"majority of" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"majority of" Macarca çeviri

"majority of" için örnek kullanımlar

Macarca de "majority of" için benzer çeviriler

majority isim
major isim
major sıfat

Macarca' de "majority of" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe majority of them are women, most of whom have had their hours and wages cut.
Ezek többsége nő, akik csökkentett munkaidőben, csökkentett fizetésért dolgoznak.
EnglishIn a century and a half, it would be the language of the majority of humankind.
Másfél évszázaddal később a földön élő összes ember többségének ez lesz a nyelve.
EnglishThrough this system of majority voting, though, Socrates was condemned to death.
A többségi szavazási rendszeren keresztül ítélték azonban halálra Szókratészt.
EnglishThe majority agreed with him instantly, the way angels agree, without a sound.
A többség azonnal egyetértett vele, úgy, ahogyan angyalok szoktak, hang nélkül.
EnglishThe cemetery was ancient, the majority of its wooden crosses listing from decay.
A temető ősrégi volt, fakeresztjeinek többségét olvashatatlanná rágta az idő.
EnglishI am also very grateful that this report was adopted today with a large majority.
Én is nagyon örülök annak, hogy ezt a jelentést ma nagy többséggel elfogadtuk.
EnglishThis is happening in my country, as it is in the majority of EU Member States.
És ez nemcsak az én hazámban van így, hanem az uniós tagállamok többségében is.
EnglishI am disappointed that Amendments 1 and 2 were adopted by a majority in Parliament.
Csalódott vagyok, hogy a Parlament többsége megszavazta az 1. és 2. módosítást.
EnglishThe next 34 percent are your early majority, your late majority and your laggards.
Aztán 34 százalék a korai többség szintén 34 százalék a késői többség és a lusták.
EnglishWhat should we tell those Hungarians who are not part of the two-thirds majority?
Mit mondjunk azoknak a magyaroknak, akik nem tagjai ennek a kétharmados többségnek?
EnglishThis resolution is another example of the hypocrisy of the majority of Parliament.
Ez az állásfoglalás ismét jól példázza a Parlament többségét jellemző képmutatást.
EnglishIf the majority wants to tackle this issue from that perspective, that is fine.
Ha a többség ebből a szempontból szeretne foglalkozni a kérdéssel, úgy is jó.
EnglishI welcome the adoption, by a clear majority of votes, of the EU budget for 2011.
Üdvözlöm az EU 2011-es költségvetésének egyértelmű többséggel történő megszavazását.
EnglishThe vast majority of the EU Member States want to lift these useless sanctions.
Az EU tagállamok döntő többsége meg akarja szüntetni a hasztalan szankciókat.
EnglishWomen, for the first time this year, became the majority of the American workforce.
A nők, először a történelem során, többségbe kerültek az amerikai munkaerő piacon.
EnglishSuch is the law, Your Grace, and the vote is to be decided by a simple majority.'
Ez a törvény, kegyelmes uram... és a döntéshez egyszerű többség is elegendő.
EnglishToday's written declaration 10 has been passed with a strong and positive majority.
A mai írásbeli, 10. számú nyilatkozatot határozott és nagy többséggel fogadták el.
EnglishThis position was accepted by a majority in the Committee on Transport and Tourism.
Az álláspontot a Közlekedési és idegenforgalmi Bizottság többséggel elfogadta.
EnglishThe majority of them referred to the limitations of the budget and its structure.
A felszólalók többsége a költségvetés korlátaira és szerkezetére reflektált.
EnglishThe majority represent projects which in fact are of no particularly great benefit.
A nagy többségük olyan projekt, amely valójában nem hoz jelentősebb eredményt.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • majority of

bab.la daha fazla çeviri için Türkçe-İngilizce sözlüğünü sağlamakta.