"majority of people" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"majority of people" Macarca çeviri

"majority of people" için örnek kullanımlar

Macarca de "majority of people" için benzer çeviriler

majority isim
major isim
major sıfat
people isim
to people fiil
Hungarian

Macarca' de "majority of people" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBy the way, the great majority of people affected will not be illegal immigrants.
Az érintett emberek nagy többségét azonban nem az illegális bevándorlók fogják alkotni.
EnglishYou see, the majority of people are always wondering what the neighbours will think.
A legtöbb ember bármit tesz, csak arra gondol, hogy a szomszédok mit szólnak majd hozzá.
EnglishThis leaves the great majority of people in Georgia feeling decidedly insecure.
Ennek következtében Grúzia lakosságának jelentős többsége kifejezetten bizonytalanságban érzi magát.
EnglishIndeed, the vast majority of people in Iceland seem to hold the same view.
Az izlandiak elsöprő többsége is ugyanígy vélekedik.
EnglishA vast majority of people will dismiss rumors about robots and humans with mind-control powers.
A polgárok nagy többségéhez nem fognak eljutni a robotokkal és az elmekontrolláló emberekkel kapcsolatos pletykák.
EnglishNorway stays out, following a referendum in which a majority of people voted against membership.
Norvégia ebből a bővítési körből kimarad, miután a választópolgárok többsége népszavazáson elutasítja az uniós tagságot.
EnglishHowever, this definition does not apply to the vast majority of people who flood into Europe on a daily basis.
Ez a meghatározás nem vonatkozik viszont azoknak az embereknek a túlnyomó többségére, akik most naponta özönlik el Európát.
EnglishThat would be obnoxious to the vast majority of people, and is something that Unionists, whom I represent, would not accept.
Ez az emberek nagy többsége számára visszataszító lenne, és az unionisták, akiket én itt képviselek, nem fogadnák el.
EnglishFor the majority of people, the origin of the products plays a very important role in their decisions about what they want to spend their money on.
A legtöbb ember számára a termékek származása nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy mire költik a pénzüket.
EnglishThis is the barbarity of capitalism, which creates inequality and poverty for the majority of people, and we must reverse this.
Ez a kapitalizmus kegyetlensége, amely egyenlőtlenségbe és szegénységbe taszítja az emberek többségét, és nekünk ezen változtatnunk kell.
EnglishIt is well-known that the majority of people give priority to cost-efficiency when buying a car, rather than the vehicle's environmental impact.
Közismert tény, hogy az emberek többsége autóvásárláskor inkább a költséghatékonyságra figyel, mint a gépjármű környezeti hatására.
EnglishThis position does not reflect the wishes of a significant majority of people in Europe, who reject the use of GMOs in agriculture.
Ez az álláspont nem képviseli azoknak a jelentős többséggel bíró európai állampolgároknak a kívánságát, akik elutasítják a GMO-k használatát a mezőgazdaságban.
EnglishThat, of course, is the vast majority of people in China, who want change and reform.
Ma délután azok nevében kívánok szólni, akik nem tudnak saját érdekükben szólni.ez Kína változást és reformot akaró nagy többségét jelenti.
EnglishI believe that the majority of people in Pakistan would like to see a moderate, stable and democratic Pakistan, and we should support them in achieving this aim.
Úgy gondolom, hogy a pakisztániak többsége egy nyugodt, stabil és demokratikus Pakisztánt szeretne látni, és támogatnunk kell őket e cél elérésében.
EnglishThe majority of people are employed informally in agriculture and have irregular incomes, which makes it difficult to enforce income tax effectively.
Az emberek többségét informálisan alkalmazzák a mezőgazdaságban és többségük nem rendelkeznek legális jövedelemmel, ami nehézzé teszi a jövedelemadó hatékony behajtását.
EnglishAt the moment, the overwhelming majority of people are still somewhat reluctant to use mobile telephones when they are abroad due to the fear of the roaming bill.
Jelenleg az emberek túlnyomó többsége még mindig vonakodik használni mobiltelefonját, amikor külföldön tartózkodik, mert fél a magas barangolási számláktól.
EnglishIt was about half empty, and the majority of people present were government employees of one sort or another, mainly FBI and SEC officials who'd been working the takedown case since Friday evening.
Csak félig töltötték meg a többségében ilyen vagy olyan kormánytisztviselők, főként az FBI és a SEC alkalmazottjai, akik péntek este óta dolgoztak az összeomlás ügyön.
EnglishHowever, if, for the overwhelming majority of people, access to university or school is dependent on whether their parents have enough money in their wallets, then that is not a social policy.
Azonban ha az emberek túlnyomó többsége számára az egyetem vagy iskola csak abban az esetben érhető el, ha a szüleinek elég pénze van a pénztárcájában, akkor az nem szociálpolitika.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • majority of people

Türkçe-İngilizce sözlüğünde daha fazla çeviri bulacaksınız.