, ripe, seasoned)
volume_up
érett {sıf.}
The big room was filled with the scent of pine and its mellow, varnished glow.
A nagy szobát betöltötte a fenyőfa illata és érett, puha ragyogása.
Ez bizony érett portéka és erős.
mellow (ayrıca: accommodating, easy, easy-going, easygoing)
volume_up
laza {sıf.}
mellow (ayrıca: calm, comfortable, composed, imperturbable)
volume_up
nyugodt {sıf.}
mellow (ayrıca: classy, dainty, delicate, delicious)
volume_up
finom {sıf.}
mellow (ayrıca: easy-going, easygoing)
volume_up
nyugis {sıf.}
mellow (ayrıca: exuberant, fat, opulent, rich)
volume_up
dús {sıf.}
mellow
mellow
volume_up
gazdag {sıf.} (íz, szín)
mellow
volume_up
telt {sıf.} (íz)
The voice, mellow and of an illimitable melancholy, came from beyond the wall.
hallatszott egy telt és kissé melankolikus hang a fal mögül.

"mellow" için eşanlamlılar (İngilizce):

mellow

Macarca' de "mellow" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe mellow voices were raised in mutual accusation; furniture was being overturned.
A kedélyes hangok kölcsönös vádaskodásba csaptak át; felborult valamilyen bútor.
EnglishHe let the soft mellow colors of this moist and shady world work on him.
Engedte, hogy hatalmukba kerítsék a nyirkos, árnyas világ tompa, cukros színei.
EnglishHe was glib and engaging with a mellow, almost professional baritone.
Jó beszédképességű, bársonyos, majdnem profi bariton hanggal megáldott férfi volt.
EnglishShe poured a fat slug of mellow-looking Scotch into my glass and squirted in some fizz-water.
Töltött a poharamba egy jókora adag óborszínű scotchot, és szódát spriccelt bele.
EnglishEven Fletcher's touch could not mellow the fresh spasms it initiated in Buddy's system.
Még Fletcher érintése sem tudta szétfoszlatni az újult erővel támadó görcsös fájdalmat.
EnglishIf he thought the return trip would be so mellow he was kidding himself.
Ha azt gondolja, hogy a visszaút is ilyen bársonyos lesz, akkor csak saját magát hülyíti.
EnglishWith his closing of the door behind him, the atmosphere took on a mellow and more social quality.
Amikor becsukta az ajtót maga mögött, a légkör barátságosabbá, társaságibbá vált.
EnglishThey were talking back and forth with a little animation, mellow from the caq.
Kissé élénkebben beszélgettek egymással, feldobódtak a caqtől.
EnglishThe mellow chime of the ancient clock struck the hour three times before the doctor was done.
Az a régi óra háromszor is elütötte az egészet, mire a doktor befejezte.
EnglishI believe he also owns the establishment, which is called The Mellow Tiger.
Ha jól tudom, nemcsak csaposa, tulajdonosa is a Méla Tigrisnek.
EnglishHe stepped over Billy Tupper and into the dimness of The Mellow Tiger.
Átlépett Billy Tupperen, úgy nyomult be a Méla Tigris félhomályába.
EnglishThis significant detail seemed to mellow the dismissal on Halifax's face.
Ez a fontos részlet Halifax arcáról kissé elűzte a közönyt.
EnglishGaunt went on in his calm and mellow voice.
- Apró elektronikus szerkentyűt tettem a telefonomra - folytatta Mr. Gaunt zavartalanul.
EnglishIt was an old hump-backed bridge of mellow lichen-covered stone.
Vén, púpos hátú, zuzmóval borított, porhanyós kőből épült híd volt.
EnglishHe did drink, however, and he had been drinking steadily in The Mellow Tiger since four that afternoon.
Tántorgott inkább, mivelhogy a Méla Tigrisben hajtogatott délután négy óta egyfolytában.
EnglishThe rutted footprints of the Red Bull were growing mellow with mallow.
A Vörös Bika földbe vájódó patanyomait benőtte a mályva.
EnglishIf they say they're sorry, you're supposed to go all mellow, because that takes care of everything.
Ha azt mondják, hogy sajnálják, akkor elvárják, hogy elolvadj, mert ezzel minden el van intézve.
EnglishIf he didn't mellow out, he would sour into a world-class curmudgeon by the age of thirty-five.
Ha nem lazul el, hogy könnyebben vegye a dolgokat, harmincöt éves korára igazi morgós medve lesz belőle.
EnglishHe had a beer between his legs and it was half gone, but one wouldn't be enough to mellow Pete out.
A lábai között egy sört tartott, amely félig már kiürült, de egy nem elég, hogy Pete-et elzsongítsa.
EnglishTry to hang on, stay lucid ... but everything turns mellow.
Próbálom tartani magam, észnél maradni de minden elfolyósodik.