"made about" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"made about" Macarca çeviri

"made about" için örnek kullanımlar

Macarca de "made about" için benzer çeviriler

made sıfat
to make fiil
about zarf
about edat

Macarca' de "made about" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHis Greek lawyer has made a complaint about police abuse and destruction of evidence.
Görög ügyvédje rendőri visszaélés és bizonyíték megsemmisítése miatt panaszt tett.
EnglishGood old Uncle Flick had long ago made up his mind about Gnomes and the Eastland.
A drága öreg Flicknek rég megvolt a véleménye Keletföldről és a gnómokról.
EnglishLet me quote an observation that Thomas Jefferson made about remote government.
Hadd idézzem Thomas Jefferson szavait a távolról kormányzó kormányokról!.
EnglishA couple of my Conservative EPP colleagues have made comments about this.
Néhány konzervatív-néppárti képviselőtársam tett észrevételeket e tekintetben.
EnglishKidder had made the same remark about ten times in the last few days.
Mrs. Kidder az utóbbi időben napjában legalább tízszer jutott erre a következtetésre.
EnglishWe are talking about mistakes made in an attack that fortunately did not happen.
Egy olyan támadás során elkövetett hibákról beszélünk, amely szerencsére nem történt meg.
EnglishShe was still thinking about that crack the disc jockey had made about the Donner Party.
Még most is a viccre gondolt, amit a bemondó a Donner-csoportról eresztett meg.
English33 percent of all of our regrets pertain to decisions we made about education.
Sajnálkozásunk 33 százaléka az oktatásról hozott döntésekkel függ össze.
EnglishFor that to be possible, the proposals made need to bring about unity.
Ennek feltétele, hogy az előterjesztett javaslatoknak egységet kell teremteniük.
EnglishVery plucky the way she's made so little fuss about the loss of her luggage.
Nagyon ügyes és nem csinált semmi felhajtást az elveszett poggyász miatt.
EnglishAnd then you will say nothing to him at all until I have made up my mind about the matter.
Aztán majd nem mond neki semmit egészen addig, amíg el nem döntöttem, mi a teendő.
EnglishKoris' head whipped about: he made his own signal and the whole company came to a stop.
Koris hátrafordította a fejét; ő is jelzett, és az egész társaság megállt.
EnglishHowever, the Commissioner has made no comment about that today, and nothing is being done.
A biztos azonban erre egyáltalán nem tett észrevételt, és semmi nem történik.
EnglishThis they made a loud clamour about, and complained to the Lord Mayor about it.
Nagy lármát csaptak miattuk, és panaszt emeltek a főpolgármesternél.
EnglishFinally, I would like to comment on the remarks made about the Mediterranean Union.
Végül a Mediterrán Unióra vonatkozó megjegyzésekre szeretnék reagálni.
EnglishShe was thinking about how Aileen got hit by a car and that made her worried about me.
Arra gondolt, amikor Aileent elütötte az autó, és ezért aggódott miattam.
EnglishBut there might be some detail-- some remark the canon made about a letter or an appointment.
De valami részlet mindig előbukkanhat, megjegyzés egy levélről, egy találkozóról.
EnglishI remembered the jokes my Ath-enan friends and I had made about magic on the liner voyage out.
Eszembe jutottak athénai barátaim; milyen értetlenül és hitetlenül viselkedtünk.
EnglishI would also like to make reference to some comments made about imported food.
Szeretnék hivatkozni az importált élelmiszerrel kapcsolatban elhangzott néhány megjegyzésre.
EnglishI shall not go back over the comments you made about the Presidency.
Nem fogok visszatérni azokra a megjegyzésekre, amelyeket az elnökségről tett.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • made about

İngilizce-Türkçe sözlüğünde daha fazla çeviri bulacaksınız.