"maturity" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"maturity" Macarca çeviri

EN maturity
volume_up
{isim}

maturity (ayrıca: maturation)
volume_up
érés {isim}
maturity
volume_up
fejlettség {isim} (szervezeté)

"maturity" için eşanlamlılar (İngilizce):

maturity

Macarca' de "maturity" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis constitutes a real test of maturity and it is fully supported by the EU.
Ez az érettség valódi próbája, melyet az EU teljes vállszélességgel támogat.
EnglishFor in nature it takes thirty years for two hundred eggs to reach maturity.
Mert a természetben harminc évig tart, amíg kétszáz pete eléri az érettségi szintet.
EnglishIn my opinion, this is almost a test of the maturity of EU foreign policy.
Véleményem szerint ez már majdnem az uniós külpolitika érettségének próbája.
EnglishIndeed, during the last elections, the Ivorian people showed great political maturity.
A választásokon az elefántcsontparti nép politikai érettségről tett tanúbizonyságot.
EnglishPRODUCE MUST BE CAREFULLY CUT AND HAVE REACHED A SUFFICIENT STAGE OF MATURITY .
A terméknek gondosan vágottnak kell lennie és a megfelelő növekedési stádiumban kell lennie.
EnglishThe vine shoots shall have reached an adequate state of maturity of the wood.
Szőlőhajtások, amelyek elérték a fa érettségének megfelelő állapotát.
EnglishWhat matters now is for all of us to guide Kosovo towards maturity.
Most valamennyiünk számára az a legfontosabb, hogy Koszovó érettségre jusson.
EnglishReaching the mythical other side, where intelligence and maturity overcome chaos.
Ha sikerül eljutni a mitikus másik oldalra, ahol az intelligencia és az érettség felülkerekedik a káoszon?
EnglishReturns the number of coupons (interest payments) between the settlement date and the maturity date.
A kifizetés és a lejárat időpontja között kifizetendő szelvények számát adja eredményül.
EnglishMadam - does the idea of living forever in a body of twenty-five years' maturity appeal to you?
Ön, hölgyem, nem találja vonzónak az ötletet, hogy örökké élhessen egy huszonöt éves testben?
EnglishCalculates the annual yield of a security, the interest of which is paid on the date of maturity.
Kiszámítja egy, a lejáratkor kamatot fizető értékpapír éves hozamát.
EnglishThey reach maturity and stay in full bloom, so to speak, for as long as Mercury cares to sing.
Miután elérték teljes nagyságukat, tovább virulnak, úgyszólván, amíg csak a Merkúr dalolni fog.
EnglishHis income and the value of his life insurance policies at maturity were also far above average.
A jövedelme és az életbiztosításai lejárati értéke szintén sokkal magasabb volt az átlagosnál.
EnglishThey do not reach maturity, then deteriorate and die.
Miután elérték teljes nagyságukat, nem indulnak romlásnak, majd enyészetnek.
EnglishTo give an idea of the maturity of my illustrations for this book, here is my picture of an asshole:
Érzékeltetendő e könyvhöz készített illusztrációim érettségét, íme a segglukról rajzolt képem:
EnglishHowever, our method is proof of the maturity of our civilisation.
Módszerünk azonban civilizációnk érettségének bizonyítéka.
EnglishIn 2009, we also extended the maturity of our longer-term refinancing operation to one year.
Továbbá, 2009-ben meghosszabbítottuk egy évre a hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletünk lejáratát is.
EnglishBut even in this I saw a new maturity, a new self-confidence.
De még ebben is újfajta érettséget, magabiztosságot láttam.
EnglishThe success of a coherent, safe and common migration policy will be a test of the EU's maturity.
A koherens, biztonságos és közös migrációs politika létrehozásának képessége az EU érettségének próbája.
EnglishI regret that China's growing economic maturity is not accompanied by a growing political maturity.
Sajnálom azonban, hogy Kína növekvő gazdasági érettsége nem párosul egy növekvő politikai érettséggel.