"magnetic" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"magnetic" Macarca çeviri

EN magnetic
volume_up
{sıfat}

magnetic
They have either identical or very similar electrical and magnetic properties.
Azonos, vagy nagyon hasonló elektromos és mágneses tulajdonságaik vannak.
Little ions in their brains align with the magnetic field of the Earth.
Az agyukban lévő kis ionok segítségével irányítja őket a Föld mágneses mezője.
She saw the dazzling magnetic patterns of clocks, phones, lights and locks.
Látta az órák, a telefonok, a fények és a hajfürtök ragyogó mágneses rajzolatát.
magnetic (ayrıca: alluring, appealing, attractive, luscious)
volume_up
vonzó {sıf.}
With a whoop of delighted excitement the line broke; there was a convergent stampede towards that magnetic centre of attraction.
A kellemes izgalom örömujjongásával tört szét a sor; egyre közelebb tülekedtek a mágnesesen vonzó látványhoz.
The thundering plunging depths of his mind cascaded over her in a warm, frightening torrent... terrifying, yet magnetic and desirable; but...
Értelmének viharzó mélysége magába fogadta a lányt, akit elborított a melegség és az iszonyú fagy, rettenetesen, de a vonzó vággyal együtt.
Always sweet and unfortunate and magnetic - and actually a cold, calculating woman, a scheming woman who planned the murder of Darnley and got away with it.
Mindig kedves és szerencsétlen, és vonzó, mint a mágnes... de egyszersmind hidegen számító, fondorla tos nőszemély, aki kitervelte Darnley meggyilkolását, és el is tette láb alól.

"magnetic" için eşanlamlılar (İngilizce):

magnetic

Macarca' de "magnetic" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBut again, no: Bernard considered that Electro-magnetic Golf was a waste of time.
De ismét csak nem: Bernard úgy vélte, az elektromágneses golf tiszta időpocsékolás.
EnglishYou can't play Electro-magnetic Golf according to the rules of Centrifugal Bumble-puppy.
Nem lehet elektromágneses golfot játszani a centrifugális labdajáték szabályai szerint.
EnglishAnd our bows were headed some 15 degrees east of magnetic north.
A hajó orra az iránytű szerinti északtól tizenöt fokkal keletre mutatott.
EnglishThen what about a round of Electro-magnetic Golf at St. Andrew's?
Akkor mit szólna egy játszma elektromágneses golfhoz a St. Andrew'sban?
EnglishTabs, pressers, magnetic pickups were plated onto his skull to pick up thoughts directly.
- Felkészültek?- kérdezte Vaddo a profik magabiztos vigyorával.
EnglishA magnetic catch held the plate while he opened the shaft door and stepped out.
Mágnes tartotta a platón, míg ki nem lépett az aknából.
EnglishMagnetic hurricane, the Tower collapses, Rachkovsky grins over the roasted corpse of Jacques de Molay.
Vigyorogva hajol Racskovszkij Jacques de Molay elszenesedett hullája fölé.
EnglishIt's in the magnetic containment field containing the antimatter.
Rendellenes jelzések érkeznek... az antianyag tároló érzékelőitől.
English- Normally, the magnetic stripe has just an access code on it, but the stripe can hold a ton of data.
A mágnescsíkon általában csak egy kód van, de rengeteg adatot tárolhat.
EnglishMonk examined the thin sheet of plastic with its smart magnetic strip along the back.
Monk szemügyre vette a fényes műanyag lapot, megfordította, megnézte a hátoldalán húzódó okos" mágnescsíkot
Englishmagnetic, Dora can do it all by herself, if she has the money!
Mindent meg tud csinálni egyedül, csak legyen meg hozzá a pénze!
EnglishMagnetic induction loops, tiny and superconducting, could map individual neurons in the brain.
A szuperkonduktív, magnetikus visszacsatolások képesek voltak rá, hogy feltérképezzék az agy neuronjait.
EnglishMancuso wondered how it stayed balanced there until he realized that it was either magnetic or glued somehow.
Mancuso egy pillanatig csodálkozott is, hogyan maradhat meg rajta a táncoló hullámok fölött.
EnglishIt's where we get our magnetic North Pole and South Pole, and it protects us from cosmic radiation.
Innen kapja a mágnesességet az Északi illetve a Déli sark, és ez véd meg minket a kozmikus sugárzásoktól.
EnglishThe crowds that daily left London, left it only to play Electro-magnetic Golf or Tennis.
A tömegek, amelyek nap mint nap elmentek Londonból, csak azért mentek, hogy elektromágneses golfot vagy teniszt játsszanak.
EnglishYou can also set this grid in line with the magnetic snap grid.
Lehetőség van a rács mágnesessé tételére is.
EnglishThings he had never understood-relativity and magnetic theory and abstract mathematics-he now grasped intuitively.
Olyan dolgokat sajátított el pillanatok alatt, amiket sosem értett... relativitás, mágnestan, absztrakt matematika.
EnglishOnly I and a handful were left-those who had been most active in the leadership of the tribe, and had magnetic personalities.
Én maradtam meg, és még maroknyian, csupa delejes egyéniség, a legtevékenyebb résztvevői a törzs irányításának.
EnglishThe magnetic force could be turned on or off by a thumb switch pressed by the man holding the grip on the back of the plate.
A mágnesezőő energia a lemez hátoldalán, a fogantyúba kapaszkodó ember hüvelykujjának egy pöccintésével ki-be kapcsolható.
EnglishHis voice was compelling, magnetic.