"major successes" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"major successes" Macarca çeviri

"major successes" için örnek kullanımlar

Macarca de "major successes" için benzer çeviriler

major isim
major sıfat
success isim
Hungarian

Macarca' de "major successes" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishPolitics would not be politics if we let major successes obscure minor failures.
A politika nem lenne politika, ha hagynánk, hogy a nagyobb sikerek elfedjék a kisebb kudarcokat.
EnglishFirst of all, let me recall that the euro is one of the major successes in Europe's history.
Először is hadd emlékeztessem Önöket arra, hogy az euro Európa történelmének legnagyobb sikerei közé tartozik.
EnglishAll of these things represent major successes, together with outpatient care and other areas which I will not go into now.
Ezek mind óriási sikert jelentenek, a járóbeteg-ellátással és egyéb olyan területekkel együtt, amelyekre most nem térek ki.
EnglishIf we look at the negotiations, the major successes of this budget are the Galileo project and the European Institute for Technology.
Ha a tárgyalásokat nézzük, e költségvetés legnagyobb sikerei a Galileo-projekt és az Európai Technológiai Intézet.
English. - Mr President, international humanitarian law is a relatively new and somewhat imperfect body of jurisprudence, but it has already achieved some major successes.
, szerző. - Elnök úr, a nemzetközi humanitárius jog az ítélkezési gyakorlat egy viszonylag új és még tökéletlen szerve, de már komoly eredményekkel büszkélkedhet.
English. - (PT) The cohesion policy is one of the distinctive trade marks of the European Union, one of its major successes and also one of the main attractions of our community.
írásban. - (PT) A kohéziós politika egyike az Európai Unió megkülönböztető védjegyeinek, egyike a fő sikereinek és egyben közösségünk egyik fő vonzereje.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • major successes

Daha fazla çeviri İngilizce-Türkçe sözlüğünde.