EN mat
volume_up
{isim}

mat (ayrıca: chock, shim, strip, liner)
mat (ayrıca: doormat)
The generator brayed steadily, and above the granite slab that served as their welcome mat, the door stood open.
A generátor kitartóan bömbölt, és a lábtörlő szerepét betöltő gránitlap fölött nyitva állt az ajtó.
He left the apartment, locked the door behind him, put the key under the rush mat, and ran down the outside steps to his converted Cadillac.
Kilépett a lakásból, bezárta maga mögött az ajtót, a kulcsot a lábtörlő alá tette, és a külső lépcsőn leszaladt a Cadillacjéhez.
It was yielding, like the warm wrestling mats; it smelled like the sweat of clean boysand like Helen, the first and last woman Garp loved.
Képlékenyen puha, mint a birkózószőnyeg, és a szaga akár a jól tartott, tiszta kisfiúknak -k- vagy éppen Helennek, első és utolsó szerelmének.
mat (ayrıca: wattle, matting)
mat (ayrıca: matting)

Macarca' de "mat" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishShe sang to herself, that song, mat sweet song from the music box, Celeste Aida.
Magában énekelni kezdett; azt az édes kis dalt a zenedobozból, a feleste Aidá-t.
EnglishOver here, Ding thought, one or two police officers seemed enough to- Yob'tvoyu mat.
Errefelé, gondolta Chavez, egy-két rendőr is elegendő ahhoz, hogy Job tvaju maty!
EnglishA great mat of curly blond hair protruded out of the neck of his mail coat.
Páncélinge nyaka fölött göndör, szőke szőrszálak türemkedtek elő sűrű csomókban.
EnglishUnder the Treaty, the Greek authorities are obliged to grant MAT's request.
A Szerződés értelmében a görög hatóságok kötelesek eleget tenni a MAT kérésének.
EnglishIn a corner, behind a stack of boxes, he found a layer of dust mat seemed contrived.
Az egyik sarokban egy halom doboz miatt mintha félresöpörték volna a porszőnyeget.
EnglishBut Father Victor's research seemed to indicate he hadn't explored mat possibility.
- De Victor atya kutatásaiból úgy tűnt, hogy ezt a lehetőséget nem vette fontolóra.
EnglishAnd there's a hotpencil I stuck under the mat, but it de-energized on the way here.
Meg egy hőpenge, amit a matrac alá rejtettem, de hamarosan ki fog merülni.
EnglishHe went over to my basin, poured water onto the sponge and brought it back to my bed-mat.
Odament a mosdóhoz, bevizezett egy szivacsot, visszajött, és az arcomba csavarta.
EnglishWhat he'd done, of course, was to treat the mat! as a military exercise.
Természetesen azt tette, hogy a kérdést katonai szemszögből közelítette meg.
EnglishHe bent into the Buick's trunk instead, and rubbed them briskly on the brown trunk-mat.
Inkább behajolt a Buick csomagtartójába, és erélyesen hozzádörgölte a barna szőnyeghez.
EnglishThey do not train us to believe in coincidences, and— Tvoyu mat'!
Minket nem arra képeznek ki, hogy a véletlen egybeeséseknek higgyünk, és
EnglishYet the fact remains that he lives and is the source of the danger mat threatens.
Ezzel együtt tény, hogy él és ő a forrása a fenyegető veszélynek.
EnglishThe snow gusts lessened briefly, just long enough for him to see mat the man wore gloves.
Sötét alak kúszott fölfelé, a szélszaggatta, viharban elvesző fák között.
EnglishSo my fire lines need especial attention, little one, he told me from the mat on the floor.
Tehát a tűzvonalaim különleges kezelést igényelnek, kicsikém! mondta a szőnyegen fekve.
EnglishThere were chunks of mat-tress and swatches of chicken wire all over the yard.
Az udvar tele volt matracfoszlányokkal és drótfonat-darabokkal.
EnglishHe wishes to consult with us directly on a 'mat­ter of mutual interest.'
Szeretne közvetlenül velünk tárgyalni egy kölcsönösen előnyös ügyben.
EnglishVale led Ran to a mat beside the fire and offered him a cup of tah.
Vale a tűz mellé, egy gyékényszőnyegre ültette Rant, majd megkínálta egy csésze tahval.
EnglishBut you said mat in 1945 Avidan left here in May, at the end of the war, Erika said.
- De úgy mondta, hogy Avidan 1945 májusában ment el, mikor véget ért a háború - folytatta Erika.
EnglishAnd a wrestling mat was as comfortable and familiar to them as any bed.
S a szőnyeg kényelmesebb és ismerősebb volt a számukra bármi ágynál.
EnglishShe took refuge, of all places, in the Loan Brokerage mat was the source of the Beaumont fortune.
A Hitelintézet érdekeltségeiben keresett menedéket, ahonnét a Beaumont-vagyon eredt.