"major" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"major" Macarca çeviri

HU

"major" İngilizce çeviri

EN

EN major
volume_up
{isim}

1. genel

major (ayrıca: arm, branch, ramification, section)
major (ayrıca: department, period)
volume_up
szak {isim}
major
major (ayrıca: special subject)

2. Müzik

major

3. Askeri

major
'Wind's picking up faster than I 'spected,' the co-pilot, a major, observed.
- A szél rohamosan erősödik - jegyezte meg a másodpilóta, egy őrnagy.
Még egy nyomorult fehérzaj-generátora sincs, morgolódott az őrnagy.
'Okay, getting some pictures now,' Fowler heard Major Costello say.
- Most jön a kép, uram - hallotta az elnök Costello őrnagy hangját.

Macarca' de "major" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishShe looked at Major Palgrave, still acting a bonhomie a little larger than life.
Palgrave őrnagyra nézett, aki még mindig túljátszotta a kedélyes ember szerepét.
English(HU) Mr President, Kosovo's independence signifies a major change in the Balkans.
(HU) Tisztelt elnök úr! Nagy változást jelent a Balkánon Koszovó függetlensége.
EnglishOne year prior to elections, in a crisis situation, we are facing a major test.
Egy évvel a választások előtt, válsághelyzetben komoly próbatétel áll előttünk.
EnglishRudin issued his orders to the guard major, who nodded and escorted Munro out.
Rugyin parancsokat adott a gárda őőrnagyának, aki bólintott, és kikísérte Munrót.
EnglishThe gas crisis spotlights two major problems which the European Union is facing.
A gázválság két, az Európai Unió előtt álló problémára irányítja a figyelmet.
EnglishIn addition, unemployment also plays a major role independently of the crisis.
Ráadásul a munkanélküliségnek a válságtól függetlenül is meghatározó szerepe van.
EnglishYes, the computer database holds genetic blueprints of all the major family lines.
Igen, a komputer-adatbázis tartalmazza valamennyi család genetikai információját.
EnglishThis is a major test of EU foreign policy in the new world of the Lisbon Treaty.
Nagy próbatétel ez az EU külpolitikája számára a Lisszaboni Szerződés új világában.
EnglishIn my country, Poland, the disposal of plant protection products is a major issue.
Hazámban, Lengyelországban, a növényvédő szerek ártalmatlanítása fontos kérdés.
EnglishFor years, Western Europe and America considered Kenya to be a major success story.
Nyugat-Európa és Amerika éveken át igazi sikertörténetnek tartotta Kenya esetét.
EnglishThey all have major internal bleeds, and nothing is stopping the tissue breakdown.
Komoly belső vérzése van mindnek, és semmi nem állítja meg a szövetek szétesését.
EnglishThe second major theme of the European Council was the climate and energy question.
Az Európai Tanács második nagyobb témája az éghajlat és az energia kérdése volt.
EnglishIndeed, a major role is given to boosting the regions' competitiveness globally.
Valóban fontos a régiók globális versenyképességének megerősítésének szerepe.
EnglishMajor Quilan has brought nothing with him more harmful than a ceremonial dagger.'
Quilan rnagy a ceremoniális trén kívül semmiféle fegyvert nem hozott magával.
EnglishThe 0-9 keys will center the display on one of the major solar system bodies.
A 0-9 billentyűkkel lehet a Naprendszer nagyobb égitestjeit középpontba állítani.
EnglishMajor Zaitzev, Oleg Ivanovich, he and his family died in a hotel fire in Budapest.
Oleg Ivanovics Zajcev elvtárs és a családja meghalt egy szállodatűzben Budapesten.
EnglishIt is, in fact, the only major Western currency that has not made its users poorer.
Sőt, ez az egyetlen főbb nyugati valuta, ami nem tette szegényebbé tulajdonosait.
EnglishWe cannot avoid pointing out, however, that there are still some major deficiencies.
Nem tudjuk azonban megkerülni, hogy rámutassunk, vannak még súlyos hiányosságok.
EnglishHowever, there are major differences even between regions in the same Member State.
Azonban egy tagállamon belül is nagy különbségek vannak az egyes régiók között.
EnglishIn order to achieve this, several major challenges have still to be overcome.
Ahhoz, hogy ez a cél megvalósuljon, több komoly kihívásnak kell még megfelelnünk.