"made a move" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"made a move" Macarca çeviri

"made a move" için örnek kullanımlar

Macarca de "made a move" için benzer çeviriler

made sıfat
to make fiil
a tanımlık
a-
Hungarian
move isim
to move fiil

Macarca' de "made a move" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishYet the detectives made no move to touch the bed, never even looked underneath it.
A detektívek egy ujjal sem nyúltak az ágyhoz, még csak be sem néztek alája.
EnglishBaffled, he looked at her; he made no move to stop her as she embraced him.
A fiú zavartan nézett rá, de nem próbálta megállítani, amikor magához ölelte.
EnglishElminster looked once to see what had befallen, but made no move to flee.
Elminster gyorsan körülnézett, hogy lássa mi történt, de nem kezdett menekülni.
EnglishThe reason you thought you'd gotten away was they never made a move against you.
- Azért hitted, hogy megmenekültél, mert sohasem tettek ellened semmit.
EnglishBut neither Friend made a move to turn the mirror around, so I did it myself.
De egyik barátom sem igyekezett a tükröt visszafordítani, úgyhogy megfordítottam én magam.
EnglishOthers had simply run away, and Santino had made no move to catch them and punish them.
A többiek egyszerűen elszökdöstek, Santino pedig nem ment utánuk, nem büntette meg őket.
EnglishAlthough she had remained at the Continental the police had made no move to arrest her.
Bár a Continentalban maradt, a rendőrség meg sem próbálta letartóztatni.
EnglishI'm so tired, he acknowledged, but he made no move toward the chair.
Nagyon fáradt vagyok - ismerte be Harker, ennek ellenére nem indult el a szék felé.
EnglishSo the fat cop made a move towards me, fumbling with the key and the cuffs.
Úgyhogy a dagadt zsaru elindult felém a kulccsal meg a bilinccsel.
EnglishWhat had made me move through so many dead and pointless years was curiosity.
Eddig, a sok halott, értelmetlen éven át a kíváncsiság hajtott.
EnglishThere was a howl of inhuman frustration, but the idol made no move.
Elkeseredett, nem emberi üvöltés hallatszott, de a bálvány nem mozdult.
EnglishThe Elven Hunter noted him, but made no move to approach, continuing his rounds as before.
A vadász észrevette, de nem közeledett, járkált továbbra is körben.
EnglishThe tigone made no move toward it, and a moment later, Sorak saw why.
A tigone nem mozdult, s Sorak egy pillanat múlva megértette, miért.
EnglishAce blipped past at eighty, and the State Bear never made a move.
Ász száznegyvennel suhant el mellette, és a rendőrök meg sem moccantak.
EnglishThey glanced up at him as he drove by, but made no move to stop him.
Rápillantottak, amikor elhajtott mellettük, de nem állították meg.
EnglishPanamon made no move, but only sat there staring into the unfortunate fellow's horror-stricken face.
Panamon nem mozdult, csak ült és nézte a szerencsétlen fickó rémült arcát.
EnglishAlan bent close to look at ' it, but made no move to touch it this time.
Alan odahajolt, hogy megnézze, de érintésével nem fenyegette.
EnglishAll you had to do to protect your friends was keep your mouth shut until I made a move.
Barátai védelmében csak egyet kellett volna tennie: befogni a száját mindaddig, amíg én nem mozdulok.
EnglishBut you'd be seeing nothing at all if I hadn't made my move.
De akkor nem mondanál semmit, ha nem tettem volna meg azokat lépéseket.
EnglishShe made no move, just stood and smiled at him in furious triumph.
A nő nem mozdult, csak állt, és dühös diadallal mosolygott rá.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • made a move

Daha fazlası İngilizce-Türkçe sözlüğünde.